Trang chủ      Email      Sơ đồ site      Liên hệ 

 

                                                                                           TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
                                                                                                  VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ
              NATIONAL ECONOMICS UNIVERSITY - INTERNATIONAL SCHOOL OF MANAGEMENT & ECONOMICS

Giới thiệu
Đại học
Sau đại học
Nghiên cứu Khoa học
Tuyển sinh
Tài nguyên
Du học
Lời chào mừng  |  Giới thiệu về Viện ĐTQT  |  Cơ cấu tổ chức & đội ngũ cán bộ  |  Giới thiệu về Trường ĐHKTQD
Tuyển sinh

Danh sách thí sinh dự thi chương trình Cử nhân Quốc tế IBD@NEU, kỳ Tuyển sinh Mùa thu năm 2016

smallLargeLarger

Viện Đào tạo Quốc tế xin thông báo thông tin và danh sách thí sinh dự tuyển vào khóa 12, chương trình Cử nhân Quốc tế IBD@NEU, kỳ mùa Thu 2016 như sau:

- Bài thi Kiến thức Tổng hợp: 8:15, sáng ngày Thứ Bảy, 03/09/2016

- Bài thi tiếng Anh: 14:15, chiều ngày Thứ Bảy, 03/09/2016

- Phỏng vấn: Thí sinh xem lịch phỏng vấn cụ thể của mình trong danh sách kèm theo. Lưu ý xem đầy đủ các thông tin về ngày, buổi phỏng vấn, bàn phỏng vấn, địa điểm giảng đường, và thời gian có mặt.

Trường hợp đặc biệt cần được hỗ trợ, xin liên hệ qua hotline: 0912099706. Số điện thoại này chỉ hoạt động trong thời gian từ 8h đến 17h30 trong các ngày thi.

Khi đi thi, cần mang theo Chứng minh thư Nhân dân để đối chiếu với danh sách ảnh trong phòng thi.

Tất cả các phòng thi đều tại Giảng đường D2. Xem sơ đồ đường đi đến Giảng đường D2 tại đây.

Danh sách thí sinh dự tuyển xin xem bên dưới:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ

Kỳ tuyển sinh Mùa Thu 2016

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ TUYỂN
Các bài thi: Kiến thức Tổng hợp, Tiếng Anh, Phỏng vấn
Danh sách được sắp xếp theo Số báo danh
(Các thí sinh chỉ tham gia bài thi tiếng Anh được xếp ở cuối danh sách)

