Cơ cấu tổ chức & đội ngũ cán bộ

Bài viết được khôi phục lại từ: http://web.archive.org/web/20160330180833/http://neufie.edu.vn/Desktop.aspx/Gioi-thieu/Co-cau-to-chuc/So_do_to_chuc/ để phục vụ nhu cầu tìm kiếm của người dùng. Website đang được hoạt động thử nghiệm, mọi thông tin chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm!

1. Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức & đội ngũ cán bộ
Cơ cấu tổ chức & đội ngũ cán bộ

2. Đội ngũ Cán bộ

A. Lãnh đạo Viện

 • Đồng Xuân Đảm, Viện Trưởng. Tiến sỹ Quản trị Chiến lược và hành vi tổ chức, UQAM, Canada; Thạc sỹ Luật Kinh doanh Quốc tế, ĐH Tours, Pháp; Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh, CFVG Hà Nội; Cử nhân Quản trị Du lịch, ĐH KTQD.
 • Phan Thủy Chi, Phó Viện Trưởng. Tiến sĩ Kinh tế Nguồn nhân lực, ĐH KTQD; Thạc sĩ Phương pháp nghiên cứu, ĐH Macquarie, Úc; Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (QTKD), ĐHTH Bang Boise, Hoa Kỳ; Cử nhân ngành Xử lý thông tin, ĐH Thống kê kinh tế Matxcơva, Liên bang Nga.
 • Nguyễn Thị Thanh Hương, Phó Viện Trưởng, Đồng Giám đốc Dự án Cao học Việt Bỉ. Tiến sĩ Kinh tế – Ngân hàng Tài chính, ĐH KTQD; Thạc sĩ Kinh tế Tài chính, ĐHTH London, VQ Anh; Cử nhân Kinh tế tài chính, ĐH Tài chính Matxcơva, Liên bang Nga.

B. Ban Đào tạo Đại học

 • Trịnh Thị Thu Giang, Trưởng Ban ĐT Đại học; Chủ nhiệm Chương trình Đại học với ĐHTH Sunderland. Thạc sĩ QTKD, ĐHTH Bang Washington, Hoa Kỳ; Cử nhân Luật Kinh tế Quốc tế, Học viện Quan hệ Quốc tế.
 • Hồ Hoàng Lan, Phó Trưởng Ban ĐT Đại học; Chủ nhiệm Chương trình Đại học với ĐHTH West of England; NCS Kinh tế; Thạc sĩ Kinh tế – Tài chính, ĐHTH Sydney, Úc; Cử nhân Kinh tế Đầu tư, ĐH KTQD.
 • Nguyễn Thị Hồng Vân, Nguyên Trưởng Ban ĐT Đại học. Nghiên cứu sinh tại ĐHTH Leeds. Thạc sĩ Marketing Quốc tế, ĐHTH Leeds, Vương quốc Anh; Cử nhân Kinh tế đối ngoại, ĐH Ngoại thương.
 • Bùi Thị Quỳnh Trang, Chủ nhiệm chương trình tiếng Anh IBD@NEU; Thạc sĩ EMBA tại ĐH KTQD; Kỹ sư Kinh tế, ĐH Thủy lợi Hà Nội.
 • Nguyễn Thùy Chinh, Điều phối môn học nhóm ngành QTKD của IBD@NEU; Thạc sĩ QTKD, Cao học Việt Bỉ; Cử nhân QTKD, ĐHTH Sunderland, VQ Anh.
 • Lưu Hải Đăng, Điều phối viên môn học năm cuối ngành QTKD; Cử nhân Kinh tế đối ngoại – Đại học Ngoại thương Hà Nội.
 • Nguyễn Thái Hà, Điều phối môn học nhóm ngành QTKD của IBD@NEU; Thạc sĩ Marketing, ĐHTH Huddersfield, UK; Cử nhân QTKD, ĐH TH Sunderland, VQ Anh.
 • Trần Thị Bích Ngọc, Điều phối môn học nhóm ngành NHTC của IBD@NEU; Thạc sĩ Kinh tế Doanh nghiệp Quốc tế Đại học Westminster, London, Anh; Cử nhân Quốc tế, Trường United World College of the Atlantic, Xứ Wales, VQ Anh.
 • Vũ Diệu Hương, Chủ nhiệm lớp tiếng Anh IBD@NEU; Quản lý hành chính ngành NH-TC; Thạc sĩ Tài chính, ĐH Massey, New Zealand; Cử nhân Thương mại (Kế toán), ĐH RMIT Việt Nam.
 • Hoàng Vũ Hiệp, Điều phối môn học nhóm ngành QTKD của IBD@NEU; Thạc sĩ Tài chính, ĐHTH Oxford Brookes, Anh; Cử nhân Tài chính – Kế toán, ĐHTH West of England, VQ Anh.
 • Nguyễn Nữ Hoàng Tâm, Chủ nhiệm lớp tiếng Anh IBD@NEU; GMBA Trường ĐH Khoa Học Công nghệ Nam Đài Loan; Cử nhân QTKD Khách sạn, Chương trình Tiên tiến chất lượng cao và POHE, trường ĐHKTQD;

