Trang chủ      Email      Sơ đồ site      Liên hệ 

 

                                                                                           TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
                                                                                                  VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ
              NATIONAL ECONOMICS UNIVERSITY - INTERNATIONAL SCHOOL OF MANAGEMENT & ECONOMICS

Giới thiệu
Đại học
Sau đại học
Nghiên cứu Khoa học
Tuyển sinh
Tài nguyên
Du học
Đại học  |  Sau đại học

Thông báo

Kết quả tuyển sinh và hướng dẫn thủ tục nhập học kỳ tuyển sinh mùa thu năm 2014, Chương trình Cử nhân Quốc tế

   
02:32' PM - Thứ sáu, 12/09/2014

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN
VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ

--------------------

Số: 128 /TB-ĐTQT

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

----------------------------------------

Hà Nội ngày 12 tháng 9 năm 2014

THÔNG BÁO

V/v: Kết quả tuyển sinh và thủ tục nhập học
Chương trình Cử nhân Quốc tế, kỳ mùa thu năm 2014

Căn cứ vào Kết quả tuyển sinh và Thông báo số 1054/TB-ĐHKTQD ngày 12
tháng 9 năm 2014 của Chủ tịch Hội đồng Tuyển sinh Chương trình Cử nhân Quốc tế IBD@NEU về điểm chuẩn trúng tuyển vào
Chương trình Cử nhân Quốc tế, khóa 10, Kỳ mùa thu năm 2014, Viện Đào tạo Quốc tế (ĐTQT) thông báo điểm chuẩn tuyển sinh và kết quả tuyển sinh như sau:

Thông báo điểm chuẩn tuyển sinh khóa 10 kỳ mùa thu 2014, Chương trình Cử nhân Quốc tế

Kết quả tuyển sinh khóa 10 kỳ mùa thu 2014, Chương trình Cử nhân Quốc tế

Thủ tục nhập học, chính sách học bổng và hỗ trợ học phí đối với thí sinh như sau:

I. THỦ TỤC NHẬP HỌC

1. Thí sinh đã trúng tuyển chính thức (đạt điểm thi môn Kiến thức Tổng hợp từ 14 điểm trở lên hoặc điểm thi tuyển sinh Đại học năm 2014 từ 15 điểm trở lên; điểm Tổng hợp Tuyển sinh từ 60 điểm trở lên; và điểm kiểm tra môn tiếng Anh từ 40 điểm trở lên): nhận Giấy báo nhập học tại Viện Đào tạo Quốc tế (phòng 303, nhà 6, Trường Đại học KTQD) từ ngày 15 đến ngày 19/9/2014.

Thí sinh làm thủ tục nhập học (xem file đính kèm tại đây) tại Văn phòng Viện Đào tạo quốc tế và nộp học phí (xem file đính kèm tại đây) trong thời gian từ ngày 16/9 đến ngày 24/9/2014.

2. Thí sinh đã trúng tuyển có điều kiện (đạt điểm thi môn Kiến thức Tổng hợp từ 14 điểm trở lên hoặc điểm thi tuyển sinh Đại học năm 2014 từ 15 điểm trở lên; điểm Tổng hợp Tuyển sinh từ 60 điểm trở lên; và điểm kiểm tra môn tiếng Anh dưới 40 điểm): nhận Giấy báo Kết quả tuyển sinh tại Văn phòng Viện Đào tạo Quốc tế từ ngày 15 đến ngày 19/9/2014.

Những thí sinh này cần làm thủ tục bảo lưu kết quả tuyển sinh (xem file đính kèm tại đây)đăng kí tham gia Khóa học bổ trợ tiếng Anh (xem file đính kèm tại đây: Chương trình đào tạo Thông báo học phí), từ ngày 16/9 đến ngày 24/9/2014 tại Văn phòng Viện Đào tạo Quốc tế. Sau khi hoàn thành yêu cầu đầu vào về tiếng Anh của Chương trình, những thí sinh này sẽ được nhập học chính thức vào tháng 1/2015.

3. Những thí sinh đã trúng tuyển chính thức và có kết quả kiểm tra môn tiếng Anh đạt từ 70 điểm trở lên hoặc đã có chứng chỉ tiếng Anh IELTS từ 5.5 hoặc tương đương trở lên, có nguyện vọng học vào thẳng cấp độ 4 trong giai đoạn học tiếng Anh cần đăng ký thi vượt cấp độ. Thời gian đăng ký từ ngày 16/9 đến hết ngày 24/9/2014 tại Văn phòng Viện ĐTQT. Thời gian thi:

+ Thời gian kiểm tra: 8 giờ 00, ngày 05/10/2014 (cả ngày Chủ nhật).

+ Địa điểm: tầng 3, khu giảng đường D2, Trường đại học KTQD

Thông tin chi tiết sẽ được thông báo trên website của Viện ĐTQT (isneu.edu.vn) ngày thứ Sáu, 03/10/2014.

Căn cứ vào kết quả thi vượt cấp độ, Viện ĐTQT sẽ tư vấn và xếp lớp cho thí sinh theo trình độ phù hợp.

II. CHÍNH SÁCH HỌC BỔNG VÀ HỖ TRỢ HỌC PHÍ

Viện ĐTQT có các chính sách học bổng và hỗ trợ học phí cho những thí sinh có kết quả cao tại kỳ tuyển sinh khóa 10 Mùa thu và kỳ tuyển sinh khóa 10 Mùa xuân (nhập học cùng Mùa thu 2014), cụ thể như sau:

- Thí sinh có điểm thi tuyển sinh Đại học năm 2014 từ 24 điểm trở lên (không tính điểm ưu tiên, không nhân hệ số) được nhận học bổng trị giá 25% học phí 3 năm đầu của Chương trình Cử nhân Quốc tế.

- Thí sinh có điểm thi tuyển sinh Đại học năm 2014 từ 21 điểm trở lên (không tính điểm ưu tiên, không nhân hệ số) được nhận học bổng “Lựa chọn Thông minh” trị giá 25 triệu đồng.

- Thí sinh có điểm thi tuyển sinh Đại học năm 2014 từ 19 điểm trở lên (không tính điểm ưu tiên, không nhân hệ số) và điểm trung bình lớp 12 từ 7,0 trở lên được nhận hỗ trợ học phí trị giá 10 triệu đồng.

- Ngoài ra, tất cả các thí sinh có điểm Tổng hợp Tuyển sinh từ 77 điểm trở lên được đăng ký các học bổng của Chương trình, bao gồm các mức từ 5-10 triệu đồng, đến 25%, 50%, 75% và 100% học phí ba năm đầu của Chương trình Cử nhân Quốc tế.

Những thí sinh đủ điều kiện xét học bổng cần nộp đơn theo mẫu (tải tại đây) và tham gia phỏng vấn học bổng (theo lịch của Chương trình, sẽ thông báo sau).

Thời hạn nhận đơn đăng ký học bổng: đến hết ngày 26/9/2014.

Hội đồng Tuyển sinh của Chương trình sẽ xét trao học bổng dựa trên đơn đăng ký và kết quả phỏng vấn học bổng.

Nơi nhận:

Thí sinh, Lưu ĐTQT

VIỆN TRƯỞNG VIỆN ĐTQT

(đã ký và đóng dấu)

GS. TS. Hoàng Văn Hoa

Địa chỉ liên hệ: Viện Đào tạo Quốc tế,

tầng 3, Nhà 6, Trường ĐH Kinh tế Quốc dân

Phố Trần Đại Nghĩa, Hà Nội

Điện thoại: (04)3869 6967 hoặc (04) 36280 280, máy lẻ: 5636.

