Về chúng tôi

Bài viết được khôi phục lại từ: http://web.archive.org/web/20160318112523/http://www.neufie.edu.vn/Desktop.aspx/Gioi-thieu/Gioi-thieu-ve-vien-DTQT/Su_menh_cua_Vien_DTQT/ để phục vụ nhu cầu tìm kiếm của người dùng. Website đang được hoạt động thử nghiệm, mọi thông tin chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm!
Viện Đào tạo Quốc tế (ĐTQT) thuộc Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (ĐH KTQD) được thành lập ngày 4 tháng 01 năm 2011, trên cơ sở nâng cấp Khoa Đào tạo Quốc tế. Viện có vai trò quan trọng trong phát triển và thực hiện chiến lược hợp tác đào tạo và hội nhập quốc tế của trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Viện đã có những đóng góp vào quá trình phát triển của Nhà trường, góp phần khẳng định vị thế của một trường trọng điểm quốc gia, trường đầu ngành trong các trường đại học khối kinh tế, và quản trị kinh doanh. Các chương trình hợp tác quốc tế của Viện là một kênh chuyển giao công nghệ đào tạo tiên tiến cho Nhà trường, đồng thời cung cấp cho đội ngũ cán bộ giảng viên cơ hội làm việc và phát triển trong môi trường quốc tế.

1. Chức năng và sứ mệnh của Viện ĐTQT

Viện ĐTQT là đơn vị có chức năng xây dựng và thực hiện các chương trình đào tạo hợp tác quốc tế trong lĩnh vực kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh, nhằm phát huy các thế mạnh tổng hợp của Nhà trường, tiến tới xây dựng các chương trình đào tạo của chính Trường ĐH KTQD được quốc tế công nhận. Ngoài ra, Viện ĐTQT có chức năng tiếp nhận, ứng dụng và chuyển giao công nghệ đào tạo, nghiên cứu khoa học và tư vấn.

Sứ mệnh của Viện ĐTQT:

i. Đối với xã hội:

Viện đào tạo quốc tế cung cấp cho xã hội những cán bộ quản lý có trình độ đại học và trên đại học đạt chuẩn quốc tế, nhằm đáp ứng những đòi hỏi của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hòa nhập quốc tế của đất nước.

ii. Đối với ĐH KTQD:

Viện đào tạo quốc tế có trách nhiệm đóng góp tích cực vào quá trình hòa nhập với khu vực và quốc tế của Trường Đại học Kinh tế quốc dân, qua việc tạo môi trường học tập và giảng dạy tích cực và phong phú tương tác với các yếu tố nước ngoài; nâng cấp cơ sở vật chất, hoàn thiện chương trình và nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ giảng viên trong nhà trường thông qua việc xây dựng và triển khai các chương trình liên kết đào tạo và các chương trình đào tạo theo chuẩn quốc tế.

iii. Đối với người học và đội ngũ cán bộ giảng viên làm việc cho Viện.

Viện đào tạo quốc tế cung cấp các cơ hội phát triển cho người học và cán bộ giảng viên của Viện thông qua xây dựng và triển khai các chương trình liên kết đào tạo quốc tế và các chương trình đào tạo theo chuẩn quốc tế.

2. Quá trình hình thành và phát triển của Viện ĐTQT

Tuy mới chính thức được thành lập, Viện ĐTQT đã có một bề dày hoạt động qua hơn 15 năm làm việc với các chương trình đào tạo quốc tế, khởi đầu từ Văn phòng quản lý dự án, thuộc Khoa Sau đại học giữa những năm 1990, Khoa Quản lý Đào tạo Quốc tế năm 2003 và đến nay là Viện ĐTQT.

a. Giai đoạn 1995-2003: Văn phòng quản lý dự án thuộc Khoa Sau đại học; Trung tâm nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và hợp tác đào tạo quốc tế

Từ đầu năm 1990, Trường Đại học KTQD đã thiết lập mối quan hệ hợp tác đào tạo với nhiều trường đại học danh tiếng trên thế giới với mong muốn đáp ứng nhanh chóng nhu cầu đào tạo các nhà kinh tế và quản lý trình độ cao cho công cuộc đổi mới của đất nước. Trong bối cảnh đó, Văn phòng Quản lý dự án đào tạo với nước ngoài trực thuộc Khoa Sau đại học (nay là Viện Đào tạo Sau đại học) được thành lập vào năm 1995, có nhiệm vụ phát triển và quản lý các chương trình đào tạo sau đại học hợp tác với các trường đại học quốc tế. Năm 2001, Văn phòng quản lý dự án được nâng cấp thành Trung tâm nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và hợp tác đào tạo quốc tế.

b. Giai đoạn 2003-2010: Khoa Đào tạo Quốc tế

Ngày 25/10/2003, trên cơ sở Trung tâm NCCGCN&HTĐTQT, Trường Đại học KTQD đã quyết định thành lập Khoa Đào tạo quốc tế (ĐTQT) với mục tiêu “Tập trung nguồn lực, phát huy tối đa các thế mạnh của Trường ĐH KTQD trong quản lý và phát triển các chương trình, dự án hợp tác đào tạo với các trường đại học và các tổ chức quốc tế, tiến tới xây dựng các chương trình đạt chuẩn mực quốc tế của chính Trường ĐH KTQD”.

c. Giai đoạn từ 2011: Viện Đào tạo Quốc tế

Ngày 4/01/2011, Hiệu trưởng Trường Đại học KTQD đã có Quyết định số 03 QĐ-ĐHKTQD-TCCB, thành lập Viện Đào tạo quốc tế trên cơ sở nâng cấp Khoa Đào tạo quốc tế. Việc thành lập Viện ĐTQT là nhằm đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh nhiệm vụ hợp tác tác đào tạo quốc tế của Nhà trường trong giai đoạn phát triển mới. Viện Đào tạo quốc tế có vai trò quan trọng trong phát triển và thực hiện chiến lược nghiên cứu, hợp tác đào tạo và hội nhập quốc tế của Nhà trường.
Kế thừa và phát huy những tiền đề đã được xây dựng từ đầu những năm 1990, hiện nay Viện ĐTQT đang trực tiếp quản lý 2 chương trình liên kết đào tạo bậc cao học và 3 chương trình liên kết đào tạo bậc đại học và các chương trình đào tạo cán bộ công chức cho các địa phương. Thông qua việc triển khai thành công và không ngừng hoàn thiện các chương trình liên kết đào tạo, Viện đã góp phần nâng cao vị thế của Trường Đại học KTQD trong lĩnh vực hợp tác đào tạo quốc tế.
Back to top button