Chính sách bảo mật thông tin

Công ty Neufie và/hoặc các công ty con (“ Tập đoàn Neufie ”, “ Neufie ”, “ chúng tôi  , “ của chúng tôi ”) thừa nhận trách nhiệm của mình liên quan đến việc thu thập, sử dụng, tiết lộ cũng như các hình thức xử lý và lưu trữ dữ liệu cá nhân khác .
 
Một trong những tài sản quan trọng nhất của Neufie.edu.vn là niềm tin và sự tự tin được đặt để xử lý thông tin một cách đúng đắn. Khách hàng và khách hàng tiềm năng mong muốn chúng tôi duy trì thông tin của họ một cách chính xác, được bảo vệ khỏi sự thao túng và sai sót, an toàn khỏi hành vi trộm cắp và không bị tiết lộ không chính đáng. Chúng tôi bảo vệ an ninh dữ liệu của khách hàng và khách hàng tiềm năng bằng cách tuân thủ tất cả các luật và quy định bảo vệ dữ liệu có liên quan, đồng thời đảm bảo nhân viên của chúng tôi tuân thủ các tiêu chuẩn nghiêm ngặt về bảo mật và bảo mật.
 
Tuyên bố này cung cấp cho bạn thông báo về cách thức và lý do dữ liệu cá nhân của bạn được thu thập, mục đích sử dụng dữ liệu đó, dữ liệu cá nhân của bạn có thể được chuyển đến ai, cách truy cập, xem xét và sửa đổi dữ liệu cá nhân của bạn cũng như các chính sách của chúng tôi về tiếp thị trực tiếp và sử dụng cookie. Bạn có thể được yêu cầu đồng ý với các thông lệ và chính sách trong tuyên bố này khi bạn truy cập hoặc tương tác với chúng tôi qua trang web này. Mặt khác, bằng cách sử dụng trang web này, bạn đang chấp nhận các thông lệ và chính sách trong tuyên bố này. Nếu bạn phản đối bất kỳ thông lệ và chính sách nào trong tuyên bố này, vui lòng không sử dụng trang web này để gửi thông tin cá nhân của bạn cho Neufie.
Trang web này chỉ dành cho mục đích thông tin chung. Mặc dù chúng tôi nỗ lực hợp lý để đảm bảo tính chính xác của thông tin trên trang web này, nhưng Neufie không đảm bảo tính chính xác tuyệt đối của thông tin hoặc không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do bất kỳ sự thiếu chính xác hoặc thiếu sót nào. Nếu không có sự cho phép trước của Neufie, không được sao chép bất kỳ thông tin nào trên trang web này, ngoại trừ mục đích sử dụng cá nhân hoặc phân phối lại.
Neufie thừa nhận trách nhiệm của mình liên quan đến việc thu thập, lưu giữ, xử lý hoặc sử dụng dữ liệu cá nhân. Việc cung cấp dữ liệu cá nhân của bạn là tự nguyện. Bạn có thể chọn không cung cấp cho chúng tôi dữ liệu được yêu cầu, nhưng việc không làm như vậy có thể hạn chế khả năng cung cấp thông tin và dịch vụ cho bạn hoặc trả lời các câu hỏi của bạn. Neufie sẽ không thu thập bất kỳ thông tin nào nhận dạng cá nhân bạn thông qua trang web này trừ khi và cho đến khi bạn sử dụng và duyệt trang web, mua sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi, đăng ký làm thành viên, tương tác với chúng tôi, đăng ký để nhận tin tức về sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, hoặc liên lạc với chúng tôi theo cách khác (kể cả khi yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật).
Trang web này và các nền tảng truyền thông xã hội của chúng tôi không dành cho những người ở các khu vực pháp lý hạn chế việc chúng tôi phân phối thông tin hoặc sử dụng trang web hoặc nền tảng truyền thông xã hội đó. Nếu điều này áp dụng cho bạn, chúng tôi khuyên bạn nên tự làm quen và tuân thủ các hạn chế liên quan và Neufie không chịu trách nhiệm pháp lý về mặt này.