Email: info.ibd@isneu.org; Website: www.isneu.edu.vn

Số lượt đọc:  479  -  Cập nhật lần cuối:  12/09/2014 02:32:38 PM
Lịch trình, Danh sách

Kết quả tuyển sinh và hướng dẫn thủ tục nhập học kỳ tuyển sinh mùa thu năm 2014, Chương trình Cử nhân Quốc tế

   
02:32' PM - Thứ sáu, 12/09/2014

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN
VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ

--------------------

Số: 128 /TB-ĐTQT

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

----------------------------------------

Hà Nội ngày 12 tháng 9 năm 2014

THÔNG BÁO

V/v: Kết quả tuyển sinh và thủ tục nhập học
Chương trình Cử nhân Quốc tế, kỳ mùa thu năm 2014

Căn cứ vào Kết quả tuyển sinh và Thông báo số 1054/TB-ĐHKTQD ngày 12
tháng 9 năm 2014 của Chủ tịch Hội đồng Tuyển sinh Chương trình Cử nhân Quốc tế IBD@NEU về điểm chuẩn trúng tuyển vào
Chương trình Cử nhân Quốc tế, khóa 10, Kỳ mùa thu năm 2014, Viện Đào tạo Quốc tế (ĐTQT) thông báo điểm chuẩn tuyển sinh và kết quả tuyển sinh như sau:

Thông báo điểm chuẩn tuyển sinh khóa 10 kỳ mùa thu 2014, Chương trình Cử nhân Quốc tế

Kết quả tuyển sinh khóa 10 kỳ mùa thu 2014, Chương trình Cử nhân Quốc tế

Thủ tục nhập học, chính sách học bổng và hỗ trợ học phí đối với thí sinh như sau:

I. THỦ TỤC NHẬP HỌC

1. Thí sinh đã trúng tuyển chính thức (đạt điểm thi môn Kiến thức Tổng hợp từ 14 điểm trở lên hoặc điểm thi tuyển sinh Đại học năm 2014 từ 15 điểm trở lên; điểm Tổng hợp Tuyển sinh từ 60 điểm trở lên; và điểm kiểm tra môn tiếng Anh từ 40 điểm trở lên): nhận Giấy báo nhập học tại Viện Đào tạo Quốc tế (phòng 303, nhà 6, Trường Đại học KTQD) từ ngày 15 đến ngày 19/9/2014.

Thí sinh làm thủ tục nhập học (xem file đính kèm tại đây) tại Văn phòng Viện Đào tạo quốc tế và nộp học phí (xem file đính kèm tại đây) trong thời gian từ ngày 16/9 đến ngày 24/9/2014.

2. Thí sinh đã trúng tuyển có điều kiện (đạt điểm thi môn Kiến thức Tổng hợp từ 14 điểm trở lên hoặc điểm thi tuyển sinh Đại học năm 2014 từ 15 điểm trở lên; điểm Tổng hợp Tuyển sinh từ 60 điểm trở lên; và điểm kiểm tra môn tiếng Anh dưới 40 điểm): nhận Giấy báo Kết quả tuyển sinh tại Văn phòng Viện Đào tạo Quốc tế từ ngày 15 đến ngày 19/9/2014.

Những thí sinh này cần làm thủ tục bảo lưu kết quả tuyển sinh (xem file đính kèm tại đây)đăng kí tham gia Khóa học bổ trợ tiếng Anh (xem file đính kèm tại đây: Chương trình đào tạo Thông báo học phí), từ ngày 16/9 đến ngày 24/9/2014 tại Văn phòng Viện Đào tạo Quốc tế. Sau khi hoàn thành yêu cầu đầu vào về tiếng Anh của Chương trình, những thí sinh này sẽ được nhập học chính thức vào tháng 1/2015.

3. Những thí sinh đã trúng tuyển chính thức và có kết quả kiểm tra môn tiếng Anh đạt từ 70 điểm trở lên hoặc đã có chứng chỉ tiếng Anh IELTS từ 5.5 hoặc tương đương trở lên, có nguyện vọng học vào thẳng cấp độ 4 trong giai đoạn học tiếng Anh cần đăng ký thi vượt cấp độ. Thời gian đăng ký từ ngày 16/9 đến hết ngày 24/9/2014 tại Văn phòng Viện ĐTQT. Thời gian thi:

+ Thời gian kiểm tra: 8 giờ 00, ngày 05/10/2014 (cả ngày Chủ nhật).

+ Địa điểm: tầng 3, khu giảng đường D2, Trường đại học KTQD

Thông tin chi tiết sẽ được thông báo trên website của Viện ĐTQT (isneu.edu.vn) ngày thứ Sáu, 03/10/2014.

Căn cứ vào kết quả thi vượt cấp độ, Viện ĐTQT sẽ tư vấn và xếp lớp cho thí sinh theo trình độ phù hợp.

II. CHÍNH SÁCH HỌC BỔNG VÀ HỖ TRỢ HỌC PHÍ

Viện ĐTQT có các chính sách học bổng và hỗ trợ học phí cho những thí sinh có kết quả cao tại kỳ tuyển sinh khóa 10 Mùa thu và kỳ tuyển sinh khóa 10 Mùa xuân (nhập học cùng Mùa thu 2014), cụ thể như sau:

- Thí sinh có điểm thi tuyển sinh Đại học năm 2014 từ 24 điểm trở lên (không tính điểm ưu tiên, không nhân hệ số) được nhận học bổng trị giá 25% học phí 3 năm đầu của Chương trình Cử nhân Quốc tế.

- Thí sinh có điểm thi tuyển sinh Đại học năm 2014 từ 21 điểm trở lên (không tính điểm ưu tiên, không nhân hệ số) được nhận học bổng “Lựa chọn Thông minh” trị giá 25 triệu đồng.

- Thí sinh có điểm thi tuyển sinh Đại học năm 2014 từ 19 điểm trở lên (không tính điểm ưu tiên, không nhân hệ số) và điểm trung bình lớp 12 từ 7,0 trở lên được nhận hỗ trợ học phí trị giá 10 triệu đồng.

- Ngoài ra, tất cả các thí sinh có điểm Tổng hợp Tuyển sinh từ 77 điểm trở lên được đăng ký các học bổng của Chương trình, bao gồm các mức từ 5-10 triệu đồng, đến 25%, 50%, 75% và 100% học phí ba năm đầu của Chương trình Cử nhân Quốc tế.

Những thí sinh đủ điều kiện xét học bổng cần nộp đơn theo mẫu (tải tại đây) và tham gia phỏng vấn học bổng (theo lịch của Chương trình, sẽ thông báo sau).

Thời hạn nhận đơn đăng ký học bổng: đến hết ngày 26/9/2014.

Hội đồng Tuyển sinh của Chương trình sẽ xét trao học bổng dựa trên đơn đăng ký và kết quả phỏng vấn học bổng.

Nơi nhận:

Thí sinh, Lưu ĐTQT

VIỆN TRƯỞNG VIỆN ĐTQT

(đã ký và đóng dấu)

GS. TS. Hoàng Văn Hoa

Địa chỉ liên hệ: Viện Đào tạo Quốc tế,

tầng 3, Nhà 6, Trường ĐH Kinh tế Quốc dân

Phố Trần Đại Nghĩa, Hà Nội

Điện thoại: (04)3869 6967 hoặc (04) 36280 280, máy lẻ: 5636.

