Điều khoản dịch vụ

**Trang Điều Khoản Dịch Vụ cho Website Neufie.edu.vn**

Chào mừng bạn đến với trang Điều Khoản Dịch Vụ (Terms of Service) của trang web Neufie.edu.vn. Trang web này chuyên về tài chính cá nhân và đầu tư. Trước khi bạn sử dụng trang web của chúng tôi, vui lòng đọc và hiểu rõ các điều khoản sau đây. Việc sử dụng trang web này đồng nghĩa với việc bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện này.

1. **Sử Dụng Trang Web**

a. **Tuân Thủ Luật Pháp**: Khi sử dụng trang web Neufie.edu.vn, bạn phải tuân thủ tất cả các luật pháp và quy định liên quan đến việc truy cập và sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Bạn đảm bảo rằng bạn không vi phạm bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ, bản quyền hoặc quyền khác của bất kỳ bên thứ ba nào.

b. **Tuổi Tác**: Bạn phải đủ tuổi để sử dụng trang web này. Nếu bạn dưới 18 tuổi, bạn cần sự cho phép của cha mẹ hoặc người giám hộ.

c. **Truy Cập An Toàn**: Bạn chịu trách nhiệm về việc bảo mật thông tin tài khoản và mật khẩu của bạn. Không chia sẻ thông tin đăng nhập với người khác và thông báo cho chúng tôi ngay lập tức nếu bạn nghi ngờ bất kỳ hoạt động trái phép nào liên quan đến tài khoản của mình.

2. **Nội Dung và Bản Quyền**

a. **Bản Quyền**: Tất cả nội dung trên trang web Neufie.edu.vn, bao gồm văn bản, hình ảnh, video và tất cả các tài liệu khác, được bảo vệ bởi bản quyền. Bạn không được sao chép, phân phối hoặc sử dụng nội dung này một cách trái phép.

b. **Nội Dung Người Dùng**: Nếu bạn đóng góp bất kỳ nội dung nào lên trang web của chúng tôi, bạn đồng ý rằng bạn có quyền sử dụng nội dung đó và bạn cấp phép cho chúng tôi sử dụng, sao chép, và phân phối nội dung đó trên trang web Neufie.edu.vn.

3. **Bảo Mật Thông Tin Cá Nhân**

a. **Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và tuân thủ Chính sách Bảo Mật.**

4. **Miễn Trừ Trách Nhiệm**

a. **Thông Tin Tham Khảo**: Mọi thông tin và tư vấn trên trang web Neufie.edu.vn chỉ mang tính chất tham khảo. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ quyết định hoặc hành động nào được thực hiện dựa trên thông tin này. Việc sử dụng thông tin trên trang web là trách nhiệm của bạn và bạn nên tham khảo ý kiến ​​từ các chuyên gia tài chính.

b. **Thay Đổi và Dừng Dịch Vụ**: Chúng tôi có quyền thay đổi hoặc ngừng cung cấp dịch vụ mà không cần thông báo trước.

5. **Liên Hệ**

a. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc khiếu nại nào liên quan đến trang web Neufie.edu.vn hoặc các điều khoản dịch vụ này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Neufie.edu.vn@gmail.com.

b. **Luật Áp Dụng**: Các điều khoản và điều kiện này tuân theo luật pháp, và tòa án có thẩm quyền là tòa án.

c. **Thay Đổi Điều Khoản**: Chúng tôi có quyền thay đổi điều khoản và điều kiện này bất cứ lúc nào bằng cách cập nhật trang web. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web sau khi có sự thay đổi, bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện mới.

Xin cảm ơn bạn đã đọc và hiểu rõ Điều Khoản Dịch Vụ của trang web Neufie.edu.vn.

Back to top button