Trang chủ      Email      Sơ đồ site      Liên hệ 

 

                                                                                           TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
                                                                                                  VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ
              NATIONAL ECONOMICS UNIVERSITY - INTERNATIONAL SCHOOL OF MANAGEMENT & ECONOMICS

Giới thiệu
Đại học
Sau đại học
Nghiên cứu Khoa học
Tuyển sinh
Tài nguyên
Du học
Lời chào mừng  |  Giới thiệu về Viện ĐTQT  |  Cơ cấu tổ chức & đội ngũ cán bộ  |  Giới thiệu về Trường ĐHKTQD
Tuyển sinh

Thông báo tuyển sinh Chương trình thạc sĩ quốc tế IMD@NEU năm 2018

smallLargeLarger

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN

––––––––––––––––––

Số: 102/TB- ĐHKTQD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

––––––––––––––––––––––––

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2018

THÔNG BÁO

TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH THẠC SĨ QUỐC TẾ IMD@NEU NĂM 2018

Ngành Quản trị Công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp (ETIM)

và Ngành Quản trị Kinh doanh Cao cấp (ESG UQAM Executive MBA)

- Căn cứ Quyết định số 746/QĐ-ĐHKTQD ngày 24/05/2017 của Trường ĐH Kinh tế Quốc dân về việc phê duyệt đề án hợp tác đào tạo với ĐH Koblenz Landau, CHLB Đức;

- Căn cứ Quyết định số 14/QĐ-ĐHKTQD ngày 08/1/2018 của Trường ĐH Kinh tế Quốc dân về việc phê duyệt đề án hợp tác đào tạo với ĐH Quebec tại Montreal, Canada;

Trường ĐH Kinh tế Quốc dân (ĐHKTQD) tổ chức tuyển sinh Chương trình Thạc sĩ Quốc tế IMD@NEU tại Viện Đào tạo Quốc tế như sau:

1. Mục tiêu đào tạo

Mục tiêu của Chương trình là nhằm đào tạo ra các nhà quản trị có tư duy chiến lược, kiến thức và kỹ năng cập nhật về quản trị kinh doanh, quản trị công nghệ, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp. Chương trình được thiết kế theo cách tiếp cận định hướng thực tiễn và phù hợp với nền kinh tế chuyển đổi, tạo ra những thay đổi vượt trội cho doanh nghiệp và tổ chức, hướng tới sự phát triển bền vững trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập.

2. Ngành đào tạo

- Thạc sĩ Quản trị Công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp Khóa 2 (ETIM2).

- Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh Cao cấp Khóa 1 (ESG UQAM Executive MBA1) chuyên ngành sâu (i) Quản trị Bệnh viện và Dịch vụ Y tế, và (ii) Quản trị bất động sản.

3. Đối tượng đào tạo

Các ứng viên đang làm việc trong các tổ chức kinh tế - xã hội, các doanh nghiệp sản xuất - kinh doanh - dịch vụ, doanh nghiệp bất động sản, bệnh viện và dịch vụ y tế có đủ các điều kiện sau có thể dự tuyển vào chương trình:

Đối với Chương trình ETIM

- Điều kiện về văn bằng: Có bằng tốt nghiệp đại học ngành quản trị thông tin, kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh hoặc tương đương; Có điểm trung bình chung đại học từ 2,5/4 theo hệ thống điểm của Đức (tương đương 7,0/10 theo hệ thống điểm của Việt Nam) trở lên.

Những thí sinh có điểm trung bình chung thấp hơn mức điểm nói trên sẽ được ĐH Koblenz – Landau xem xét chấp nhận vào chương trình trên cơ sở đánh giá các năng lực tổng thể; Các thí sinh không có đủ các khối kiến thức cơ bản như qui định sẽ được học bổ sung kiến thức theo yêu cầu của ĐH Koblenz Landau (xem xét từng trường hợp cụ thể).

- Điều kiện về kinh nghiệm và thâm niên công tác: Ứng viên đang làm việc trong các doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế - xã hội hoặc người mới tốt nghiệp đại học và sau đại học có thể đăng ký tham gia chương trình.

- Điều kiện về tiếng Anh: Có trình độ tiếng Anh TOEFL 530, IELTS 6.0, B2 theo Khung tham chiếu châu Âu hoặc tương đương trở lên.

Đối với Chương trình Executive MBA

- Điều kiện về văn bằng và kinh nghiệm công tác:

+ Có bằng đại học chính quy hoặc tương đương và có ít nhất 4 năm kinh nghiệm công tác chuyên môn (với điểm trung bình tương đương với 7.0/10).

+ Hoặc có bằng thạc sĩ và 02 năm kinh nghiệm công tác chuyên môn trở lên.

+ Hoặc có bằng tiến sĩ và 01 năm kinh nghiệm công tác chuyên môn trở lên.