Email: info.ibd@isneu.org; Website: www.isneu.edu.vn

Số lượt đọc:  479  -  Cập nhật lần cuối:  12/09/2014 02:32:38 PM
Tài liệu tuyển sinh

Kết quả tuyển sinh và hướng dẫn thủ tục nhập học kỳ tuyển sinh mùa thu năm 2014, Chương trình Cử nhân Quốc tế

   
02:32' PM - Thứ sáu, 12/09/2014

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN
VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ

--------------------

Số: 128 /TB-ĐTQT

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

----------------------------------------

Hà Nội ngày 12 tháng 9 năm 2014

THÔNG BÁO

V/v: Kết quả tuyển sinh và thủ tục nhập học
Chương trình Cử nhân Quốc tế, kỳ mùa thu năm 2014

Căn cứ vào Kết quả tuyển sinh và Thông báo số 1054/TB-ĐHKTQD ngày 12
tháng 9 năm 2014 của Chủ tịch Hội đồng Tuyển sinh Chương trình Cử nhân Quốc tế IBD@NEU về điểm chuẩn trúng tuyển vào
Chương trình Cử nhân Quốc tế, khóa 10, Kỳ mùa thu năm 2014, Viện Đào tạo Quốc tế (ĐTQT) thông báo điểm chuẩn tuyển sinh và kết quả tuyển sinh như sau:

Thông báo điểm chuẩn tuyển sinh khóa 10 kỳ mùa thu 2014, Chương trình Cử nhân Quốc tế

Kết quả tuyển sinh khóa 10 kỳ mùa thu 2014, Chương trình Cử nhân Quốc tế

Thủ tục nhập học, chính sách học bổng và hỗ trợ học phí đối với thí sinh như sau:

I. THỦ TỤC NHẬP HỌC

1. Thí sinh đã trúng tuyển chính thức (đạt điểm thi môn Kiến thức Tổng hợp từ 14 điểm trở lên hoặc điểm thi tuyển sinh Đại học năm 2014 từ 15 điểm trở lên; điểm Tổng hợp Tuyển sinh từ 60 điểm trở lên; và điểm kiểm tra môn tiếng Anh từ 40 điểm trở lên): nhận Giấy báo nhập học tại Viện Đào tạo Quốc tế (phòng 303, nhà 6, Trường Đại học KTQD) từ ngày 15 đến ngày 19/9/2014.

Thí sinh làm thủ tục nhập học (xem file đính kèm tại đây) tại Văn phòng Viện Đào tạo quốc tế và nộp học phí (xem file đính kèm tại đây) trong thời gian từ ngày 16/9 đến ngày 24/9/2014.

2. Thí sinh đã trúng tuyển có điều kiện (đạt điểm thi môn Kiến thức Tổng hợp từ 14 điểm trở lên hoặc điểm thi tuyển sinh Đại học năm 2014 từ 15 điểm trở lên; điểm Tổng hợp Tuyển sinh từ 60 điểm trở lên; và điểm kiểm tra môn tiếng Anh dưới 40 điểm): nhận Giấy báo Kết quả tuyển sinh tại Văn phòng Viện Đào tạo Quốc tế từ ngày 15 đến ngày 19/9/2014.

Những thí sinh này cần làm thủ tục bảo lưu kết quả tuyển sinh (xem file đính kèm tại đây)đăng kí tham gia Khóa học bổ trợ tiếng Anh (xem file đính kèm tại đây: Chương trình đào tạo Thông báo học phí), từ ngày 16/9 đến ngày 24/9/2014 tại Văn phòng Viện Đào tạo Quốc tế. Sau khi hoàn thành yêu cầu đầu vào về tiếng Anh của Chương trình, những thí sinh này sẽ được nhập học chính thức vào tháng 1/2015.

3. Những thí sinh đã trúng tuyển chính thức và có kết quả kiểm tra môn tiếng Anh đạt từ 70 điểm trở lên hoặc đã có chứng chỉ tiếng Anh IELTS từ 5.5 hoặc tương đương trở lên, có nguyện vọng học vào thẳng cấp độ 4 trong giai đoạn học tiếng Anh cần đăng ký thi vượt cấp độ. Thời gian đăng ký từ ngày 16/9 đến hết ngày 24/9/2014 tại Văn phòng Viện ĐTQT. Thời gian thi:

+ Thời gian kiểm tra: 8 giờ 00, ngày 05/10/2014 (cả ngày Chủ nhật).

+ Địa điểm: tầng 3, khu giảng đường D2, Trường đại học KTQD

Thông tin chi tiết sẽ được thông báo trên website của Viện ĐTQT (isneu.edu.vn) ngày thứ Sáu, 03/10/2014.

Căn cứ vào kết quả thi vượt cấp độ, Viện ĐTQT sẽ tư vấn và xếp lớp cho thí sinh theo trình độ phù hợp.

II. CHÍNH SÁCH HỌC BỔNG VÀ HỖ TRỢ HỌC PHÍ

Viện ĐTQT có các chính sách học bổng và hỗ trợ học phí cho những thí sinh có kết quả cao tại kỳ tuyển sinh khóa 10 Mùa thu và kỳ tuyển sinh khóa 10 Mùa xuân (nhập học cùng Mùa thu 2014), cụ thể như sau:

- Thí sinh có điểm thi tuyển sinh Đại học năm 2014 từ 24 điểm trở lên (không tính điểm ưu tiên, không nhân hệ số) được nhận học bổng trị giá 25% học phí 3 năm đầu của Chương trình Cử nhân Quốc tế.

- Thí sinh có điểm thi tuyển sinh Đại học năm 2014 từ 21 điểm trở lên (không tính điểm ưu tiên, không nhân hệ số) được nhận học bổng “Lựa chọn Thông minh” trị giá 25 triệu đồng.

- Thí sinh có điểm thi tuyển sinh Đại học năm 2014 từ 19 điểm trở lên (không tính điểm ưu tiên, không nhân hệ số) và điểm trung bình lớp 12 từ 7,0 trở lên được nhận hỗ trợ học phí trị giá 10 triệu đồng.

- Ngoài ra, tất cả các thí sinh có điểm Tổng hợp Tuyển sinh từ 77 điểm trở lên được đăng ký các học bổng của Chương trình, bao gồm các mức từ 5-10 triệu đồng, đến 25%, 50%, 75% và 100% học phí ba năm đầu của Chương trình Cử nhân Quốc tế.

Những thí sinh đủ điều kiện xét học bổng cần nộp đơn theo mẫu (tải tại đây) và tham gia phỏng vấn học bổng (theo lịch của Chương trình, sẽ thông báo sau).

Thời hạn nhận đơn đăng ký học bổng: đến hết ngày 26/9/2014.

Hội đồng Tuyển sinh của Chương trình sẽ xét trao học bổng dựa trên đơn đăng ký và kết quả phỏng vấn học bổng.

Nơi nhận:

Thí sinh, Lưu ĐTQT

VIỆN TRƯỞNG VIỆN ĐTQT

(đã ký và đóng dấu)

GS. TS. Hoàng Văn Hoa

Địa chỉ liên hệ: Viện Đào tạo Quốc tế,

tầng 3, Nhà 6, Trường ĐH Kinh tế Quốc dân

Phố Trần Đại Nghĩa, Hà Nội

Điện thoại: (04)3869 6967 hoặc (04) 36280 280, máy lẻ: 5636.