C. Ban Hợp tác và Phát triển

 • Lê Thị Hương Lan, Trưởng Ban Hợp tác và Phát triển. NCS Kinh tế, Trường ĐHKTQD; Thạc sĩ QTKD, Chương trình hợp tác đào tạo giữa ĐH KTQD và ĐHTH Bang Washington, Hoa Kỳ; Cử nhân Quản lý Xây dựng, ĐHTH Công nghệ Queensland, Úc.
 • Trần Thu Thủy, Quản lý môn học Study Skills của IBD@NEU; Thạc sĩ Tài chính lưu thông tiền tệ, ĐH KTQD; Cử nhân Ngân hàng – Tài chính, ĐH KTQD.
 • Lê Diệu Linh, Quản lý hoạt động ngoại khóa của IBD@NEU; Thạc sĩ Quốc tế học, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn; Cử nhân Kinh tế Quốc tế, Học viện Quan hệ Quốc tế
 • Nguyễn Hoàng Nam, Chủ nhiệm lớp tiếng Anh IBD@NEU; Cử nhân QTKD, ĐHTH Sunderland, VQ Anh.

D. Văn phòng Viện

 • Vũ Hoàng Oanh, Chánh Văn phòng Viện. NCS Quản lý giáo dục, Viện KH Giáo dục Việt Nam; Thạc sĩ Quản lý Giáo dục, ĐH Sư phạm Hà Nội; Cử nhân Kinh tế, ĐH KTQD.
 • Lê Thị Thu Hà, Kế toán Viện. Cử nhân Kế toán, ĐH KTQD.
 • Vũ Mai Hường, Thủ quỹ Viện. Cử nhân Xã hội học, trường ĐH KH Xã hội và Nhân văn, ĐH QG Hà Nội.
 • Lê Thị Lam, Cán bộ hỗ trợ giảng đường. Cử nhân Kinh tế, Đại học KTQD
 • Lê Mai Trang, Chủ nhiệm lớp giai đoạn tiếng Anh IBD@NEU; Cử nhân Kế toán TC, Đại học Curtin, Úc
 • Vũ Minh Tuấn, IT, APTECH

E. Ban Đào tạo Sau Đại học

 • Dương Văn Bảy, Trưởng Ban Sau Đại học. Thạc sĩ Quản trị doanh nghiệp và Hệ thống thông tin, ĐHTH Tự do Bruxelles, VQ Bỉ; Cử nhân QTKD Quốc tế, ĐH KTQD.
 • Nguyễn Phương Mai, Giảng viên nhóm ngành Ngân hàng Tài chính; Thạc sĩ Kinh tế – Tài chính, ĐHTH London, VQ Anh; Cử nhân KT lao động, ĐH KTQD.
 • Đào Lê Thanh, Giảng viên nhóm ngành Ngân hàng Tài chính; Tiến sĩ Kinh tế, ĐHTH Sussex, VQ Anh; Thạc sĩ Kinh tế, ĐHTH Toulouse 1, Pháp; Cử nhân Ngân hàng – Tài chính, ĐH KTQD.

Cập nhật lần cuối:  09/03/2016 03:15:06 PM

Back to top button