Thông báo

Thông báo đăng ký học bổng năm học 2017-2018

smallLargeLarger
  09/10/2018 04:51:22 PM 

Hàng năm, chương trình IBD@NEU xét trao học bổng Khuyến khích học tập, Khuyến khích tham gia hoạt động và Sinh viên tiêu biểu của năm cho những sinh viên có thành tích học tập và hoạt động ngoại khóa tốt. Giá trị của học bổng từ 2-15 triệu đồng.

Các tiêu chí để xét học bổng như sau:

Trong năm học 2017-2018:

  • Sinh viên không bị kỷ luật, cảnh cáo và không vi phạm quy định của chương trình IBD@NEU
  • Sinh viên không phải học lại
  • Sinh viên không nghỉ quá số giờ học theo quy định (nghỉ quá 30%)

* Đối với học bổng Khuyến khích học tập: sinh viên có kết quả học tập tốt, nằm trong top 20% tính theo kết quả trung bình các môn học. Sinh viên không trong danh sách nhận học bổng Thủ khoa.

· * Đối với học bổng Khuyến khích tham gia hoạt động: sinh viên tích cực tham gia các hoạt động của chương trình IBD@NEU trong nhiều vai trò khác nhau, thể hiện được tinh thần đoàn kết và trách nhiệm, và có đóng góp hiệu quả cho hoạt động tham gia.

Sinh viên các khóa 10 (không tốt nghiệp trong năm 2018), khóa 11, khóa 12, khóa 13 có nguyện vọng được xét học bổng năm học 2017-2018 cần gửi đơn đăng ký học bổng (bản in, theo mẫu) tới ThS. Nguyễn Thái Hà, P.305, Tầng 3, Nhà A1, ĐHKTQD. Hạn chót gửi đơn: 17h00 ngày 12/10/2018.

Học bổng năm học 2017-2018 sẽ được trao vào Ngày hội phụ huynh 28/10/2018.