Email: info.ibd@isneu.org; Website: www.isneu.edu.vn

Số lượt đọc:  479  -  Cập nhật lần cuối:  12/09/2014 02:32:38 PM
Tư vấn - Chia sẻ kinh nghiệm

Kết quả tuyển sinh và hướng dẫn thủ tục nhập học kỳ tuyển sinh mùa thu năm 2014, Chương trình Cử nhân Quốc tế

   
02:32' PM - Thứ sáu, 12/09/2014

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN
VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ

--------------------

Số: 128 /TB-ĐTQT

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

----------------------------------------

Hà Nội ngày 12 tháng 9 năm 2014

THÔNG BÁO

V/v: Kết quả tuyển sinh và thủ tục nhập học
Chương trình Cử nhân Quốc tế, kỳ mùa thu năm 2014

Căn cứ vào Kết quả tuyển sinh và Thông báo số 1054/TB-ĐHKTQD ngày 12
tháng 9 năm 2014 của Chủ tịch Hội đồng Tuyển sinh Chương trình Cử nhân Quốc tế IBD@NEU về điểm chuẩn trúng tuyển vào
Chương trình Cử nhân Quốc tế, khóa 10, Kỳ mùa thu năm 2014, Viện Đào tạo Quốc tế (ĐTQT) thông báo điểm chuẩn tuyển sinh và kết quả tuyển sinh như sau:

Thông báo điểm chuẩn tuyển sinh khóa 10 kỳ mùa thu 2014, Chương trình Cử nhân Quốc tế

Kết quả tuyển sinh khóa 10 kỳ mùa thu 2014, Chương trình Cử nhân Quốc tế

Thủ tục nhập học, chính sách học bổng và hỗ trợ học phí đối với thí sinh như sau:

I. THỦ TỤC NHẬP HỌC

1. Thí sinh đã trúng tuyển chính thức (đạt điểm thi môn Kiến thức Tổng hợp từ 14 điểm trở lên hoặc điểm thi tuyển sinh Đại học năm 2014 từ 15 điểm trở lên; điểm Tổng hợp Tuyển sinh từ 60 điểm trở lên; và điểm kiểm tra môn tiếng Anh từ 40 điểm trở lên): nhận Giấy báo nhập học tại Viện Đào tạo Quốc tế (phòng 303, nhà 6, Trường Đại học KTQD) từ ngày 15 đến ngày 19/9/2014.

Thí sinh làm thủ tục nhập học (xem file đính kèm tại đây) tại Văn phòng Viện Đào tạo quốc tế và nộp học phí (xem file đính kèm tại đây) trong thời gian từ ngày 16/9 đến ngày 24/9/2014.

2. Thí sinh đã trúng tuyển có điều kiện (đạt điểm thi môn Kiến thức Tổng hợp từ 14 điểm trở lên hoặc điểm thi tuyển sinh Đại học năm 2014 từ 15 điểm trở lên; điểm Tổng hợp Tuyển sinh từ 60 điểm trở lên; và điểm kiểm tra môn tiếng Anh dưới 40 điểm): nhận Giấy báo Kết quả tuyển sinh tại Văn phòng Viện Đào tạo Quốc tế từ ngày 15 đến ngày 19/9/2014.

Những thí sinh này cần làm thủ tục bảo lưu kết quả tuyển sinh (xem file đính kèm tại đây)đăng kí tham gia Khóa học bổ trợ tiếng Anh (xem file đính kèm tại đây: Chương trình đào tạo Thông báo học phí), từ ngày 16/9 đến ngày 24/9/2014 tại Văn phòng Viện Đào tạo Quốc tế. Sau khi hoàn thành yêu cầu đầu vào về tiếng Anh của Chương trình, những thí sinh này sẽ được nhập học chính thức vào tháng 1/2015.

3. Những thí sinh đã trúng tuyển chính thức và có kết quả kiểm tra môn tiếng Anh đạt từ 70 điểm trở lên hoặc đã có chứng chỉ tiếng Anh IELTS từ 5.5 hoặc tương đương trở lên, có nguyện vọng học vào thẳng cấp độ 4 trong giai đoạn học tiếng Anh cần đăng ký thi vượt cấp độ. Thời gian đăng ký từ ngày 16/9 đến hết ngày 24/9/2014 tại Văn phòng Viện ĐTQT. Thời gian thi:

+ Thời gian kiểm tra: 8 giờ 00, ngày 05/10/2014 (cả ngày Chủ nhật).

+ Địa điểm: tầng 3, khu giảng đường D2, Trường đại học KTQD

Thông tin chi tiết sẽ được thông báo trên website của Viện ĐTQT (isneu.edu.vn) ngày thứ Sáu, 03/10/2014.

Căn cứ vào kết quả thi vượt cấp độ, Viện ĐTQT sẽ tư vấn và xếp lớp cho thí sinh theo trình độ phù hợp.

II. CHÍNH SÁCH HỌC BỔNG VÀ HỖ TRỢ HỌC PHÍ

Viện ĐTQT có các chính sách học bổng và hỗ trợ học phí cho những thí sinh có kết quả cao tại kỳ tuyển sinh khóa 10 Mùa thu và kỳ tuyển sinh khóa 10 Mùa xuân (nhập học cùng Mùa thu 2014), cụ thể như sau:

- Thí sinh có điểm thi tuyển sinh Đại học năm 2014 từ 24 điểm trở lên (không tính điểm ưu tiên, không nhân hệ số) được nhận học bổng trị giá 25% học phí 3 năm đầu của Chương trình Cử nhân Quốc tế.

- Thí sinh có điểm thi tuyển sinh Đại học năm 2014 từ 21 điểm trở lên (không tính điểm ưu tiên, không nhân hệ số) được nhận học bổng “Lựa chọn Thông minh” trị giá 25 triệu đồng.

- Thí sinh có điểm thi tuyển sinh Đại học năm 2014 từ 19 điểm trở lên (không tính điểm ưu tiên, không nhân hệ số) và điểm trung bình lớp 12 từ 7,0 trở lên được nhận hỗ trợ học phí trị giá 10 triệu đồng.

- Ngoài ra, tất cả các thí sinh có điểm Tổng hợp Tuyển sinh từ 77 điểm trở lên được đăng ký các học bổng của Chương trình, bao gồm các mức từ 5-10 triệu đồng, đến 25%, 50%, 75% và 100% học phí ba năm đầu của Chương trình Cử nhân Quốc tế.

Những thí sinh đủ điều kiện xét học bổng cần nộp đơn theo mẫu (tải tại đây) và tham gia phỏng vấn học bổng (theo lịch của Chương trình, sẽ thông báo sau).

Thời hạn nhận đơn đăng ký học bổng: đến hết ngày 26/9/2014.

Hội đồng Tuyển sinh của Chương trình sẽ xét trao học bổng dựa trên đơn đăng ký và kết quả phỏng vấn học bổng.

Nơi nhận:

Thí sinh, Lưu ĐTQT

VIỆN TRƯỞNG VIỆN ĐTQT

(đã ký và đóng dấu)

GS. TS. Hoàng Văn Hoa

Địa chỉ liên hệ: Viện Đào tạo Quốc tế,

tầng 3, Nhà 6, Trường ĐH Kinh tế Quốc dân

Phố Trần Đại Nghĩa, Hà Nội

Điện thoại: (04)3869 6967 hoặc (04) 36280 280, máy lẻ: 5636.