- Điều kiện về tiếng Anh: Có trình độ tiếng Anh TOEFL 530, IELTS 6.0, B2 theo Khung tham chiếu châu Âu hoặc tương đương trở lên.

4. Tổ chức đào tạo

- Thời gian đào tạo: Khóa học được tổ chức trong 24 tháng, học ngoài giờ hành chính và cuối tuần.

- Đội ngũ giảng viên: Các giáo sư giầu kinh nghiệm của ĐH Koblenz Landau, CHLB Đức và ĐH Quebec tại Montreal, Canada cùng với các giảng viên ĐHKTQD trực tiếp tham gia giảng dạy.

- Quy mô lớp học: 45 học viên/ lớp.

- Ngôn ngữ đào tạo: Hoàn toàn bằng tiếng Anh

5. Bằng cấp

- Học viên hoàn thành chương trình Thạc sĩ Quản trị Thông tin chuyên ngành Quản trị Công nghệ, Đổi mới Sáng tạo và Khởi nghiệp sẽ được Trường ĐH Koblenz - Landau cấp bằng Thạc sĩ Quản trị Thông tin chuyên ngành Quản trị Công nghệ, Đổi mới Sáng tạo và Khởi nghiệp/ Master of Science in Information Management with a major in Entrepreneurship, Technology, and Innovation Management”.

- Học viên hoàn thành chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh Cao cấp ESG UQAM Executive MBA sẽ được ĐH Quebec tại Montreal, Canada cấp bằng “Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh Cao cấp/ Master of Business Administration (MBA pour cadres)” và xác nhận chuyên ngành sâu (i) Quản trị Bệnh viện và Dịch vụ Y tế hoặc (ii) Quản trị Bất động sản (Đối với học viên theo học chuyên ngành).

6. Học phí (dự kiến)

- Chương trình ETIM: 202,5 triệu đồng/khóa (tương đương 8.900 USD).

- Chương trình Executive MBA: 261 triệu đồng/khóa (tương đương 11.500 USD).

- Lệ phí tuyển sinh: 1.000.000 đồng.

7. Thi tuyển và cách thức xét tuyển

Sau khi nộp hồ sơ tuyển sinh và được Hội đồng tuyển sinh đánh giá đủ điều kiện dự tuyển, thí sinh sẽ tham gia hai phần thi bằng tiếng Anh:

- Thi viết

- Phỏng vấn

Điểm xét tuyển được tính trên cơ sở 50% điểm phỏng vấn và 50% điểm thi viết. Điểm sàn xét tuyển do Hội đồng tuyển sinh quyết định.

8. Hồ sơ dự tuyển

Hồ sơ dự tuyển Chương trình ETIM bao gồm:

- 01 Bản đăng ký dự tuyển (Application form - Theo mẫu).

- 01 Tờ khai thẩm định hồ sơ APS và phí thẩm định hồ sơ APS (Theo mẫu và theo quy định của Đại sứ quán Đức tại Hà Nội).

- 01 Bản CV tóm tắt quá trình học tập và công tác bằng tiếng Anh.

- 03 Bản dịch công chứng bằng tốt nghiệp PTTH.

- 03 Bản dịch công chứng bằng tốt nghiệp đại học.

- 03 Bản dịch công chứng bảng điểm đại học.

- 02 Bản dịch công chứng chứng minh thư nhân dân hoặc Hộ chiếu.

- 01 Bản sao chứng chỉ tiếng Anh theo quy định (nếu có).

- 04 ảnh cỡ hộ chiếu 3*4.

Hồ sơ dự tuyển chương trình Executive MBA bao gồm:

- 01 Bản đăng ký dự tuyển (Theo mẫu).

- 02 Bản dịch công chứng giấy khai sinh.

- 02 Bản dịch công chứng (các) văn bằng tốt nghiệp (Mỗi loại 2 bản).

- 02 Bảng điểm chính thức có dấu xác nhận của Cơ sở đào tạo đã cấp, có bản dịch tiếng Anh đính kèm (Cơ sở đào tạo đề gửi trực tiếp 01 bản cho Viện ĐTQT, ĐHKTQD và 01 bản cho ĐH UQAM ).

- 02 Thư bằng tiếng Anh bày tỏ nguyện vọng tham dự chương trình bằng cách trả lời câu hỏi "Tại sao bạn muốn ghi danh vào chương trình này?".

- 04 Ảnh cỡ hộ chiếu 3x4.

- 01 Bản CV tóm tắt quá trình học tập và công tác bằng tiếng Anh.

- 01 Bản trình bày kinh nghiệm làm việc bằng tiếng Anh, trong đó nêu rõ từng vị trí làm việc, thời gian làm việc, chức vụ, và mô tả ngắn gọn về nhiệm vụ của từng vị trí. Tài liệu này phải có chữ ký của người sử dụng lao động (người sử dụng lao động cần cung cấp đầy đủ thông tin liên lạc ở cuối bản trình bày). Lưu ý: Các hợp đồng lao động không phải là bằng chứng về việc làm và xác nhận việc làm này phải được cấp trong thời gian gần đây.