SBD

Họ và tên

Ngày sinh

Giới tính

Số CMND

Phòng thi KTTH

Phòng thi TA

Phỏng vấn

8h15, 03/09/2016

14h15, 03/09/2016

Bàn phỏng vấn

Giảng đường

Giờ có mặt

001

Nguyễn Thành An

05/10/1998

Nam

013515284

D2-301

Bàn số 1, Sáng 04/09/2016

D2 - 301

8h00

002

Trịnh Trường An

04/11/1998

Nam

013573390

D2-301

Bàn số 1, Sáng 04/09/2016

D2 - 301

8h00

003

Bùi Minh Anh

02/08/1998

Nữ

001198006248

D2-301

Bàn số 1, Sáng 04/09/2016

D2 - 301

8h00

004

Bùi Quốc Anh

02/12/1998

Nam

001098010739

D2-301

D2-301

Bàn số 1, Sáng 04/09/2016

D2 - 301

8h00

005

Bùi Trần Việt Anh

14/11/1998

Nam

013628857

D2-301

D2-301

Bàn số 1, Sáng 04/09/2016

D2 - 301

8h00

006

Dương Thế Anh

12/12/1997

Nam

26097002473

D2-301

D2-301

Bàn số 1, Sáng 04/09/2016

D2 - 301

9h45

007

Đào Lê Anh

01/09/1998

Nam

013498173

D2-301

D2-301

Bàn số 1, Sáng 04/09/2016

D2 - 301

9h45

008

Đỗ Việt Anh

11/11/1997

Nam

101286353

D2-301

D2-301

Bàn số 1, Sáng 04/09/2016

D2 - 301

9h45

009

Hoàng Minh Anh

21/07/1998

Nữ

013511855

D2-301

D2-301

Bàn số 1, Sáng 04/09/2016

D2 - 301

9h45

010

Lê Mai Quỳnh Anh

11/08/1998

Nữ

135823182

D2-301

Bàn số 1, Sáng 04/09/2016

D2 - 301

9h45

011

Lê Trần Nam Anh

04/06/1998

Nam

001098001259

D2-301

D2-301

Bàn số 1, Chiều 04/09/2016

D2 - 301

14h00

012

Nguyễn Hà Anh

26/06/1998

Nữ

013625831

D2-301

Bàn số 1, Chiều 04/09/2016

D2 - 301

14h00

013

Nguyễn Hà Anh

20/12/1998

Nữ

001198003250

D2-301

Bàn số 1, Chiều 04/09/2016

D2 - 301

14h00

014

Nguyễn Quỳnh Anh

15/01/1998

Nữ

013563440

D2-301

D2-301

Bàn số 1, Chiều 04/09/2016

D2 - 301

14h00

015

Nguyễn Thị Minh Anh

30/01/1998

Nữ

184345248

D2-301

Bàn số 1, Chiều 04/09/2016

D2 - 301

14h00

016

Nguyễn Thị Ngọc Anh

28/06/1998

Nữ

001198000415

D2-301

Bàn số 1, Chiều 04/09/2016

D2 - 301

15h45

017

Nguyễn Thị Trung Anh

10/06/1998

Nữ

013499532

D2-301

Bàn số 1, Chiều 04/09/2016

D2 - 301

15h45

018

Phan Thị Tú Anh

21/01/1998

Nữ

013557895

D2-301

D2-301

Bàn số 1, Chiều 04/09/2016

D2 - 301

15h45

019

Phan Tuấn Anh

05/03/1998

Nam

001098001190

D2-301

Bàn số 1, Chiều 04/09/2016

D2 - 301

15h45

020

Phạm Đào Duy Anh

21/12/1997

Nam

001097004180

D2-301

D2-301

Bàn số 1, Chiều 04/09/2016

D2 - 301

15h45

021

Phùng Quang Anh

13/08/1998

Nam

001098000764

D2-301

D2-302

Bàn số 1, Sáng 05/09/2016

D2 - 301

8h00

022

Trần Huyền Anh

26/05/1998

Nữ

001198015347

Bàn số 1, Sáng 05/09/2016

D2 - 301

8h00

023

Trần Mai Anh

13/08/1998

Nữ

36198000016

D2-302

Bàn số 1, Sáng 05/09/2016

D2 - 301

8h00

024

Trần Thị Phương Anh

09/01/1998

Nữ

001198000360

D2-302

Bàn số 1, Sáng 05/09/2016

D2 - 301

8h00

025