Email: info.ibd@isneu.org; Website: www.isneu.edu.vn

Số lượt đọc:  479  -  Cập nhật lần cuối:  12/09/2014 02:32:38 PM
Thông báo tuyển sinh

Kết quả tuyển sinh và hướng dẫn thủ tục nhập học kỳ tuyển sinh mùa thu năm 2014, Chương trình Cử nhân Quốc tế

   
02:32' PM - Thứ sáu, 12/09/2014

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN
VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ

--------------------

Số: 128 /TB-ĐTQT

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

----------------------------------------

Hà Nội ngày 12 tháng 9 năm 2014

THÔNG BÁO

V/v: Kết quả tuyển sinh và thủ tục nhập học
Chương trình Cử nhân Quốc tế, kỳ mùa thu năm 2014

Căn cứ vào Kết quả tuyển sinh và Thông báo số 1054/TB-ĐHKTQD ngày 12
tháng 9 năm 2014 của Chủ tịch Hội đồng Tuyển sinh Chương trình Cử nhân Quốc tế IBD@NEU về điểm chuẩn trúng tuyển vào
Chương trình Cử nhân Quốc tế, khóa 10, Kỳ mùa thu năm 2014, Viện Đào tạo Quốc tế (ĐTQT) thông báo điểm chuẩn tuyển sinh và kết quả tuyển sinh như sau:

Thông báo điểm chuẩn tuyển sinh khóa 10 kỳ mùa thu 2014, Chương trình Cử nhân Quốc tế

Kết quả tuyển sinh khóa 10 kỳ mùa thu 2014, Chương trình Cử nhân Quốc tế

Thủ tục nhập học, chính sách học bổng và hỗ trợ học phí đối với thí sinh như sau:

I. THỦ TỤC NHẬP HỌC

1. Thí sinh đã trúng tuyển chính thức (đạt điểm thi môn Kiến thức Tổng hợp từ 14 điểm trở lên hoặc điểm thi tuyển sinh Đại học năm 2014 từ 15 điểm trở lên; điểm Tổng hợp Tuyển sinh từ 60 điểm trở lên; và điểm kiểm tra môn tiếng Anh từ 40 điểm trở lên): nhận Giấy báo nhập học tại Viện Đào tạo Quốc tế (phòng 303, nhà 6, Trường Đại học KTQD) từ ngày 15 đến ngày 19/9/2014.

Thí sinh làm thủ tục nhập học (xem file đính kèm tại đây) tại Văn phòng Viện Đào tạo quốc tế và nộp học phí (xem file đính kèm tại đây) trong thời gian từ ngày 16/9 đến ngày 24/9/2014.

2. Thí sinh đã trúng tuyển có điều kiện (đạt điểm thi môn Kiến thức Tổng hợp từ 14 điểm trở lên hoặc điểm thi tuyển sinh Đại học năm 2014 từ 15 điểm trở lên; điểm Tổng hợp Tuyển sinh từ 60 điểm trở lên; và điểm kiểm tra môn tiếng Anh dưới 40 điểm): nhận Giấy báo Kết quả tuyển sinh tại Văn phòng Viện Đào tạo Quốc tế từ ngày 15 đến ngày 19/9/2014.

Những thí sinh này cần làm thủ tục bảo lưu kết quả tuyển sinh (xem file đính kèm tại đây)đăng kí tham gia Khóa học bổ trợ tiếng Anh (xem file đính kèm tại đây: Chương trình đào tạo Thông báo học phí), từ ngày 16/9 đến ngày 24/9/2014 tại Văn phòng Viện Đào tạo Quốc tế. Sau khi hoàn thành yêu cầu đầu vào về tiếng Anh của Chương trình, những thí sinh này sẽ được nhập học chính thức vào tháng 1/2015.

3. Những thí sinh đã trúng tuyển chính thức và có kết quả kiểm tra môn tiếng Anh đạt từ 70 điểm trở lên hoặc đã có chứng chỉ tiếng Anh IELTS từ 5.5 hoặc tương đương trở lên, có nguyện vọng học vào thẳng cấp độ 4 trong giai đoạn học tiếng Anh cần đăng ký thi vượt cấp độ. Thời gian đăng ký từ ngày 16/9 đến hết ngày 24/9/2014 tại Văn phòng Viện ĐTQT. Thời gian thi:

+ Thời gian kiểm tra: 8 giờ 00, ngày 05/10/2014 (cả ngày Chủ nhật).

+ Địa điểm: tầng 3, khu giảng đường D2, Trường đại học KTQD

Thông tin chi tiết sẽ được thông báo trên website của Viện ĐTQT (isneu.edu.vn) ngày thứ Sáu, 03/10/2014.

Căn cứ vào kết quả thi vượt cấp độ, Viện ĐTQT sẽ tư vấn và xếp lớp cho thí sinh theo trình độ phù hợp.

II. CHÍNH SÁCH HỌC BỔNG VÀ HỖ TRỢ HỌC PHÍ

Viện ĐTQT có các chính sách học bổng và hỗ trợ học phí cho những thí sinh có kết quả cao tại kỳ tuyển sinh khóa 10 Mùa thu và kỳ tuyển sinh khóa 10 Mùa xuân (nhập học cùng Mùa thu 2014), cụ thể như sau:

- Thí sinh có điểm thi tuyển sinh Đại học năm 2014 từ 24 điểm trở lên (không tính điểm ưu tiên, không nhân hệ số) được nhận học bổng trị giá 25% học phí 3 năm đầu của Chương trình Cử nhân Quốc tế.

- Thí sinh có điểm thi tuyển sinh Đại học năm 2014 từ 21 điểm trở lên (không tính điểm ưu tiên, không nhân hệ số) được nhận học bổng “Lựa chọn Thông minh” trị giá 25 triệu đồng.

- Thí sinh có điểm thi tuyển sinh Đại học năm 2014 từ 19 điểm trở lên (không tính điểm ưu tiên, không nhân hệ số) và điểm trung bình lớp 12 từ 7,0 trở lên được nhận hỗ trợ học phí trị giá 10 triệu đồng.

- Ngoài ra, tất cả các thí sinh có điểm Tổng hợp Tuyển sinh từ 77 điểm trở lên được đăng ký các học bổng của Chương trình, bao gồm các mức từ 5-10 triệu đồng, đến 25%, 50%, 75% và 100% học phí ba năm đầu của Chương trình Cử nhân Quốc tế.

Những thí sinh đủ điều kiện xét học bổng cần nộp đơn theo mẫu (tải tại đây) và tham gia phỏng vấn học bổng (theo lịch của Chương trình, sẽ thông báo sau).

Thời hạn nhận đơn đăng ký học bổng: đến hết ngày 26/9/2014.

Hội đồng Tuyển sinh của Chương trình sẽ xét trao học bổng dựa trên đơn đăng ký và kết quả phỏng vấn học bổng.

Nơi nhận:

Thí sinh, Lưu ĐTQT

VIỆN TRƯỞNG VIỆN ĐTQT

(đã ký và đóng dấu)

GS. TS. Hoàng Văn Hoa

Địa chỉ liên hệ: Viện Đào tạo Quốc tế,

tầng 3, Nhà 6, Trường ĐH Kinh tế Quốc dân

Phố Trần Đại Nghĩa, Hà Nội

Điện thoại: (04)3869 6967 hoặc (04) 36280 280, máy lẻ: 5636.

