Trang chủ      Email      Sơ đồ site      Liên hệ 

 

                                                                                           TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
                                                                                                  VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ
              NATIONAL ECONOMICS UNIVERSITY - INTERNATIONAL SCHOOL OF MANAGEMENT & ECONOMICS

Giới thiệu
Đại học
Sau đại học
Nghiên cứu Khoa học
Tuyển sinh
Tài nguyên
Du học
Đại học  |  Sau đại học

Thông báo

Lịch trình Tuyển sinh Đợt 2 - Thạc sĩ Quản trị Công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp

   
03:35' AM - Thứ ba, 19/09/2017


LỊCH TRÌNH TUYỂN SINH NĂM 2017 (Đợt 2)

THẠC SĨ QUẢN TRỊ CÔNG NGHỆ, ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ KHỞI NGHIỆP

KHÓA 1, ETIM01

Updated 12/9/2017

TT

Hoạt động

Thời gian

Địa điểm

Ghi chú

1.

Thông báo tuyển sinh, cung cấp hồ sơ, thu hồ sơ và lệ phí tuyển sinh

Từ 1/9 đến 2/10/2017

Viện ĐTQT

8h00-17h30 (Các ngày trong tuần)

2.

Tư vấn tuyển sinh

- Trong giờ hành chính

Viện ĐTQT

8h00-17h30 (Các ngày trong tuần)

Tư vấn tuyển sinh

- Ngoài giờ hành chính

Viện ĐTQT

17h30-20h30

(Thứ 3 hàng tuần)

3.

Hội thảo giới thiệu thông tin tuyển sinh ETIM và học bổng ERAMUS+

Thứ Ba,

26/9/2017

P404, Tầng 4, Giảng đường D2, ĐHKTQD

17h30-20h30

4.

Hạn nộp hồ sơ

Thứ Hai,

2/10/2017

Viện ĐTQT

5.

Thông báo kết quả sơ tuyển hồ sơ và Danh sách thi tuyển sinh

Thứ Tư,

4/10/2017

Website Viện ĐTQT, Email

6.

Thi viết và thi phỏng vấn tuyển sinh

7-8/10/2017

P404, Tầng 4, Giảng đường D2, ĐHKTQD

7.

Thông báo kết quả tuyển sinh

Thứ Năm, 15/10/2017

Website Viện ĐTQT, Email

8.

Làm thủ tục nhập học

30-31/10/2017

Viện ĐTQT

Trong giờ hành chính

9.

Khai giảng + Định hướng khóa học

11/2017

Gác 2, Nhà 10, ĐHKTQD

17h00-20h00

Liên hệ: Chương trình Thạc sĩ Quốc tế IMD@NEU, Viện Đào tạo Quốc tế

Phòng 301, Tầng 3, Nhà 6, Trường ĐHKTQD, phố Trần Đại Nghĩa, Hà Nội.

Hotline: 0968102106/. ĐT: 84-24-36285711/. Emai: info.imd@isneu.org. Web: www.isneu.edu.vn

Số lượt đọc:  60  -  Cập nhật lần cuối:  19/09/2017 03:35:06 AM
Lịch trình, Danh sách

Lịch trình Tuyển sinh Đợt 2 - Thạc sĩ Quản trị Công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp

   
03:35' AM - Thứ ba, 19/09/2017


LỊCH TRÌNH TUYỂN SINH NĂM 2017 (Đợt 2)

THẠC SĨ QUẢN TRỊ CÔNG NGHỆ, ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ KHỞI NGHIỆP

KHÓA 1, ETIM01

Updated 12/9/2017

TT

Hoạt động

Thời gian

Địa điểm

Ghi chú

1.

Thông báo tuyển sinh, cung cấp hồ sơ, thu hồ sơ và lệ phí tuyển sinh

Từ 1/9 đến 2/10/2017

Viện ĐTQT

8h00-17h30 (Các ngày trong tuần)

2.

Tư vấn tuyển sinh

- Trong giờ hành chính

Viện ĐTQT

8h00-17h30 (Các ngày trong tuần)

Tư vấn tuyển sinh

- Ngoài giờ hành chính

Viện ĐTQT

17h30-20h30

(Thứ 3 hàng tuần)

3.

Hội thảo giới thiệu thông tin tuyển sinh ETIM và học bổng ERAMUS+

Thứ Ba,

26/9/2017

P404, Tầng 4, Giảng đường D2, ĐHKTQD

17h30-20h30

4.