Văn Huệ Anh

06/11/1998

Nữ

187759011

D2-301

D2-302

Bàn số 1, Sáng 05/09/2016

D2 - 301

8h00

026

Vũ Hoàng Trung Anh

26/09/1998

Nữ

031978195

D2-301

D2-302

Bàn số 2, Sáng 04/09/2016

D2 - 302

8h00

027

Vương Hải Anh

28/09/1998

Nam

017353662

D2-302

Bàn số 1, Sáng 05/09/2016

D2 - 301

9h45

028

Thành Ngọc Thu Ánh

04/01/1998

Nữ

001198010973

D2-301

D2-302

Bàn số 1, Sáng 05/09/2016

D2 - 301

9h45

029

Đào Xuân Bách

11/01/1998

Nam

013531436

D2-301

D2-302

Bàn số 1, Sáng 05/09/2016

D2 - 301

9h45

030

Bùi Minh Châu

01/09/1998

Nữ

013488685

D2-301

D2-302

Bàn số 1, Sáng 05/09/2016

D2 - 301

9h45

031

Đào Linh Chi

09/08/1998

Nữ

013617794

D2-302

Bàn số 1, Sáng 05/09/2016

D2 - 301

9h45

032

Nguyễn Thùy Chi

20/01/1997

Nữ

013544385

D2-301

D2-302

Bàn số 1, Chiều 05/09/2016

D2 - 301

14h00

033

Cao Duy Chinh

02/04/2015

Nam

125846904

D2-302

Bàn số 1, Chiều 05/09/2016

D2 - 301

14h00

034

Nguyễn Trần Ngọc Diệp

31/05/1998

Nữ

013510527

D2-302

Bàn số 1, Chiều 05/09/2016

D2 - 301

14h00

035

Phạm Ngọc Diệp

01/06/1998

Nữ

013608262

D2-302

Bàn số 1, Chiều 05/09/2016

D2 - 301

14h00

036

Nguyễn Thùy Dung

02/01/1998

Nữ

101321726

D2-301

D2-302

Bàn số 1, Chiều 05/09/2016

D2 - 301

14h00

037

Nguyễn Thùy Dung

29/09/1998

Nữ

001198012327

D2-302

Bàn số 1, Chiều 05/09/2016

D2 - 301

15h45

038

Nguyễn Trọng Duy

10/11/1997

Nam

001097010637

D2-302

Bàn số 1, Chiều 05/09/2016

D2 - 301

15h45

039

Phan Quốc Duy

05/04/1996

Nam

122109676

D2-302

Bàn số 1, Chiều 05/09/2016

D2 - 301

15h45

040

Phạm Xuân Duy

21/12/1998

Nam

001098000990

D2-302

Bàn số 1, Chiều 05/09/2016

D2 - 301

15h45

041

Đinh Trọng Dũng

23/03/1996

Nam

013255121

D2-302

D2-302

Bàn số 1, Chiều 05/09/2016

D2 - 301

15h45

042

Hoàng Tuấn Dũng

28/08/1998

Nam

013495541

D2-302

D2-302

Bàn số 1, Chiều 05/09/2016

D2 - 301

15h45

043

Trịnh Duy Dũng

06/09/1998

Nam

017529311

D2-302

D2-303

Bàn số 2, Sáng 04/09/2016

D2 - 302

8h00

044

Vũ Tiến Dũng

11/04/1998

Nam

013531186

D2-302

D2-303

Bàn số 1, Sáng 05/09/2016

D2 - 301

9h45

045

Nguyễn Thùy Dương

12/09/1998

Nữ

168607259

D2-303

Bàn số 2, Sáng 04/09/2016

D2 - 302

8h00

046

Nguyễn Thùy Dương

06/10/1998

Nữ

001198002430

D2-302

D2-303

Bàn số 2, Sáng 04/09/2016

D2 - 302

8h00

047

Phan Thùy Dương

05/05/1998

Nữ

64198000002

D2-303

Bàn số 2, Sáng 04/09/2016

D2 - 302

8h00

048

Phan Ngọc Linh Đan

05/06/1998

Nữ

013563088

D2-302

D2-303

Bàn số 2, Sáng 04/09/2016

D2 - 302

9h45

049

Lê Tiến Đạt

28/12/1996

Nam

013529683

D2-302

D2-303

Bàn số 2, Sáng 04/09/2016

D2 - 302

9h45

050

Thái Hán Đình

27/08/1996

Nam

306626924

D2-302