Email: info.ibd@isneu.org; Website: www.isneu.edu.vn

Số lượt đọc:  479  -  Cập nhật lần cuối:  12/09/2014 02:32:38 PM
Thông tin tuyển sinh

Kết quả tuyển sinh và hướng dẫn thủ tục nhập học kỳ tuyển sinh mùa thu năm 2014, Chương trình Cử nhân Quốc tế

   
02:32' PM - Thứ sáu, 12/09/2014

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN
VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ

--------------------

Số: 128 /TB-ĐTQT

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

----------------------------------------

Hà Nội ngày 12 tháng 9 năm 2014

THÔNG BÁO

V/v: Kết quả tuyển sinh và thủ tục nhập học
Chương trình Cử nhân Quốc tế, kỳ mùa thu năm 2014

Căn cứ vào Kết quả tuyển sinh và Thông báo số 1054/TB-ĐHKTQD ngày 12
tháng 9 năm 2014 của Chủ tịch Hội đồng Tuyển sinh Chương trình Cử nhân Quốc tế IBD@NEU về điểm chuẩn trúng tuyển vào
Chương trình Cử nhân Quốc tế, khóa 10, Kỳ mùa thu năm 2014, Viện Đào tạo Quốc tế (ĐTQT) thông báo điểm chuẩn tuyển sinh và kết quả tuyển sinh như sau:

Thông báo điểm chuẩn tuyển sinh khóa 10 kỳ mùa thu 2014, Chương trình Cử nhân Quốc tế

Kết quả tuyển sinh khóa 10 kỳ mùa thu 2014, Chương trình Cử nhân Quốc tế

Thủ tục nhập học, chính sách học bổng và hỗ trợ học phí đối với thí sinh như sau:

I. THỦ TỤC NHẬP HỌC

1. Thí sinh đã trúng tuyển chính thức (đạt điểm thi môn Kiến thức Tổng hợp từ 14 điểm trở lên hoặc điểm thi tuyển sinh Đại học năm 2014 từ 15 điểm trở lên; điểm Tổng hợp Tuyển sinh từ 60 điểm trở lên; và điểm kiểm tra môn tiếng Anh từ 40 điểm trở lên): nhận Giấy báo nhập học tại Viện Đào tạo Quốc tế (phòng 303, nhà 6, Trường Đại học KTQD) từ ngày 15 đến ngày 19/9/2014.

Thí sinh làm thủ tục nhập học (xem file đính kèm tại đây) tại Văn phòng Viện Đào tạo quốc tế và nộp học phí (xem file đính kèm tại đây) trong thời gian từ ngày 16/9 đến ngày 24/9/2014.

2. Thí sinh đã trúng tuyển có điều kiện (đạt điểm thi môn Kiến thức Tổng hợp từ 14 điểm trở lên hoặc điểm thi tuyển sinh Đại học năm 2014 từ 15 điểm trở lên; điểm Tổng hợp Tuyển sinh từ 60 điểm trở lên; và điểm kiểm tra môn tiếng Anh dưới 40 điểm): nhận Giấy báo Kết quả tuyển sinh tại Văn phòng Viện Đào tạo Quốc tế từ ngày 15 đến ngày 19/9/2014.

Những thí sinh này cần làm thủ tục bảo lưu kết quả tuyển sinh (xem file đính kèm tại đây)đăng kí tham gia Khóa học bổ trợ tiếng Anh (xem file đính kèm tại đây: Chương trình đào tạo Thông báo học phí), từ ngày 16/9 đến ngày 24/9/2014 tại Văn phòng Viện Đào tạo Quốc tế. Sau khi hoàn thành yêu cầu đầu vào về tiếng Anh của Chương trình, những thí sinh này sẽ được nhập học chính thức vào tháng 1/2015.

3. Những thí sinh đã trúng tuyển chính thức và có kết quả kiểm tra môn tiếng Anh đạt từ 70 điểm trở lên hoặc đã có chứng chỉ tiếng Anh IELTS từ 5.5 hoặc tương đương trở lên, có nguyện vọng học vào thẳng cấp độ 4 trong giai đoạn học tiếng Anh cần đăng ký thi vượt cấp độ. Thời gian đăng ký từ ngày 16/9 đến hết ngày 24/9/2014 tại Văn phòng Viện ĐTQT. Thời gian thi:

+ Thời gian kiểm tra: 8 giờ 00, ngày 05/10/2014 (cả ngày Chủ nhật).

+ Địa điểm: tầng 3, khu giảng đường D2, Trường đại học KTQD

Thông tin chi tiết sẽ được thông báo trên website của Viện ĐTQT (isneu.edu.vn) ngày thứ Sáu, 03/10/2014.

Căn cứ vào kết quả thi vượt cấp độ, Viện ĐTQT sẽ tư vấn và xếp lớp cho thí sinh theo trình độ phù hợp.

II. CHÍNH SÁCH HỌC BỔNG VÀ HỖ TRỢ HỌC PHÍ

Viện ĐTQT có các chính sách học bổng và hỗ trợ học phí cho những thí sinh có kết quả cao tại kỳ tuyển sinh khóa 10 Mùa thu và kỳ tuyển sinh khóa 10 Mùa xuân (nhập học cùng Mùa thu 2014), cụ thể như sau:

- Thí sinh có điểm thi tuyển sinh Đại học năm 2014 từ 24 điểm trở lên (không tính điểm ưu tiên, không nhân hệ số) được nhận học bổng trị giá 25% học phí 3 năm đầu của Chương trình Cử nhân Quốc tế.

- Thí sinh có điểm thi tuyển sinh Đại học năm 2014 từ 21 điểm trở lên (không tính điểm ưu tiên, không nhân hệ số) được nhận học bổng “Lựa chọn Thông minh” trị giá 25 triệu đồng.

- Thí sinh có điểm thi tuyển sinh Đại học năm 2014 từ 19 điểm trở lên (không tính điểm ưu tiên, không nhân hệ số) và điểm trung bình lớp 12 từ 7,0 trở lên được nhận hỗ trợ học phí trị giá 10 triệu đồng.

- Ngoài ra, tất cả các thí sinh có điểm Tổng hợp Tuyển sinh từ 77 điểm trở lên được đăng ký các học bổng của Chương trình, bao gồm các mức từ 5-10 triệu đồng, đến 25%, 50%, 75% và 100% học phí ba năm đầu của Chương trình Cử nhân Quốc tế.

Những thí sinh đủ điều kiện xét học bổng cần nộp đơn theo mẫu (tải tại đây) và tham gia phỏng vấn học bổng (theo lịch của Chương trình, sẽ thông báo sau).

Thời hạn nhận đơn đăng ký học bổng: đến hết ngày 26/9/2014.

Hội đồng Tuyển sinh của Chương trình sẽ xét trao học bổng dựa trên đơn đăng ký và kết quả phỏng vấn học bổng.

Nơi nhận:

Thí sinh, Lưu ĐTQT

VIỆN TRƯỞNG VIỆN ĐTQT

(đã ký và đóng dấu)

GS. TS. Hoàng Văn Hoa

Địa chỉ liên hệ: Viện Đào tạo Quốc tế,

tầng 3, Nhà 6, Trường ĐH Kinh tế Quốc dân

Phố Trần Đại Nghĩa, Hà Nội

Điện thoại: (04)3869 6967 hoặc (04) 36280 280, máy lẻ: 5636.