Hạn nộp hồ sơ

Thứ Hai,

2/10/2017

Viện ĐTQT

5.

Thông báo kết quả sơ tuyển hồ sơ và Danh sách thi tuyển sinh

Thứ Tư,

4/10/2017

Website Viện ĐTQT, Email

6.

Thi viết và thi phỏng vấn tuyển sinh

7-8/10/2017

P404, Tầng 4, Giảng đường D2, ĐHKTQD

7.

Thông báo kết quả tuyển sinh

Thứ Năm, 15/10/2017

Website Viện ĐTQT, Email

8.

Làm thủ tục nhập học

30-31/10/2017

Viện ĐTQT

Trong giờ hành chính

9.

Khai giảng + Định hướng khóa học

11/2017

Gác 2, Nhà 10, ĐHKTQD

17h00-20h00

Liên hệ: Chương trình Thạc sĩ Quốc tế IMD@NEU, Viện Đào tạo Quốc tế

Phòng 301, Tầng 3, Nhà 6, Trường ĐHKTQD, phố Trần Đại Nghĩa, Hà Nội.

Hotline: 0968102106/. ĐT: 84-24-36285711/. Emai: info.imd@isneu.org. Web: www.isneu.edu.vn

Số lượt đọc:  60  -  Cập nhật lần cuối:  19/09/2017 03:35:06 AM
Tài liệu tuyển sinh

Lịch trình Tuyển sinh Đợt 2 - Thạc sĩ Quản trị Công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp

   
03:35' AM - Thứ ba, 19/09/2017


LỊCH TRÌNH TUYỂN SINH NĂM 2017 (Đợt 2)

THẠC SĨ QUẢN TRỊ CÔNG NGHỆ, ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ KHỞI NGHIỆP

KHÓA 1, ETIM01

Updated 12/9/2017

TT

Hoạt động

Thời gian

Địa điểm

Ghi chú

1.

Thông báo tuyển sinh, cung cấp hồ sơ, thu hồ sơ và lệ phí tuyển sinh

Từ 1/9 đến 2/10/2017

Viện ĐTQT

8h00-17h30 (Các ngày trong tuần)

2.

Tư vấn tuyển sinh

- Trong giờ hành chính

Viện ĐTQT

8h00-17h30 (Các ngày trong tuần)

Tư vấn tuyển sinh

- Ngoài giờ hành chính

Viện ĐTQT

17h30-20h30

(Thứ 3 hàng tuần)

3.

Hội thảo giới thiệu thông tin tuyển sinh ETIM và học bổng ERAMUS+

Thứ Ba,

26/9/2017

P404, Tầng 4, Giảng đường D2, ĐHKTQD

17h30-20h30

4.

Hạn nộp hồ sơ

Thứ Hai,

2/10/2017

Viện ĐTQT

5.

Thông báo kết quả sơ tuyển hồ sơ và Danh sách thi tuyển sinh

Thứ Tư,

4/10/2017

Website Viện ĐTQT, Email

6.

Thi viết và thi phỏng vấn tuyển sinh

7-8/10/2017

P404, Tầng 4, Giảng đường D2, ĐHKTQD

7.

Thông báo kết quả tuyển sinh

Thứ Năm, 15/10/2017

Website Viện ĐTQT, Email

8.

Làm thủ tục nhập học

30-31/10/2017

Viện ĐTQT

Trong giờ hành chính

9.

Khai giảng + Định hướng khóa học

11/2017

Gác 2, Nhà 10, ĐHKTQD

17h00-20h00

Liên hệ: Chương trình Thạc sĩ Quốc tế IMD@NEU, Viện Đào tạo Quốc tế

Phòng 301, Tầng 3, Nhà 6, Trường ĐHKTQD, phố Trần Đại Nghĩa, Hà Nội.

Hotline: 0968102106/. ĐT: 84-24-36285711/. Emai: info.imd@isneu.org. Web: www.isneu.edu.vn

Số lượt đọc:  60  -  Cập nhật lần cuối:  19/09/2017 03:35:06 AM
Tư vấn - Chia sẻ kinh nghiệm

Lịch trình Tuyển sinh Đợt 2 - Thạc sĩ Quản trị Công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp

   
03:35' AM - Thứ ba, 19/09/2017


LỊCH TRÌNH TUYỂN SINH NĂM 2017 (Đợt 2)

THẠC SĨ QUẢN TRỊ CÔNG NGHỆ, ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ KHỞI NGHIỆP

KHÓA 1, ETIM01

Updated 12/9/2017

TT

Hoạt động

Thời gian

Địa điểm

Ghi chú

1.

