Chương trình Cử nhân Quốc tế IBD@NEU và Cử nhân Khởi nghiệp & Phát triển Kinh doanh B-BAE

  23/12/2011 04:08:43 PM 


1. Chương trình Cử nhân Quốc tế IBD@NEU:
Các chương trình liên kết với các trường ĐH Anh Quốc.
Cơ hội lấy bằng do trường ĐH Anh Quốc cấp.
Kì thi tuyển riêng, độc lập với kì thi tốt nghiệp THPT Quốc gia của Trường ĐH KTQD

2. Chương trình Cử nhân Khởi nghiệp & Phát triển Kinh doanh B-BAE:
Xét tuyển dựa trên kì thi tốt nghiệp PTTH của Trường ĐH KTQD với mã tuyển sinh: EP01 và mã ngành: 52340101
Cơ hội nhận bằng do Trường ĐH KTQD cấp (4 năm học tại Việt Nam) và cơ hội nhận bằng do Boise State University - Mỹ cấp (2 năm học tại Việt Nam và 2 năm học tại Mỹ)