Email: info.ibd@isneu.org; Website: www.isneu.edu.vn

Số lượt đọc:  479  -  Cập nhật lần cuối:  12/09/2014 02:32:38 PM
Hướng dẫn thí sinh

Kết quả tuyển sinh và hướng dẫn thủ tục nhập học kỳ tuyển sinh mùa thu năm 2014, Chương trình Cử nhân Quốc tế

   
02:32' PM - Thứ sáu, 12/09/2014

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN
VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ

--------------------

Số: 128 /TB-ĐTQT

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

----------------------------------------

Hà Nội ngày 12 tháng 9 năm 2014

THÔNG BÁO

V/v: Kết quả tuyển sinh và thủ tục nhập học
Chương trình Cử nhân Quốc tế, kỳ mùa thu năm 2014

Căn cứ vào Kết quả tuyển sinh và Thông báo số 1054/TB-ĐHKTQD ngày 12
tháng 9 năm 2014 của Chủ tịch Hội đồng Tuyển sinh Chương trình Cử nhân Quốc tế IBD@NEU về điểm chuẩn trúng tuyển vào
Chương trình Cử nhân Quốc tế, khóa 10, Kỳ mùa thu năm 2014, Viện Đào tạo Quốc tế (ĐTQT) thông báo điểm chuẩn tuyển sinh và kết quả tuyển sinh như sau:

Thông báo điểm chuẩn tuyển sinh khóa 10 kỳ mùa thu 2014, Chương trình Cử nhân Quốc tế

Kết quả tuyển sinh khóa 10 kỳ mùa thu 2014, Chương trình Cử nhân Quốc tế

Thủ tục nhập học, chính sách học bổng và hỗ trợ học phí đối với thí sinh như sau:

I. THỦ TỤC NHẬP HỌC

1. Thí sinh đã trúng tuyển chính thức (đạt điểm thi môn Kiến thức Tổng hợp từ 14 điểm trở lên hoặc điểm thi tuyển sinh Đại học năm 2014 từ 15 điểm trở lên; điểm Tổng hợp Tuyển sinh từ 60 điểm trở lên; và điểm kiểm tra môn tiếng Anh từ 40 điểm trở lên): nhận Giấy báo nhập học tại Viện Đào tạo Quốc tế (phòng 303, nhà 6, Trường Đại học KTQD) từ ngày 15 đến ngày 19/9/2014.

Thí sinh làm thủ tục nhập học (xem file đính kèm tại đây) tại Văn phòng Viện Đào tạo quốc tế và nộp học phí (xem file đính kèm tại đây) trong thời gian từ ngày 16/9 đến ngày 24/9/2014.

2. Thí sinh đã trúng tuyển có điều kiện (đạt điểm thi môn Kiến thức Tổng hợp từ 14 điểm trở lên hoặc điểm thi tuyển sinh Đại học năm 2014 từ 15 điểm trở lên; điểm Tổng hợp Tuyển sinh từ 60 điểm trở lên; và điểm kiểm tra môn tiếng Anh dưới 40 điểm): nhận Giấy báo Kết quả tuyển sinh tại Văn phòng Viện Đào tạo Quốc tế từ ngày 15 đến ngày 19/9/2014.

Những thí sinh này cần làm thủ tục bảo lưu kết quả tuyển sinh (xem file đính kèm tại đây)đăng kí tham gia Khóa học bổ trợ tiếng Anh (xem file đính kèm tại đây: Chương trình đào tạo Thông báo học phí), từ ngày 16/9 đến ngày 24/9/2014 tại Văn phòng Viện Đào tạo Quốc tế. Sau khi hoàn thành yêu cầu đầu vào về tiếng Anh của Chương trình, những thí sinh này sẽ được nhập học chính thức vào tháng 1/2015.

3. Những thí sinh đã trúng tuyển chính thức và có kết quả kiểm tra môn tiếng Anh đạt từ 70 điểm trở lên hoặc đã có chứng chỉ tiếng Anh IELTS từ 5.5 hoặc tương đương trở lên, có nguyện vọng học vào thẳng cấp độ 4 trong giai đoạn học tiếng Anh cần đăng ký thi vượt cấp độ. Thời gian đăng ký từ ngày 16/9 đến hết ngày 24/9/2014 tại Văn phòng Viện ĐTQT. Thời gian thi:

+ Thời gian kiểm tra: 8 giờ 00, ngày 05/10/2014 (cả ngày Chủ nhật).

+ Địa điểm: tầng 3, khu giảng đường D2, Trường đại học KTQD

Thông tin chi tiết sẽ được thông báo trên website của Viện ĐTQT (isneu.edu.vn) ngày thứ Sáu, 03/10/2014.

Căn cứ vào kết quả thi vượt cấp độ, Viện ĐTQT sẽ tư vấn và xếp lớp cho thí sinh theo trình độ phù hợp.

II. CHÍNH SÁCH HỌC BỔNG VÀ HỖ TRỢ HỌC PHÍ

Viện ĐTQT có các chính sách học bổng và hỗ trợ học phí cho những thí sinh có kết quả cao tại kỳ tuyển sinh khóa 10 Mùa thu và kỳ tuyển sinh khóa 10 Mùa xuân (nhập học cùng Mùa thu 2014), cụ thể như sau:

- Thí sinh có điểm thi tuyển sinh Đại học năm 2014 từ 24 điểm trở lên (không tính điểm ưu tiên, không nhân hệ số) được nhận học bổng trị giá 25% học phí 3 năm đầu của Chương trình Cử nhân Quốc tế.

- Thí sinh có điểm thi tuyển sinh Đại học năm 2014 từ 21 điểm trở lên (không tính điểm ưu tiên, không nhân hệ số) được nhận học bổng “Lựa chọn Thông minh” trị giá 25 triệu đồng.

- Thí sinh có điểm thi tuyển sinh Đại học năm 2014 từ 19 điểm trở lên (không tính điểm ưu tiên, không nhân hệ số) và điểm trung bình lớp 12 từ 7,0 trở lên được nhận hỗ trợ học phí trị giá 10 triệu đồng.

- Ngoài ra, tất cả các thí sinh có điểm Tổng hợp Tuyển sinh từ 77 điểm trở lên được đăng ký các học bổng của Chương trình, bao gồm các mức từ 5-10 triệu đồng, đến 25%, 50%, 75% và 100% học phí ba năm đầu của Chương trình Cử nhân Quốc tế.

Những thí sinh đủ điều kiện xét học bổng cần nộp đơn theo mẫu (tải tại đây) và tham gia phỏng vấn học bổng (theo lịch của Chương trình, sẽ thông báo sau).

Thời hạn nhận đơn đăng ký học bổng: đến hết ngày 26/9/2014.

Hội đồng Tuyển sinh của Chương trình sẽ xét trao học bổng dựa trên đơn đăng ký và kết quả phỏng vấn học bổng.

Nơi nhận:

Thí sinh, Lưu ĐTQT

VIỆN TRƯỞNG VIỆN ĐTQT

(đã ký và đóng dấu)

GS. TS. Hoàng Văn Hoa

Địa chỉ liên hệ: Viện Đào tạo Quốc tế,

tầng 3, Nhà 6, Trường ĐH Kinh tế Quốc dân

Phố Trần Đại Nghĩa, Hà Nội

Điện thoại: (04)3869 6967 hoặc (04) 36280 280, máy lẻ: 5636.