Bàn số 2, Sáng 04/09/2016

D2 - 302

9h45

051

Hồ Anh Đức

02/08/1995

Nam

40095000025

D2-302

Bàn số 2, Sáng 04/09/2016

D2 - 302

9h45

052

Nguyễn Minh Đức

22/01/1998

Nam

001098002737

D2-303

Bàn số 2, Sáng 04/09/2016

D2 - 302

9h45

053

Nguyễn Ngọc Đức

07/09/1998

Nam

132330881

D2-303

Bàn số 2, Chiều 04/09/2016

D2 - 302

14h00

054

Nguyễn Trường Giang

22/04/1998

Nam

013515902

D2-303

Bàn số 2, Chiều 04/09/2016

D2 - 302

14h00

055

Phạm Hương Giang

27/11/1998

Nữ

013531388

D2-303

Bàn số 2, Chiều 04/09/2016

D2 - 302

14h00

056

Phạm Trà Giang

01/02/1998

Nữ

163279706

D2-302

D2-303

Bàn số 2, Chiều 04/09/2016

D2 - 302

14h00

057

Phạm Trường Giang

05/08/1998

Nam

70098000002

D2-302

D2-303

Bàn số 2, Chiều 04/09/2016

D2 - 302

14h00

058

Vũ Thị Thu Giang

29/05/1998

Nữ

101286768

D2-302

D2-303

Bàn số 2, Chiều 04/09/2016

D2 - 302

15h45

059

Bùi Thu Hà

08/07/1998

Nữ

133552292

D2-303

Bàn số 2, Chiều 04/09/2016

D2 - 302

15h45

060

Đặng Ngân Hà

29/09/1997

Nữ

013408943

D2-302

Bàn số 2, Chiều 04/09/2016

D2 - 302

15h45

061

Đỗ Thu Hà

06/04/1998

Nữ

122313436

D2-302

D2-303

Bàn số 2, Chiều 04/09/2016

D2 - 302

15h45

062

Hoàng Thị Ngân Hà

02/11/1997

Nữ

013403562

Bàn số 2, Chiều 04/09/2016

D2 - 302

15h45

063

Trần Thu Hà

04/09/1998

Nữ

122228833

D2-303

Bàn số 2, Sáng 05/09/2016

D2 - 302

8h00

064

Vũ Việt Hà

06/10/1998

Nữ

163446524

D2-303

Bàn số 2, Sáng 05/09/2016

D2 - 302

8h00

065

Nguyễn Văn Hào

08/09/1998

Nam

122200198

D2-303

Bàn số 2, Sáng 05/09/2016

D2 - 302

8h00

066

Chung Long Hải

27/12/1998

Nam

013563846

D2-303

Bàn số 2, Sáng 05/09/2016

D2 - 302

8h00

067

Đinh Sỹ Hải

26/06/1998

Nam

184328316

D2-304

Bàn số 2, Sáng 05/09/2016

D2 - 302

8h00

068

Hoàng Thanh Hải

27/08/1998

Nam

091872385

D2-302

D2-304

Bàn số 2, Sáng 05/09/2016

D2 - 302

9h45

069

Lê Huy Hải

06/01/1998

Nam

013510862

D2-304

Bàn số 2, Sáng 05/09/2016

D2 - 302

9h45

070

Nguyễn Việt Hải

14/08/1998

Nam

013527006

D2-302

D2-304

Bàn số 2, Sáng 05/09/2016

D2 - 302

9h45

071

Nguyễn Việt Hải

24/03/1997

Nam

101247287

D2-302

D2-304

Bàn số 2, Sáng 05/09/2016

D2 - 302

9h45

072

Phạm Ngọc Hải

17/02/1998

Nam

013552268

D2-304

Bàn số 2, Sáng 05/09/2016

D2 - 302

9h45

073

Đỗ Thị Hạnh

26/10/1996

Nữ

168593081

D2-303

D2-304

Bàn số 2, Sáng 05/09/2016

D2 - 302

9h45

074

Phạm Hoàng Phương Hạnh

15/11/1998

Nữ

142951510

D2-303

D2-304

Bàn số 2, Chiều 05/09/2016

D2 - 302

14h00

075

Hoàng Nguyệt Hằng

10/06/1998

Nữ

122287117

D2-303

D2-304

Bàn số 2, Chiều 05/09/2016

D2 - 302

14h00

076

Lê Thị Thu Hằng

04/01/1998

Nữ

013568510

D2-304

Bàn số 2, Chiều 05/09/2016