Thông báo tuyển sinh, cung cấp hồ sơ, thu hồ sơ và lệ phí tuyển sinh

Từ 1/9 đến 2/10/2017

Viện ĐTQT

8h00-17h30 (Các ngày trong tuần)

2.

Tư vấn tuyển sinh

- Trong giờ hành chính

Viện ĐTQT

8h00-17h30 (Các ngày trong tuần)

Tư vấn tuyển sinh

- Ngoài giờ hành chính

Viện ĐTQT

17h30-20h30

(Thứ 3 hàng tuần)

3.

Hội thảo giới thiệu thông tin tuyển sinh ETIM và học bổng ERAMUS+

Thứ Ba,

26/9/2017

P404, Tầng 4, Giảng đường D2, ĐHKTQD

17h30-20h30

4.

Hạn nộp hồ sơ

Thứ Hai,

2/10/2017

Viện ĐTQT

5.

Thông báo kết quả sơ tuyển hồ sơ và Danh sách thi tuyển sinh

Thứ Tư,

4/10/2017

Website Viện ĐTQT, Email

6.

Thi viết và thi phỏng vấn tuyển sinh

7-8/10/2017

P404, Tầng 4, Giảng đường D2, ĐHKTQD

7.

Thông báo kết quả tuyển sinh

Thứ Năm, 15/10/2017

Website Viện ĐTQT, Email

8.

Làm thủ tục nhập học

30-31/10/2017

Viện ĐTQT

Trong giờ hành chính

9.

Khai giảng + Định hướng khóa học

11/2017

Gác 2, Nhà 10, ĐHKTQD

17h00-20h00

Liên hệ: Chương trình Thạc sĩ Quốc tế IMD@NEU, Viện Đào tạo Quốc tế

Phòng 301, Tầng 3, Nhà 6, Trường ĐHKTQD, phố Trần Đại Nghĩa, Hà Nội.

Hotline: 0968102106/. ĐT: 84-24-36285711/. Emai: info.imd@isneu.org. Web: www.isneu.edu.vn

Số lượt đọc:  60  -  Cập nhật lần cuối:  19/09/2017 03:35:06 AM
Thông báo tuyển sinh

Lịch trình Tuyển sinh Đợt 2 - Thạc sĩ Quản trị Công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp

   
03:35' AM - Thứ ba, 19/09/2017


LỊCH TRÌNH TUYỂN SINH NĂM 2017 (Đợt 2)

THẠC SĨ QUẢN TRỊ CÔNG NGHỆ, ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ KHỞI NGHIỆP

KHÓA 1, ETIM01

Updated 12/9/2017

TT

Hoạt động

Thời gian

Địa điểm

Ghi chú

1.

Thông báo tuyển sinh, cung cấp hồ sơ, thu hồ sơ và lệ phí tuyển sinh

Từ 1/9 đến 2/10/2017

Viện ĐTQT

8h00-17h30 (Các ngày trong tuần)

2.

Tư vấn tuyển sinh

- Trong giờ hành chính

Viện ĐTQT

8h00-17h30 (Các ngày trong tuần)

Tư vấn tuyển sinh

- Ngoài giờ hành chính

Viện ĐTQT

17h30-20h30

(Thứ 3 hàng tuần)

3.

Hội thảo giới thiệu thông tin tuyển sinh ETIM và học bổng ERAMUS+

Thứ Ba,

26/9/2017

P404, Tầng 4, Giảng đường D2, ĐHKTQD

17h30-20h30

4.

Hạn nộp hồ sơ

Thứ Hai,

2/10/2017

Viện ĐTQT

5.

Thông báo kết quả sơ tuyển hồ sơ và Danh sách thi tuyển sinh

Thứ Tư,

4/10/2017

Website Viện ĐTQT, Email

6.

Thi viết và thi phỏng vấn tuyển sinh

7-8/10/2017

P404, Tầng 4, Giảng đường D2, ĐHKTQD

7.

Thông báo kết quả tuyển sinh

Thứ Năm, 15/10/2017

Website Viện ĐTQT, Email

8.

Làm thủ tục nhập học

30-31/10/2017

Viện ĐTQT

Trong giờ hành chính

9.