Cách chúng tôi thu thập dữ liệu.

Chúng tôi sẽ thu thập và lưu trữ dữ liệu cá nhân của bạn:

 • Trực tiếp khi bạn cung cấp thông tin đó cho chúng tôi (ví dụ: khi bạn gửi cho chúng tôi yêu cầu hoặc liên lạc);
 • Gián tiếp thông qua việc bạn sử dụng các trang web, ứng dụng hoặc nền tảng truyền thông xã hội của chúng tôi; hoặc
 • Nơi bạn đã cung cấp cho chúng tôi thông qua bất kỳ phương tiện nào khác.

Chúng tôi có thể thu thập dữ liệu cá nhân hoặc dữ liệu phi cá nhân được thu thập hợp pháp về bạn từ các tổ chức liên kết, đối tác kinh doanh và các nguồn của bên thứ ba độc lập khác. Chúng tôi cũng có thể thu thập một số thông tin về máy tính của bạn hoặc các thiết bị khác được sử dụng khi bạn truy cập trang web, ứng dụng hoặc nền tảng truyền thông xã hội này.

Dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập (bao gồm dữ liệu cá nhân nhạy cảm như được định nghĩa theo các luật và quy định hiện hành có liên quan), bao gồm:

 • Thông tin nhận dạng – tên, địa chỉ, chi tiết liên lạc cá nhân (bao gồm địa chỉ email và số điện thoại); Và
 • Thông tin kỹ thuật – chẳng hạn như địa chỉ IP, loại và phiên bản trình duyệt, cài đặt múi giờ, loại plugin trình duyệt, hệ điều hành và nền tảng, thông tin thiết bị (bao gồm cả vị trí của thiết bị di động, số IMEI, mạng không dây và thông tin mạng chung).

Nếu bạn sử dụng bất kỳ tính năng hoặc nền tảng truyền thông xã hội nào, trên trang web của chúng tôi, ứng dụng chúng tôi cung cấp hoặc thông qua nhà cung cấp truyền thông xã hội, chúng tôi có thể truy cập và thu thập thông tin về bạn thông qua nhà cung cấp truyền thông xã hội đó theo chính sách của họ. Khi sử dụng tính năng mạng xã hội, chúng tôi có thể truy cập và thu thập thông tin bạn đã chọn để cung cấp và đưa vào hồ sơ hoặc tài khoản mạng xã hội của bạn, bao gồm nhưng không giới hạn ở tên, giới tính, ngày sinh, địa chỉ email, địa chỉ, địa điểm, v.v. của bạn. Quyền truy cập của chúng tôi vào thông tin này có thể bị hạn chế hoặc bị chặn dựa trên cài đặt quyền riêng tư của bạn với nhà cung cấp phương tiện truyền thông xã hội có liên quan.

Chúng tôi thường sẽ xác định bất kỳ thông tin nào là bắt buộc (tức là thông tin cần thiết để tạo tài khoản và để cho phép bạn truy cập các tính năng của trang web và nhận bất kỳ dịch vụ nào) khi chúng tôi thu thập thông tin từ bạn. Bạn có thể chọn không cung cấp cho chúng tôi dữ liệu được yêu cầu, nhưng việc không làm như vậy có thể hạn chế khả năng chúng tôi hợp tác kinh doanh với bạn hoặc trả lời các câu hỏi của bạn.

Tại sao chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân của bạn và nó có thể được sử dụng như thế nào?

Dữ liệu cá nhân được thu thập cho các mục đích sau:

 • Để cung cấp cho bạn quyền truy cập vào nội dung trên trang web, ứng dụng hoặc nền tảng truyền thông xã hội;
 • Để xử lý và quản lý tài khoản của bạn, để thực hiện và thực hiện các yêu cầu hoặc giao dịch được dự tính bằng các biểu mẫu có sẵn trên trang web của chúng tôi hoặc bất kỳ tài liệu nào khác mà bạn có thể gửi cho chúng tôi theo thời gian;
 • Để thiết kế mới hoặc nâng cao các sản phẩm, thông tin và dịch vụ hiện có do chúng tôi cung cấp;
 • Để liên lạc với bạn, bao gồm gửi cho bạn thông tin liên lạc quản trị và kỹ thuật về bất kỳ tài khoản nào bạn có thể có với chúng tôi, để cung cấp hỗ trợ kỹ thuật hoặc thông báo về những thay đổi trong tương lai đối với tuyên bố này;
 • Cho nghiên cứu thống kê hoặc thống kê được thực hiện bởi Neufie, ngành dịch vụ tài chính hoặc cơ quan quản lý tương ứng của chúng tôi;
 • Cho các mục đích phân tích dữ liệu nâng cao, khớp dữ liệu, kinh doanh nội bộ và quản trị;
 • Để giám sát việc bạn sử dụng trang web, ứng dụng và nền tảng truyền thông xã hội và tiến hành phân tích việc sử dụng trang web để vận hành, đánh giá và cải thiện trang web cũng như các dịch vụ của chúng tôi, hiểu các tùy chọn của bạn và khắc phục mọi sự cố;
 • Để hỗ trợ các mục đích thực thi pháp luật, điều tra của cảnh sát hoặc chính phủ hoặc cơ quan quản lý khác và để đáp ứng các yêu cầu do luật và quy định hiện hành hoặc các nghĩa vụ khác cam kết với chính phủ hoặc cơ quan quản lý;
 • Để cá nhân hóa giao diện trang web của chúng tôi, cung cấp các đề xuất về sản phẩm, thông tin và dịch vụ có liên quan và cung cấp quảng cáo được nhắm mục tiêu trên trang web của chúng tôi hoặc thông qua các kênh khác;
 • Các mục đích khác được thông báo tại thời điểm thu thập; Và
 • Các mục đích khác liên quan trực tiếp đến bất kỳ mục đích nào ở trên.

Trừ khi được luật pháp và quy định hiện hành cho phép, chúng tôi sẽ xin phép bạn nếu chúng tôi muốn sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích khác ngoài những mục đích được nêu trong tuyên bố này.

Neufie có thể lưu giữ thông tin của bạn trong thời gian cần thiết để hoàn thành (các) mục đích mà thông tin được thu thập hoặc theo yêu cầu khác để đảm bảo tuân thủ luật pháp và quy định hiện hành. Neufie áp dụng các biện pháp bảo mật hợp lý để ngăn chặn truy cập, xử lý, xóa, mất hoặc sử dụng trái phép hoặc vô tình, bao gồm hạn chế truy cập vật lý vào dữ liệu trong hệ thống của Neufie và mã hóa dữ liệu nhạy cảm khi truyền dữ liệu đó. Các bước hợp lý sẽ được thực hiện để xóa hoặc hủy thông tin khi nó không còn cần thiết cho bất kỳ mục đích nào ở trên.

Ai có thể được cung cấp dữ liệu cá nhân của bạn?

Dữ liệu cá nhân sẽ được giữ bí mật nhưng có thể, nếu được pháp luật cho phép hoặc khi việc tiết lộ đó là cần thiết để đáp ứng mục đích hoặc mục đích liên quan trực tiếp mà dữ liệu cá nhân được thu thập, cung cấp dữ liệu cá nhân đó cho các bên sau:

 • Bất kỳ người nào được ủy quyền làm đại lý của Neufie liên quan đến việc phân phối các sản phẩm và dịch vụ do Neufie cung cấp;
 • Bất kỳ đại lý, nhà thầu hoặc nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba nào (trong hoặc ngoài Neufie) cung cấp dịch vụ quản trị, xử lý dữ liệu, viễn thông, máy tính, thanh toán, thu hồi nợ hoặc bù trừ chứng khoán, thuê ngoài công nghệ, dịch vụ trung tâm cuộc gọi, dịch vụ gửi thư và in ấn liên quan đến hoạt động kinh doanh của Neufie và việc Neufie cung cấp dịch vụ cho bạn;
 • Bất kỳ công ty thành viên nào của Neufie liên quan đến việc cung cấp hoặc tiếp thị các dịch vụ bảo hiểm; 
 • Bất kỳ đại lý, nhà thầu hoặc nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba nào (trong hoặc ngoài Neufie) bao gồm các công ty giúp cung cấp dịch vụ của chúng tôi, chẳng hạn như công ty tái bảo hiểm, công ty quản lý đầu tư, công ty điều tra khiếu nại, hiệp hội hoặc liên đoàn ngành;
 • Các công ty khác giúp thu thập thông tin của bạn hoặc liên lạc với bạn, chẳng hạn như các công ty nghiên cứu và cơ quan xếp hạng, để nâng cao các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp cho bạn; Và
 • Chính phủ hoặc cơ quan quản lý tại bất kỳ khu vực tài phán nào hoặc bất kỳ người nào mà công ty Neufie phải tiết lộ dữ liệu cho họ: (a) theo nghĩa vụ pháp lý và/hoặc quy định tại đó hoặc bất kỳ khu vực tài phán nào khác áp dụng cho công ty Neufie cụ thể đó; hoặc (b) theo thỏa thuận giữa công ty Neufie và chính phủ, cơ quan quản lý hoặc người khác có liên quan.

Để biết chính sách của chúng tôi về việc chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn cho mục đích quảng cáo và tiếp thị, vui lòng xem phần có tiêu đề “ Sử dụng Dữ liệu Cá nhân cho Mục đích Tiếp thị Trực tiếp ”.

Đôi khi, chúng tôi có thể mua hoặc bán một doanh nghiệp hoặc nhiều doanh nghiệp của chúng tôi (hoặc một phần của doanh nghiệp đó) và dữ liệu cá nhân của bạn có thể được chuyển giao hoặc tiết lộ như một phần của giao dịch mua hoặc bán hoặc giao dịch mua hoặc bán được đề xuất. Trong trường hợp chúng tôi mua một doanh nghiệp, dữ liệu cá nhân nhận được với doanh nghiệp đó sẽ được xử lý theo tuyên bố này nếu có thể thực hiện được và được phép làm như vậy.

Dữ liệu cá nhân của bạn có thể được cung cấp cho bất kỳ người nào ở trên, những người có thể sống ở các khu vực tài phán hoặc lãnh thổ khác với nơi bạn đang ở. Thông tin của bạn có thể được chuyển đến, lưu trữ và xử lý tại các khu vực pháp lý khác nơi có bất kỳ thực thể nào của Neufie hoặc các khu vực pháp lý nơi đặt nhà thầu bên thứ ba hoặc từ đó nhà thầu bên thứ ba cung cấp dịch vụ cho chúng tôi. Khi được yêu cầu theo luật liên quan, chúng tôi có thể yêu cầu bạn đồng ý cho việc chuyển thông tin đó bên ngoài phạm vi quyền hạn của bạn đến các cơ sở của chúng tôi hoặc cho các bên thứ ba mà chúng tôi chia sẻ thông tin đó như được mô tả ở trên. Dữ liệu cá nhân của bạn sẽ chỉ được chuyển đến các địa điểm khác, nơi chúng tôi hài lòng rằng có đủ mức độ bảo vệ để bảo vệ tính toàn vẹn và bảo mật của dữ liệu cá nhân của bạn, mức tối thiểu có thể so sánh được với khu vực tài phán hoặc lãnh thổ mà bạn đã cung cấp dữ liệu cá nhân đó .

Quyền truy cập dữ liệu cá nhân

Theo luật và quy định hiện hành, bạn có thể có quyền:

Xác minh xem Neufie có giữ bất kỳ dữ liệu cá nhân nào về bạn hay không và để truy cập bất kỳ dữ liệu hoặc thông tin nào như vậy về cách Neufie sử dụng hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn;

 • Yêu cầu Neufie sửa bất kỳ dữ liệu cá nhân nào liên quan đến bạn không chính xác;
 • Yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân của bạn trong một số trường hợp nhất định;
 • Rút lại sự đồng ý của bạn hoặc yêu cầu thay đổi phạm vi chấp thuận của bạn;
 • Yêu cầu hủy đăng ký hoặc xóa tài khoản đã đăng ký của bạn;
 • Khiếu nại về việc xử lý dữ liệu của Neufie; Và
 • Hỏi về các chính sách và thông lệ của Neufie liên quan đến dữ liệu cá nhân.