- 03 thư giới thiệu bằng tiếng Anh/ hoặc có bản dịch bằng tiếng Anh của 03 người có chuyên môn liên quan (người ký tên giới thiệu cần cung cấp đầy đủ thông tin liên lạc ở cuối thư).

9. Học bổng và khóa học trải nghiệm tại CHLB Đức và Canada

Học bổng ERASMUS+ tại CHLB Đức (Cho Chương trình ETIM)

ĐH Koblenz - Landau và Viện Đào tạo Quốc tế, ĐHKTQD sẽ xét cấp học bổng Erasmus+ tham dự một khóa học trong thời gian 3-5 tháng tại CHLB Đức cho các học viên xuất sắc của Chương trình. Mỗi suất học bổng bao gồm vé máy bay khứ hồi và sinh hoạt phí 800 Eur/ tháng.

Học bổng Erasmus+ là chương trình hợp tác hỗ trợ sinh viên toàn cầu tiếp cận với nền giáo dục tiên tiến, nhằm góp phần phát triển chất lượng giáo dục châu Âu cũng như thúc đẩy đối thoại giữa các nền văn hóa khác nhau trên thế giới.

Hoạt động khảo sát thực tế tại CHLB Đức (Cho Chương trình ETIM)

Hoạt động đi khảo sát thực tế 10 ngày tại CHLB Đức là một phần bắt buộc trong chương trình đào tạo. Học viên sẽ đi khảo sát thực tế tại một số doanh nghiệp khởi nghiệp và tham dự khóa học về phương pháp nghiên cứu để làm khóa luận tốt nghiệp và phục vụ công việc thực tế của học viên.

Chương trình hỗ trợ chi phí ăn ở với mức 11.375.000VND (tương đương $500)/01 học viên trong thời gian ở Đức. Học viên tự trang trải chi phí vé máy bay, chi phí đi lại, chi phí ăn ở (nếu có phát sinh) và chi tiêu cá nhân khác. Chương trình hỗ trợ này chỉ dành cho các học viên không có học bổng Erasmus+ nói trên.

ĐH Koblenz – Landau sẽ hỗ trợ học viên làm thủ tục visa, sắp xếp chỗ ăn ở và lịch trình đi khảo sát thực tế tại CHLB Đức.

Học bổng “Innovative leadership” (Cho chương trình Executive MBA)

Chương trình xét cấp 03 suất học bổng “Innovative leadership” cho 03 ứng viên nộp hồ sơ trước ngày 15/5/2018 và có điểm thi đầu vào xuất sắc nhất. Mức học bổng được cấp tương đương với 25%, 15% và 10% học phí.

Khóa học trải nghiệm Summer School tại Canada (Cho chương trình Executive MBA)

Ngoài nội dung chương trình học chính khóa, học viên Executive MBA có thể đăng ký tham gia khóa học trải nghiệm Summer School trong thời gian 10 ngày tại Tp. Montréal, Canada do ESG UQAM và Viện ĐTQT, ĐHKTQD phối hợp tổ chức. Học viên tham gia khóa học này sẽ tự chi trả các chi phí bao gồm chi phí tổ chức, chi phí ăn ở, đi lại và tài liệu đào tạo.

Thông tin chi tiết về học bổng, khóa học trải nghiệm và điều kiện tham gia được đăng trên website của Viện Đào tạo Quốc tế www.isneu.edu.vn.

10. Lịch trình tuyển sinh

TT

Lịch trình

Chương trình E-MBA và ETIM

Đợt 1 (Early bird)

Đợt 2

1.

Hạn nộp hồ sơ

15/5/2018

7/8/2018

2.

Hướng dẫn thi viết và thi phỏng vấn

22/5/2018

14/8/2018

3.

Phỏng vấn và thi viết

27/5/2018

19/8/2018

4.

Khai giảng

11/2018

11. Địa chỉ liên hệ

Chương trình Thạc sĩ Quốc tế IMD@NEU, Viện Đào tạo Quốc tế - Tầng 3, Nhà 6, Trường Đại học Kinh tế quốc dân, 207 Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội. Hotline: 0968 102106. E-mail: info.imd@isneu.org

Nơi nhận:

- Các doanh nghiệp và tổ chức kinh tế xã hội ;

- Các thí sinh ;

- Lưu TH, ĐTQT.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

GS.TS. Trần Thọ Đạt

Số lượt đọc:  1649  -  Cập nhật lần cuối:  01/03/2018 09:07:07 AM
Bài mới:  
Bài đã đăng:
Đối tác
Tổng lượt truy cập: 35.243.927