Khai giảng + Định hướng khóa học

11/2017

Gác 2, Nhà 10, ĐHKTQD

17h00-20h00

Liên hệ: Chương trình Thạc sĩ Quốc tế IMD@NEU, Viện Đào tạo Quốc tế

Phòng 301, Tầng 3, Nhà 6, Trường ĐHKTQD, phố Trần Đại Nghĩa, Hà Nội.

Hotline: 0968102106/. ĐT: 84-24-36285711/. Emai: info.imd@isneu.org. Web: www.isneu.edu.vn

Số lượt đọc:  60  -  Cập nhật lần cuối:  19/09/2017 03:35:06 AM
Thông tin tuyển sinh

Lịch trình Tuyển sinh Đợt 2 - Thạc sĩ Quản trị Công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp

   
03:35' AM - Thứ ba, 19/09/2017


LỊCH TRÌNH TUYỂN SINH NĂM 2017 (Đợt 2)

THẠC SĨ QUẢN TRỊ CÔNG NGHỆ, ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ KHỞI NGHIỆP

KHÓA 1, ETIM01

Updated 12/9/2017

TT

Hoạt động

Thời gian

Địa điểm

Ghi chú

1.

Thông báo tuyển sinh, cung cấp hồ sơ, thu hồ sơ và lệ phí tuyển sinh

Từ 1/9 đến 2/10/2017

Viện ĐTQT

8h00-17h30 (Các ngày trong tuần)

2.

Tư vấn tuyển sinh

- Trong giờ hành chính

Viện ĐTQT

8h00-17h30 (Các ngày trong tuần)

Tư vấn tuyển sinh

- Ngoài giờ hành chính

Viện ĐTQT

17h30-20h30

(Thứ 3 hàng tuần)

3.

Hội thảo giới thiệu thông tin tuyển sinh ETIM và học bổng ERAMUS+

Thứ Ba,

26/9/2017

P404, Tầng 4, Giảng đường D2, ĐHKTQD

17h30-20h30

4.

Hạn nộp hồ sơ

Thứ Hai,

2/10/2017

Viện ĐTQT

5.

Thông báo kết quả sơ tuyển hồ sơ và Danh sách thi tuyển sinh

Thứ Tư,

4/10/2017

Website Viện ĐTQT, Email

6.

Thi viết và thi phỏng vấn tuyển sinh

7-8/10/2017

P404, Tầng 4, Giảng đường D2, ĐHKTQD

7.

Thông báo kết quả tuyển sinh

Thứ Năm, 15/10/2017

Website Viện ĐTQT, Email

8.

Làm thủ tục nhập học

30-31/10/2017

Viện ĐTQT

Trong giờ hành chính

9.

Khai giảng + Định hướng khóa học

11/2017

Gác 2, Nhà 10, ĐHKTQD

17h00-20h00

Liên hệ: Chương trình Thạc sĩ Quốc tế IMD@NEU, Viện Đào tạo Quốc tế

Phòng 301, Tầng 3, Nhà 6, Trường ĐHKTQD, phố Trần Đại Nghĩa, Hà Nội.

Hotline: 0968102106/. ĐT: 84-24-36285711/. Emai: info.imd@isneu.org. Web: www.isneu.edu.vn

Số lượt đọc:  60  -  Cập nhật lần cuối:  19/09/2017 03:35:06 AM
Hướng dẫn thí sinh

Lịch trình Tuyển sinh Đợt 2 - Thạc sĩ Quản trị Công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp

   
03:35' AM - Thứ ba, 19/09/2017


LỊCH TRÌNH TUYỂN SINH NĂM 2017 (Đợt 2)

THẠC SĨ QUẢN TRỊ CÔNG NGHỆ, ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ KHỞI NGHIỆP

KHÓA 1, ETIM01

Updated 12/9/2017

TT

Hoạt động

Thời gian

Địa điểm

Ghi chú

1.

Thông báo tuyển sinh, cung cấp hồ sơ, thu hồ sơ và lệ phí tuyển sinh

Từ 1/9 đến 2/10/2017

Viện ĐTQT

8h00-17h30 (Các ngày trong tuần)

2.

Tư vấn tuyển sinh

- Trong giờ hành chính

Viện ĐTQT

8h00-17h30 (Các ngày trong tuần)

Tư vấn tuyển sinh

- Ngoài giờ hành chính

Viện ĐTQT

17h30-20h30

(Thứ 3 hàng tuần)

3.