D2 - 302

14h00

077

Huỳnh Quang Hiếu

21/06/1998

Nam

013511143

D2-303

D2-304

Bàn số 2, Chiều 05/09/2016

D2 - 302

14h00

078

Nguyễn Minh Hiếu

13/09/1998

Nam

082291838

D2-304

Bàn số 2, Chiều 05/09/2016

D2 - 302

14h00

079

Nguyễn Trung Hiếu

01/12/1998

Nam

002209800786

D2-304

Bàn số 2, Chiều 05/09/2016

D2 - 302

15h45

080

Nguyễn Trung Hiếu

19/12/1998

Nam

122226669

D2-303

D2-304

Bàn số 2, Chiều 05/09/2016

D2 - 302

15h45

081

Thái Đình Hiếu

10/08/1998

Nam

013527068

D2-304

Bàn số 2, Chiều 05/09/2016

D2 - 302

15h45

082

Tưởng Minh Hiếu

09/05/1998

Nam

013509638

D2-303

D2-304

Bàn số 2, Chiều 05/09/2016

D2 - 302

15h45

083

Đỗ Thu Hiền

13/09/1998

Nữ

013563473

D2-303

D2-304

Bàn số 2, Chiều 05/09/2016

D2 - 302

15h45

084

Đầu Phương Hoa

13/08/1998

Nữ

31198004447

D2-304

Bàn số 2, Chiều 05/09/2016

D2 - 302

15h45

085

Nguyễn Phương Hoa

07/04/1997

Nữ

031899921

D2-303

D2-304

Bàn số 3, Sáng 04/09/2016

D2 - 303

8h00

086

Trương Thị Mỹ Hoa

27/08/1998

Nữ

132320993

D2-304

Bàn số 3, Sáng 04/09/2016

D2 - 303

8h00

087

Lưu Minh Hoàng

24/10/1998

Nam

001098001908

D2-303

D2-304

Bàn số 3, Sáng 04/09/2016

D2 - 303

8h00

088

Nguyễn Khánh Hoàng

03/02/1998

Nam

013511463

D2-303

D2-305

Bàn số 3, Sáng 04/09/2016

D2 - 303

8h00

089

Trần Anh Huy

13/10/1998

Nam

017516523

D2-303

D2-305

Bàn số 3, Sáng 04/09/2016

D2 - 303

8h00

090

Trần Quốc Huy

22/01/1998

Nam

36098004842

D2-305

Bàn số 3, Sáng 04/09/2016

D2 - 303

9h45

091

Nguyễn Thanh Huyền

29/11/1998

Nữ

013645951

D2-303

D2-305

Bàn số 3, Sáng 04/09/2016

D2 - 303

9h45

092

Nguyễn Thanh Thanh
Huyền

19/03/1998

Nữ

040826837

D2-305

Bàn số 3, Sáng 04/09/2016

D2 - 303

9h45

093

Phùng Thị Huyền

07/11/1997

Nữ

001197006378

D2-305

Bàn số 3, Sáng 04/09/2016

D2 - 303

9h45

094

Trần Thị Khánh Huyền

28/01/1998

Nữ

163411562

D2-303

D2-305

Bàn số 3, Sáng 04/09/2016

D2 - 303

9h45

095

Trần Lý Hùng

23/09/1998

Nam

194613663

D2-303

D2-305

Bàn số 3, Chiều 04/09/2016

D2 - 303

14h00

096

Lê Quang Hưng

07/02/1998

Nam

001098015201

D2-305

Bàn số 3, Chiều 04/09/2016

D2 - 303

14h00

097

Phạm Thu Hương

07/11/1998

Nữ

001198005385

D2-305

Bàn số 3, Chiều 04/09/2016

D2 - 303

14h00

098

Nguyễn Ngọc Khánh

17/01/1998

Nam

013521417

D2-305

Bàn số 3, Chiều 04/09/2016

D2 - 303

14h00

099

Nguyễn Trung Khánh

16/12/1994

Nam

013043077

D2-303

D2-305

Bàn số 3, Chiều 04/09/2016

D2 - 303

14h00

100

Tạ Hữu Khánh

10/06/1998

Nữ

013607439

D2-303

D2-305

Bàn số 3, Chiều 04/09/2016

D2 - 303

15h45

101

Ngô Tuấn Khoa

01/01/1998

Nam

013537011

D2-305

Bàn số 3, Chiều 04/09/2016

D2 - 303

15h45

