Hoạt động ngoại khóa

Dã ngoại Cool Summer 2018 - Lịch trình, Danh sách phân Tộc-Xe-Nhà và Quy định

smallLargeLarger
  11/05/2018 09:36:52 PM 

Ban tổ chức hoạt động ngoại khóa Cool Summer 2018 xin thông báo:

1. Lịch trình hoạt động:

Thời gian

Lịch trình

Ngày 1
12/5

16h

Tập trung ở Sân D2

16h30

Di chuyển đi Thiên Phú Lâm

18h30

Có mặt tại Thiên Phú Lâm

19h - 20h

Ăn tối, nghỉ ngơi

20h - 23h

Thi văn nghệ, lửa trại

Ngày 2
13/5

7h - 9h

Ăn sáng

9h - 10h

Games

10h - 11h30

Thi nấu ăn, games

12h - 14h

Ăn trưa

14h - 16h

Nghỉ ngơi tham quan

16h

Xe xuất phát về Hà Nội

- Thời gian và địa điểm xuất phát như sau:

+ 16h: Sinh viên tập trung tại sân D2 để kiểm soát quân số.

+ 16h-16h30: Ổn định theo xe đã được phân chia. Lưu ý trên mỗi xe ô tô đã dán số xe để sinh viên có thể nắm được vị trị xe của mình. Trưởng Xe, trưởng Tộc lưu ý nắm đủ quân số của xe mình

+ 16h30: Xe xuất phát.

Để đảm bảo lịch trình, đề nghị sinh viên có mặt đúng giờ và tuân theo sự phân công của cán bộ Viện và trưởng Xe, trưởng Tộc. Sinh viên đến muộn phải tự chịu trách nhiệm.


2. Sinh viên xem kỹ danh sách chia Tộc, danh sách chia xe và nhà ở tại đây

- Lớp A1, A5: Xe 1, Nhà 1

- Lớp A2, A3, chuyên ngành: Xe 2, Nhà 1

- Lớp A4, A6: Xe 3, Nhà 2

- Lớp A7, S1, S2, S3: Xe 4, Nhà 2


3. Quy định đối với sinh viên tham gia Coool Summer 2018:

  • Tuân thủ đúng thời gian trong lịch trình Viện Đào tạo Quốc tế đặt ra (thời gian tập hợp, xuất phát, ăn, ngủ, vv).
  • Tuân thủ đúng theo sự điều phối của Ban tổ chức và các trưởng Tộc.
  • Tuân thủ đúng lịch trình do Ban tổ chức đặt ra, không tự ý tổ chức các hoạt động riêng lẻ trong thời gian diễn ra hoạt động chung.
  • Tuyệt đối không đi ra ngoài khu vực sinh hoạt khi chưa được sự cho phép.
  • Không mang theo vũ khí, chất cháy nổ nguy hiểm.
  • Không đánh bài bạc ăn tiền và các hoạt động phạm pháp khác.
  • Giữ gìn vệ sinh chung, và tuân thủ đúng những yêu cầu khác do đơn vị tổ chức đề ra.
  • Có ý thức bảo vệ an toàn và tài sản cá nhân.
  • Thể hiện nếp sống văn minh, lành mạnh

Nếu sinh viên nào không thực hiện đúng các quy định trên sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy định của Viện Đào tạo Quốc tế, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.