Bản quyền kỹ thuật số (DMCA)

**Trang Bản Quyền Kỹ Thuật Số (DMCA)**

Chào mừng bạn đến với trang Bản Quyền Kỹ Thuật Số (DMCA) của Neufie.edu.vn.

Tại đây, chúng tôi cam kết tuân thủ Đạo luật Bản quyền Kỹ thuật số (DMCA) của Hoa Kỳ và các quy tắc liên quan khác để bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của người khác.

Điều này bao gồm việc bảo vệ quyền tác giả, quyền sở hữu trí tuệ và các quyền liên quan khác của tác giả và chủ sở hữu nội dung trên trang web của chúng tôi.

**Thông Báo về Bản Quyền**

Nếu bạn là chủ sở hữu của một tác phẩm và bạn cho rằng tác phẩm của bạn đã bị vi phạm bản quyền trên trang web của chúng tôi, bạn có quyền gửi thông báo về vi phạm bản quyền theo quy định của Đạo luật DMCA.

**Thông báo phải bao gồm các thông tin sau:**

1. **Thông tin liên hệ của bạn**, bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ email.

2. **Mô tả cụ thể của tác phẩm bị vi phạm bản quyền**, bao gồm tiêu đề của tác phẩm, mô tả nội dung cụ thể và vị trí trên trang web của chúng tôi.

3. **Mô tả cụ thể về cách mà tác phẩm của bạn đã bị vi phạm bản quyền**, bao gồm các thông tin về ngày, giờ và các thông tin liên quan đến việc vi phạm bản quyền.

4. **Tuyên bố rằng bạn tin tưởng rằng việc sử dụng tác phẩm của bạn không được phép bởi chủ sở hữu bản quyền hoặc theo luật pháp.

5. **Tuyên bố rằng thông tin bạn cung cấp là chính xác và bạn là chủ sở hữu hoặc được uỷ quyền đại diện cho chủ sở hữu bản quyền.

6. **Chữ ký điện tử hoặc chữ ký của bạn.**

**Quy trình xem xét và xử lý**

Chúng tôi cam kết xem xét và xử lý mọi thông báo về vi phạm bản quyền một cách nhanh chóng và hiệu quả. Chúng tôi sẽ có các biện pháp thích hợp để loại bỏ hoặc vô hiệu hóa truy cập đến nội dung vi phạm bản quyền và thông báo về việc này cho người đăng tải.

**Liên hệ**

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc muốn gửi thông báo về vi phạm bản quyền, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin sau:

  • Tên công ty: Trang Cổng thông tin Viện Đào Tạo Quốc Tế – Neufie.edu.vn
  • Địa chỉ email: Neufie.edu.vn@gmail.com

Chúng tôi cam kết bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của người khác và tuân thủ Đạo luật DMCA và các quy tắc liên quan khác. Xin cảm ơn bạn đã hợp tác với chúng tôi để duy trì tính chất hợp pháp và tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ trên trang web của chúng tôi.

Back to top button