Trang chủ      Email      Sơ đồ site      Liên hệ 

 

                                                                                           TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
                                                                                                  VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ
              NATIONAL ECONOMICS UNIVERSITY - INTERNATIONAL SCHOOL OF MANAGEMENT & ECONOMICS

Giới thiệu
Đại học
Sau đại học
Nghiên cứu Khoa học
Tuyển sinh
Tài nguyên
Du học
Đại học  |  Sau đại học

Thông báo

Danh sách thí sinh dự thi Tiếng Anh và Phỏng vấn, Kỳ tuyển sinh mùa Thu 2013, Chương trình Cử nhân Quốc tế

   
06:26' PM - Thứ sáu, 06/09/2013

Vòng 2, kỳ thi tuyển sinh mùa Thu 2013, Chương trình Cử nhân Quốc tế, bao gồm bài thi Tiếng Anh và Phỏng vấn (tiếng Việt).

Bài thi tiếng Anh: dành cho tất cả các thí sinh không có các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế đạt yêu cầu của Chương trình.

Thời gian: 14h30, chủ nhật 08/09/2013.

Địa điểm: Giảng đường D2, theo số phòng thi trong danh sách. Thí sinh có thể xem sơ đồ giảng đường D2 tại đây.

Phỏng vấn:

Thời gian và địa điểm: từ sáng thứ Sáu 13/09 đến chiều thứ Bảy 14/09/2013, các phòng phỏng vấn tại Giảng đường D2. Thí sinh cần có mặt tại phòng phỏng vấn theo thời gian đã ghi trong danh sách.

Thí sinh tra thông tin phòng thi, thời gian và địa điểm thi tại đây.
Số lượt đọc:  236  -  Cập nhật lần cuối:  06/09/2013 06:26:18 PM
Lịch trình, Danh sách

Danh sách thí sinh dự thi Tiếng Anh và Phỏng vấn, Kỳ tuyển sinh mùa Thu 2013, Chương trình Cử nhân Quốc tế

   
06:26' PM - Thứ sáu, 06/09/2013

Vòng 2, kỳ thi tuyển sinh mùa Thu 2013, Chương trình Cử nhân Quốc tế, bao gồm bài thi Tiếng Anh và Phỏng vấn (tiếng Việt).

Bài thi tiếng Anh: dành cho tất cả các thí sinh không có các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế đạt yêu cầu của Chương trình.

Thời gian: 14h30, chủ nhật 08/09/2013.

Địa điểm: Giảng đường D2, theo số phòng thi trong danh sách. Thí sinh có thể xem sơ đồ giảng đường D2 tại đây.

Phỏng vấn:

Thời gian và địa điểm: từ sáng thứ Sáu 13/09 đến chiều thứ Bảy 14/09/2013, các phòng phỏng vấn tại Giảng đường D2. Thí sinh cần có mặt tại phòng phỏng vấn theo thời gian đã ghi trong danh sách.

Thí sinh tra thông tin phòng thi, thời gian và địa điểm thi tại đây.
Số lượt đọc:  236  -  Cập nhật lần cuối:  06/09/2013 06:26:18 PM
Tài liệu tuyển sinh

Danh sách thí sinh dự thi Tiếng Anh và Phỏng vấn, Kỳ tuyển sinh mùa Thu 2013, Chương trình Cử nhân Quốc tế

   
06:26' PM - Thứ sáu, 06/09/2013

Vòng 2, kỳ thi tuyển sinh mùa Thu 2013, Chương trình Cử nhân Quốc tế, bao gồm bài thi Tiếng Anh và Phỏng vấn (tiếng Việt).

Bài thi tiếng Anh: dành cho tất cả các thí sinh không có các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế đạt yêu cầu của Chương trình.

Thời gian: 14h30, chủ nhật 08/09/2013.

Địa điểm: Giảng đường D2, theo số phòng thi trong danh sách. Thí sinh có thể xem sơ đồ giảng đường D2 tại đây.

Phỏng vấn:

Thời gian và địa điểm: từ sáng thứ Sáu 13/09 đến chiều thứ Bảy 14/09/2013, các phòng phỏng vấn tại Giảng đường D2. Thí sinh cần có mặt tại phòng phỏng vấn theo thời gian đã ghi trong danh sách.

Thí sinh tra thông tin phòng thi, thời gian và địa điểm thi tại đây.
Số lượt đọc:  236  -  Cập nhật lần cuối:  06/09/2013 06:26:18 PM
Tư vấn - Chia sẻ kinh nghiệm

Danh sách thí sinh dự thi Tiếng Anh và Phỏng vấn, Kỳ tuyển sinh mùa Thu 2013, Chương trình Cử nhân Quốc tế

   
06:26' PM - Thứ sáu, 06/09/2013

Vòng 2, kỳ thi tuyển sinh mùa Thu 2013, Chương trình Cử nhân Quốc tế, bao gồm bài thi Tiếng Anh và Phỏng vấn (tiếng Việt).

Bài thi tiếng Anh: dành cho tất cả các thí sinh không có các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế đạt yêu cầu của Chương trình.

Thời gian: 14h30, chủ nhật 08/09/2013.

Địa điểm: Giảng đường D2, theo số phòng thi trong danh sách. Thí sinh có thể xem sơ đồ giảng đường D2 tại đây.

Phỏng vấn:

Thời gian và địa điểm: từ sáng thứ Sáu 13/09 đến chiều thứ Bảy 14/09/2013, các phòng phỏng vấn tại Giảng đường D2. Thí sinh cần có mặt tại phòng phỏng vấn theo thời gian đã ghi trong danh sách.