Các yêu cầu truy cập, chỉnh sửa, khiếu nại hoặc các truy vấn khác liên quan đến dữ liệu cá nhân của bạn nên được gửi tới: info@Neufie.edu.vn

Theo luật và quy định hiện hành, Neufie có quyền tính các chi phí liên quan trực tiếp và cần thiết cho việc xử lý bất kỳ yêu cầu dữ liệu cá nhân nào.

Bạn cũng có quyền khiếu nại với cơ quan giám sát ở một số khu vực pháp lý nhất định nếu bạn cho rằng việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn vi phạm luật hiện hành.

Sử dụng Dữ liệu Cá nhân cho các mục đích Tiếp thị Trực tiếp

Ngoài các mục đích nêu trên, nếu được pháp luật cho phép, Neufie có thể sử dụng tên và thông tin liên hệ của bạn cho các mục đích quảng cáo hoặc tiếp thị bao gồm gửi cho bạn các tài liệu quảng cáo và tiến hành tiếp thị trực tiếp liên quan đến các sản phẩm, dịch vụ, tư vấn và chủ đề sau: bảo hiểm ; niên kim; Pháp lệnh Quỹ tiết kiệm bắt buộc/Chương trình hưu trí nghề nghiệp Quản lý tài sản quỹ; sự đầu tư; ngân hàng; các dịch vụ tài chính; thẻ tín dụng; điều trị y tế/sức khỏe; giáo dục; tuyển dụng; đào tạo; các chương trình khen thưởng/lòng trung thành/đặc quyền; các hoạt động từ thiện/phi lợi nhuận (” Các Lớp Chủ đề Tiếp thị “).

Vì mục đích tiếp thị trực tiếp, chúng tôi có thể, khi được pháp luật cho phép, cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho các nhà cung cấp (dù ở trong hay ngoài Neufie) của bất kỳ Nhóm đối tượng tiếp thị nào được mô tả ở trên và các dịch vụ trung tâm cuộc gọi, tiếp thị hoặc nghiên cứu để họ có thể gửi cho bạn các tài liệu quảng cáo và tiến hành tiếp thị trực tiếp liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ mà họ cung cấp (những tài liệu này có thể được gửi cho bạn qua thư bưu điện, email hoặc các phương tiện khác). Khi được pháp luật cho phép, chúng tôi có thể cung cấp dữ liệu cá nhân của bạn cho các nhà cung cấp (dù là trong hay ngoài Neufie) của bất kỳ Nhóm đối tượng tiếp thị nào để thu lợi.

Trước khi sử dụng hoặc cung cấp dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích và cho những người được chuyển nhượng nêu trong phần này, chúng tôi có thể được pháp luật yêu cầu phải có sự đồng ý bằng văn bản của bạn và trong những trường hợp như vậy, chỉ sau khi có được sự đồng ý bằng văn bản đó, chúng tôi mới có thể sử dụng và cung cấp dữ liệu cá nhân của bạn cho bất kỳ mục đích quảng cáo hoặc tiếp thị nào.

Các loại dữ liệu cá nhân mà Neufie sẽ sử dụng và cung cấp cho các mục đích tiếp thị trực tiếp như được mô tả ở trên là tên của bạn và các chi tiết liên hệ có liên quan, mặc dù chúng tôi có thể có thêm dữ liệu cá nhân.

Nếu cần có sự đồng ý của bạn và bạn cung cấp sự đồng ý đó, thì sau đó bạn có thể rút lại sự đồng ý của mình đối với việc Neufie sử dụng và cung cấp cho bên thứ ba dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích tiếp thị trực tiếp và sau đó Neufie sẽ ngừng sử dụng hoặc cung cấp dữ liệu đó cho mục đích trực tiếp. mục đích tiếp thị.