Email: info.ibd@isneu.org; Website: www.isneu.edu.vn

Số lượt đọc:  479  -  Cập nhật lần cuối:  12/09/2014 02:32:38 PM
Giới thiệu chương trình Cao học

Kết quả tuyển sinh và hướng dẫn thủ tục nhập học kỳ tuyển sinh mùa thu năm 2014, Chương trình Cử nhân Quốc tế

   
02:32' PM - Thứ sáu, 12/09/2014

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN
VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ

--------------------

Số: 128 /TB-ĐTQT

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

----------------------------------------

Hà Nội ngày 12 tháng 9 năm 2014

THÔNG BÁO

V/v: Kết quả tuyển sinh và thủ tục nhập học
Chương trình Cử nhân Quốc tế, kỳ mùa thu năm 2014

Căn cứ vào Kết quả tuyển sinh và Thông báo số 1054/TB-ĐHKTQD ngày 12
tháng 9 năm 2014 của Chủ tịch Hội đồng Tuyển sinh Chương trình Cử nhân Quốc tế IBD@NEU về điểm chuẩn trúng tuyển vào
Chương trình Cử nhân Quốc tế, khóa 10, Kỳ mùa thu năm 2014, Viện Đào tạo Quốc tế (ĐTQT) thông báo điểm chuẩn tuyển sinh và kết quả tuyển sinh như sau:

Thông báo điểm chuẩn tuyển sinh khóa 10 kỳ mùa thu 2014, Chương trình Cử nhân Quốc tế

Kết quả tuyển sinh khóa 10 kỳ mùa thu 2014, Chương trình Cử nhân Quốc tế

Thủ tục nhập học, chính sách học bổng và hỗ trợ học phí đối với thí sinh như sau:

I. THỦ TỤC NHẬP HỌC

1. Thí sinh đã trúng tuyển chính thức (đạt điểm thi môn Kiến thức Tổng hợp từ 14 điểm trở lên hoặc điểm thi tuyển sinh Đại học năm 2014 từ 15 điểm trở lên; điểm Tổng hợp Tuyển sinh từ 60 điểm trở lên; và điểm kiểm tra môn tiếng Anh từ 40 điểm trở lên): nhận Giấy báo nhập học tại Viện Đào tạo Quốc tế (phòng 303, nhà 6, Trường Đại học KTQD) từ ngày 15 đến ngày 19/9/2014.

Thí sinh làm thủ tục nhập học (xem file đính kèm tại đây) tại Văn phòng Viện Đào tạo quốc tế và nộp học phí (xem file đính kèm tại đây) trong thời gian từ ngày 16/9 đến ngày 24/9/2014.

2. Thí sinh đã trúng tuyển có điều kiện (đạt điểm thi môn Kiến thức Tổng hợp từ 14 điểm trở lên hoặc điểm thi tuyển sinh Đại học năm 2014 từ 15 điểm trở lên; điểm Tổng hợp Tuyển sinh từ 60 điểm trở lên; và điểm kiểm tra môn tiếng Anh dưới 40 điểm): nhận Giấy báo Kết quả tuyển sinh tại Văn phòng Viện Đào tạo Quốc tế từ ngày 15 đến ngày 19/9/2014.

Những thí sinh này cần làm thủ tục bảo lưu kết quả tuyển sinh (xem file đính kèm tại đây)đăng kí tham gia Khóa học bổ trợ tiếng Anh (xem file đính kèm tại đây: Chương trình đào tạo Thông báo học phí), từ ngày 16/9 đến ngày 24/9/2014 tại Văn phòng Viện Đào tạo Quốc tế. Sau khi hoàn thành yêu cầu đầu vào về tiếng Anh của Chương trình, những thí sinh này sẽ được nhập học chính thức vào tháng 1/2015.

3. Những thí sinh đã trúng tuyển chính thức và có kết quả kiểm tra môn tiếng Anh đạt từ 70 điểm trở lên hoặc đã có chứng chỉ tiếng Anh IELTS từ 5.5 hoặc tương đương trở lên, có nguyện vọng học vào thẳng cấp độ 4 trong giai đoạn học tiếng Anh cần đăng ký thi vượt cấp độ. Thời gian đăng ký từ ngày 16/9 đến hết ngày 24/9/2014 tại Văn phòng Viện ĐTQT. Thời gian thi:

+ Thời gian kiểm tra: 8 giờ 00, ngày 05/10/2014 (cả ngày Chủ nhật).

+ Địa điểm: tầng 3, khu giảng đường D2, Trường đại học KTQD

Thông tin chi tiết sẽ được thông báo trên website của Viện ĐTQT (isneu.edu.vn) ngày thứ Sáu, 03/10/2014.

Căn cứ vào kết quả thi vượt cấp độ, Viện ĐTQT sẽ tư vấn và xếp lớp cho thí sinh theo trình độ phù hợp.

II. CHÍNH SÁCH HỌC BỔNG VÀ HỖ TRỢ HỌC PHÍ

Viện ĐTQT có các chính sách học bổng và hỗ trợ học phí cho những thí sinh có kết quả cao tại kỳ tuyển sinh khóa 10 Mùa thu và kỳ tuyển sinh khóa 10 Mùa xuân (nhập học cùng Mùa thu 2014), cụ thể như sau:

- Thí sinh có điểm thi tuyển sinh Đại học năm 2014 từ 24 điểm trở lên (không tính điểm ưu tiên, không nhân hệ số) được nhận học bổng trị giá 25% học phí 3 năm đầu của Chương trình Cử nhân Quốc tế.

- Thí sinh có điểm thi tuyển sinh Đại học năm 2014 từ 21 điểm trở lên (không tính điểm ưu tiên, không nhân hệ số) được nhận học bổng “Lựa chọn Thông minh” trị giá 25 triệu đồng.

- Thí sinh có điểm thi tuyển sinh Đại học năm 2014 từ 19 điểm trở lên (không tính điểm ưu tiên, không nhân hệ số) và điểm trung bình lớp 12 từ 7,0 trở lên được nhận hỗ trợ học phí trị giá 10 triệu đồng.

- Ngoài ra, tất cả các thí sinh có điểm Tổng hợp Tuyển sinh từ 77 điểm trở lên được đăng ký các học bổng của Chương trình, bao gồm các mức từ 5-10 triệu đồng, đến 25%, 50%, 75% và 100% học phí ba năm đầu của Chương trình Cử nhân Quốc tế.

Những thí sinh đủ điều kiện xét học bổng cần nộp đơn theo mẫu (tải tại đây) và tham gia phỏng vấn học bổng (theo lịch của Chương trình, sẽ thông báo sau).

Thời hạn nhận đơn đăng ký học bổng: đến hết ngày 26/9/2014.

Hội đồng Tuyển sinh của Chương trình sẽ xét trao học bổng dựa trên đơn đăng ký và kết quả phỏng vấn học bổng.

Nơi nhận:

Thí sinh, Lưu ĐTQT

VIỆN TRƯỞNG VIỆN ĐTQT

(đã ký và đóng dấu)

GS. TS. Hoàng Văn Hoa

Địa chỉ liên hệ: Viện Đào tạo Quốc tế,

tầng 3, Nhà 6, Trường ĐH Kinh tế Quốc dân

Phố Trần Đại Nghĩa, Hà Nội

Điện thoại: (04)3869 6967 hoặc (04) 36280 280, máy lẻ: 5636.

Email: info.ibd@isneu.org; Website: www.isneu.edu.vn

Số lượt đọc:  479  -  Cập nhật lần cuối:  12/09/2014 02:32:38 PM
Tổng lượt truy cập: 11.619.515
Đối tác