Hội thảo giới thiệu thông tin tuyển sinh ETIM và học bổng ERAMUS+

Thứ Ba,

26/9/2017

P404, Tầng 4, Giảng đường D2, ĐHKTQD

17h30-20h30

4.

Hạn nộp hồ sơ

Thứ Hai,

2/10/2017

Viện ĐTQT

5.

Thông báo kết quả sơ tuyển hồ sơ và Danh sách thi tuyển sinh

Thứ Tư,

4/10/2017

Website Viện ĐTQT, Email

6.

Thi viết và thi phỏng vấn tuyển sinh

7-8/10/2017

P404, Tầng 4, Giảng đường D2, ĐHKTQD

7.

Thông báo kết quả tuyển sinh

Thứ Năm, 15/10/2017

Website Viện ĐTQT, Email

8.

Làm thủ tục nhập học

30-31/10/2017

Viện ĐTQT

Trong giờ hành chính

9.

Khai giảng + Định hướng khóa học

11/2017

Gác 2, Nhà 10, ĐHKTQD

17h00-20h00

Liên hệ: Chương trình Thạc sĩ Quốc tế IMD@NEU, Viện Đào tạo Quốc tế

Phòng 301, Tầng 3, Nhà 6, Trường ĐHKTQD, phố Trần Đại Nghĩa, Hà Nội.

Hotline: 0968102106/. ĐT: 84-24-36285711/. Emai: info.imd@isneu.org. Web: www.isneu.edu.vn

Số lượt đọc:  60  -  Cập nhật lần cuối:  19/09/2017 03:35:06 AM
Giới thiệu chương trình Cao học

Lịch trình Tuyển sinh Đợt 2 - Thạc sĩ Quản trị Công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp

   
03:35' AM - Thứ ba, 19/09/2017


LỊCH TRÌNH TUYỂN SINH NĂM 2017 (Đợt 2)

THẠC SĨ QUẢN TRỊ CÔNG NGHỆ, ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ KHỞI NGHIỆP

KHÓA 1, ETIM01

Updated 12/9/2017

TT

Hoạt động

Thời gian

Địa điểm

Ghi chú

1.

Thông báo tuyển sinh, cung cấp hồ sơ, thu hồ sơ và lệ phí tuyển sinh

Từ 1/9 đến 2/10/2017

Viện ĐTQT

8h00-17h30 (Các ngày trong tuần)

2.

Tư vấn tuyển sinh

- Trong giờ hành chính

Viện ĐTQT

8h00-17h30 (Các ngày trong tuần)

Tư vấn tuyển sinh

- Ngoài giờ hành chính

Viện ĐTQT

17h30-20h30

(Thứ 3 hàng tuần)

3.

Hội thảo giới thiệu thông tin tuyển sinh ETIM và học bổng ERAMUS+

Thứ Ba,

26/9/2017

P404, Tầng 4, Giảng đường D2, ĐHKTQD

17h30-20h30

4.

Hạn nộp hồ sơ

Thứ Hai,

2/10/2017

Viện ĐTQT

5.

Thông báo kết quả sơ tuyển hồ sơ và Danh sách thi tuyển sinh

Thứ Tư,

4/10/2017

Website Viện ĐTQT, Email

6.

Thi viết và thi phỏng vấn tuyển sinh

7-8/10/2017

P404, Tầng 4, Giảng đường D2, ĐHKTQD

7.

Thông báo kết quả tuyển sinh

Thứ Năm, 15/10/2017

Website Viện ĐTQT, Email

8.

Làm thủ tục nhập học

30-31/10/2017

Viện ĐTQT

Trong giờ hành chính

9.

Khai giảng + Định hướng khóa học

11/2017

Gác 2, Nhà 10, ĐHKTQD

17h00-20h00

Liên hệ: Chương trình Thạc sĩ Quốc tế IMD@NEU, Viện Đào tạo Quốc tế

Phòng 301, Tầng 3, Nhà 6, Trường ĐHKTQD, phố Trần Đại Nghĩa, Hà Nội.

Hotline: 0968102106/. ĐT: 84-24-36285711/. Emai: info.imd@isneu.org. Web: www.isneu.edu.vn

Số lượt đọc:  60  -  Cập nhật lần cuối:  19/09/2017 03:35:06 AM
Tổng lượt truy cập: 11.619.256
Đối tác