Thí sinh tra thông tin phòng thi, thời gian và địa điểm thi tại đây.
Số lượt đọc:  236  -  Cập nhật lần cuối:  06/09/2013 06:26:18 PM
Thông báo tuyển sinh

Danh sách thí sinh dự thi Tiếng Anh và Phỏng vấn, Kỳ tuyển sinh mùa Thu 2013, Chương trình Cử nhân Quốc tế

   
06:26' PM - Thứ sáu, 06/09/2013

Vòng 2, kỳ thi tuyển sinh mùa Thu 2013, Chương trình Cử nhân Quốc tế, bao gồm bài thi Tiếng Anh và Phỏng vấn (tiếng Việt).

Bài thi tiếng Anh: dành cho tất cả các thí sinh không có các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế đạt yêu cầu của Chương trình.

Thời gian: 14h30, chủ nhật 08/09/2013.

Địa điểm: Giảng đường D2, theo số phòng thi trong danh sách. Thí sinh có thể xem sơ đồ giảng đường D2 tại đây.

Phỏng vấn:

Thời gian và địa điểm: từ sáng thứ Sáu 13/09 đến chiều thứ Bảy 14/09/2013, các phòng phỏng vấn tại Giảng đường D2. Thí sinh cần có mặt tại phòng phỏng vấn theo thời gian đã ghi trong danh sách.

Thí sinh tra thông tin phòng thi, thời gian và địa điểm thi tại đây.
Số lượt đọc:  236  -  Cập nhật lần cuối:  06/09/2013 06:26:18 PM
Thông tin tuyển sinh

Danh sách thí sinh dự thi Tiếng Anh và Phỏng vấn, Kỳ tuyển sinh mùa Thu 2013, Chương trình Cử nhân Quốc tế

   
06:26' PM - Thứ sáu, 06/09/2013

Vòng 2, kỳ thi tuyển sinh mùa Thu 2013, Chương trình Cử nhân Quốc tế, bao gồm bài thi Tiếng Anh và Phỏng vấn (tiếng Việt).

Bài thi tiếng Anh: dành cho tất cả các thí sinh không có các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế đạt yêu cầu của Chương trình.

Thời gian: 14h30, chủ nhật 08/09/2013.

Địa điểm: Giảng đường D2, theo số phòng thi trong danh sách. Thí sinh có thể xem sơ đồ giảng đường D2 tại đây.

Phỏng vấn:

Thời gian và địa điểm: từ sáng thứ Sáu 13/09 đến chiều thứ Bảy 14/09/2013, các phòng phỏng vấn tại Giảng đường D2. Thí sinh cần có mặt tại phòng phỏng vấn theo thời gian đã ghi trong danh sách.

Thí sinh tra thông tin phòng thi, thời gian và địa điểm thi tại đây.
Số lượt đọc:  236  -  Cập nhật lần cuối:  06/09/2013 06:26:18 PM
Hướng dẫn thí sinh

Danh sách thí sinh dự thi Tiếng Anh và Phỏng vấn, Kỳ tuyển sinh mùa Thu 2013, Chương trình Cử nhân Quốc tế

   
06:26' PM - Thứ sáu, 06/09/2013

Vòng 2, kỳ thi tuyển sinh mùa Thu 2013, Chương trình Cử nhân Quốc tế, bao gồm bài thi Tiếng Anh và Phỏng vấn (tiếng Việt).

Bài thi tiếng Anh: dành cho tất cả các thí sinh không có các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế đạt yêu cầu của Chương trình.

Thời gian: 14h30, chủ nhật 08/09/2013.

Địa điểm: Giảng đường D2, theo số phòng thi trong danh sách. Thí sinh có thể xem sơ đồ giảng đường D2 tại đây.

Phỏng vấn:

Thời gian và địa điểm: từ sáng thứ Sáu 13/09 đến chiều thứ Bảy 14/09/2013, các phòng phỏng vấn tại Giảng đường D2. Thí sinh cần có mặt tại phòng phỏng vấn theo thời gian đã ghi trong danh sách.

Thí sinh tra thông tin phòng thi, thời gian và địa điểm thi tại đây.
Số lượt đọc:  236  -  Cập nhật lần cuối:  06/09/2013 06:26:18 PM
Giới thiệu chương trình Cao học

Danh sách thí sinh dự thi Tiếng Anh và Phỏng vấn, Kỳ tuyển sinh mùa Thu 2013, Chương trình Cử nhân Quốc tế

   
06:26' PM - Thứ sáu, 06/09/2013

Vòng 2, kỳ thi tuyển sinh mùa Thu 2013, Chương trình Cử nhân Quốc tế, bao gồm bài thi Tiếng Anh và Phỏng vấn (tiếng Việt).

Bài thi tiếng Anh: dành cho tất cả các thí sinh không có các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế đạt yêu cầu của Chương trình.

Thời gian: 14h30, chủ nhật 08/09/2013.

Địa điểm: Giảng đường D2, theo số phòng thi trong danh sách. Thí sinh có thể xem sơ đồ giảng đường D2 tại đây.

Phỏng vấn:

Thời gian và địa điểm: từ sáng thứ Sáu 13/09 đến chiều thứ Bảy 14/09/2013, các phòng phỏng vấn tại Giảng đường D2. Thí sinh cần có mặt tại phòng phỏng vấn theo thời gian đã ghi trong danh sách.

Thí sinh tra thông tin phòng thi, thời gian và địa điểm thi tại đây.
Số lượt đọc:  236  -  Cập nhật lần cuối:  06/09/2013 06:26:18 PM
Tổng lượt truy cập: 11.619.330
Đối tác