Nếu bạn đã đồng ý và muốn rút lại hoặc nếu bạn không muốn nhận thông tin tiếp thị từ chúng tôi dưới bất kỳ hình thức nào, vui lòng thông báo cho chúng tôi bằng cách gửi thư tới địa chỉ trong phần “Quyền truy cập dữ liệu cá nhân” hoặc gửi email cho chúng tôi tới Neufie.edu.vn@gmail.com

Bất kỳ yêu cầu nào như vậy phải nêu rõ chi tiết về dữ liệu cá nhân liên quan đến yêu cầu đang được thực hiện.

Sử dụng Cookies

Cookie là văn bản nhỏ chứa một lượng nhỏ thông tin được tải xuống và có thể được lưu trữ trên bất kỳ trình duyệt web hoặc thiết bị hỗ trợ internet nào của bạn (ví dụ: máy tính, điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng của bạn) mà sau này máy chủ có thể đọc được – giống như bộ nhớ cho trang web trang.

Neufie có thể sử dụng cookie và các công cụ khác trên trang web. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web, bạn đồng ý cho phép chúng tôi đặt cookie trên máy tính của bạn. Thông tin được thu thập (bao gồm nhưng không giới hạn ở: địa chỉ IP (và tên miền), phần mềm trình duyệt, loại và cấu hình trình duyệt của bạn, cài đặt ngôn ngữ, vị trí địa lý, hệ điều hành, trang web giới thiệu, các trang và nội dung đã xem cũng như thời lượng của lượt truy cập) sẽ được sử dụng để đảm bảo hoạt động của trang web và cho phép bạn đăng nhập an toàn, để tổng hợp số liệu thống kê tổng hợp về cách khách truy cập truy cập và duyệt trang web của chúng tôi nhằm mục đích nâng cao và tối ưu hóa trang web cũng như để giúp chúng tôi hiểu cách chúng tôi có thể cải thiện trải nghiệm của bạn trên đó.

Các cookie cũng cho phép trang web của chúng tôi ghi nhớ bạn và sở thích của bạn, đồng thời điều chỉnh trang web theo nhu cầu của bạn. Cookie quảng cáo sẽ cho phép chúng tôi cung cấp quảng cáo trên các trang web của chúng tôi phù hợp với bạn nhất có thể, ví dụ: bằng cách chọn quảng cáo dựa trên sở thích cho bạn hoặc ngăn không cho bạn liên tục xuất hiện lại lời khuyên tương tự.

Liện kết ra bên ngoài website

Nếu bất kỳ phần nào của trang web này chứa các liên kết đến các trang web khác, các trang web đó có thể không hoạt động theo tuyên bố này. Bạn nên kiểm tra các tuyên bố về quyền riêng tư trên các trang web đó để hiểu chính sách của họ về việc thu thập, sử dụng, chuyển giao và tiết lộ dữ liệu cá nhân.

Sửa đổi Tuyên bố này

Neufie bảo lưu quyền, bất cứ lúc nào và không cần thông báo, bổ sung, thay đổi, cập nhật hoặc sửa đổi tuyên bố này, chỉ bằng cách thông báo cho bạn về sự thay đổi, cập nhật hoặc sửa đổi đó. Nếu chúng tôi quyết định thay đổi chính sách dữ liệu cá nhân của mình, những thay đổi đó sẽ được thông báo trên trang web của chúng tôi để bạn luôn biết chúng tôi thu thập thông tin gì, cách chúng tôi sử dụng thông tin và thông tin được tiết lộ trong những trường hợp nào. Mọi thay đổi, cập nhật hoặc sửa đổi như vậy sẽ có hiệu lực ngay khi được đăng. Khi luật hiện hành yêu cầu, chúng tôi cũng có thể thông báo cho bạn trong trường hợp có những thay đổi quan trọng đối với tuyên bố này và, nếu được yêu cầu, xin phép bạn đồng ý với những thay đổi đó.

Thông tin thêm

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về bất kỳ phần nào của tuyên bố này hoặc muốn biết thêm thông tin về các thực hành bảo mật dữ liệu của Neufie, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo các chi tiết liên hệ ở trên.

Back to top button