102

Hồ Minh Khôi

12/11/1998

Nam

013495177

D2-305

Bàn số 3, Chiều 04/09/2016

D2 - 303

15h45

103

Đoàn Trung Kiên

26/08/1998

Nam

013624500

D2-303

D2-305

Bàn số 3, Chiều 04/09/2016

D2 - 303

15h45

104

Đinh Hoàng Lân

18/02/1998

Nam

013498819

D2-303

D2-305

Bàn số 3, Chiều 04/09/2016

D2 - 303

15h45

105

Bùi Quang Linh

02/01/1998

Nam

017357669

D2-305

Bàn số 3, Sáng 05/09/2016

D2 - 303

8h00

106

Dương Thái Linh

02/08/1999

Nữ

001199010110

D2-305

Bàn số 3, Sáng 05/09/2016

D2 - 303

8h00

107

Đặng Gia Linh

05/07/1998

Nam

001098005978

D2-304

D2-305

Bàn số 3, Sáng 05/09/2016

D2 - 303

8h00

108

Lê Diệu Linh

27/07/1998

Nữ

013549240

D2-306

Bàn số 3, Sáng 05/09/2016

D2 - 303

8h00

109

Lê Thùy Linh

12/04/1997

Nữ

013675307

D2-304

D2-306

Bàn số 3, Sáng 05/09/2016

D2 - 303

8h00

110

Nguyễn Hồng Linh

28/05/1998

Nam

013488955

D2-304

D2-306

Bàn số 3, Sáng 05/09/2016

D2 - 303

9h45

111

Nguyễn Khánh Linh

03/08/1998

Nữ

125783568

D2-306

Bàn số 3, Sáng 05/09/2016

D2 - 303

9h45

112

Nguyễn Yến Linh

21/02/1998

Nữ

52198000005

D2-304

D2-306

Bàn số 3, Sáng 05/09/2016

D2 - 303

9h45

113

Phan Khánh Linh

07/11/1998

Nữ

013492923

D2-304

D2-306

Bàn số 3, Sáng 05/09/2016

D2 - 303

9h45

114

Tô Như Linh

18/10/1998

Nữ

001198005789

D2-304

D2-306

Bàn số 3, Sáng 05/09/2016

D2 - 303

9h45

115

Tô Thùy Linh

21/09/1998

Nữ

013501051

Bàn số 3, Sáng 05/09/2016

D2 - 303

9h45

116

Trần Khánh Linh

29/04/1998

Nữ

15198000016

D2-306

Bàn số 3, Chiều 05/09/2016

D2 - 303

14h00

117

Nguyễn Bảo Long

18/03/1998

Nam

013498371

D2-306

Bàn số 3, Chiều 05/09/2016

D2 - 303

14h00

118

Đặng Khánh Ly

19/11/1998

Nữ

187713769

D2-304

D2-306

Bàn số 3, Chiều 05/09/2016

D2 - 303

14h00

119

Đỗ Hải Ly

12/06/1998

Nữ

013511316

D2-304

D2-306

Bàn số 3, Chiều 05/09/2016

D2 - 303

14h00

120

Trần Yến Ly

02/08/1998

Nữ

013490641

D2-306

Bàn số 3, Chiều 05/09/2016

D2 - 303

14h00

121

Đào Hiền Mai

30/01/1998

Nữ

013632566

D2-306

Bàn số 3, Chiều 05/09/2016

D2 - 303

15h45

122

Đồng Ngọc Mai

18/01/1998

Nữ

013650448

D2-304

D2-306

Bàn số 3, Chiều 05/09/2016

D2 - 303

15h45

123

Nguyễn Thị Mai

12/11/1998

Nữ

145821294

D2-306

Bàn số 3, Chiều 05/09/2016

D2 - 303

15h45

124

Trần Ngọc Mai

08/11/1997

Nữ

013408084

D2-304

Bàn số 3, Chiều 05/09/2016

D2 - 303

15h45

125

Bùi Hữu Mạnh

26/12/1998

Nam

152204169

D2-304

D2-306

Bàn số 3, Chiều 05/09/2016

D2 - 303

15h45

126

Nguyễn Đức Mạnh

04/12/1997

Nam

013568129

D2-306

Bàn số 3, Chiều 05/09/2016

D2 - 303

15h45

127

Nguyễn Đức Mạnh

06/08/1998

Nam

174514548

D2-306

Bàn số 4, Sáng 04/09/2016

D2 - 304

8h00

128

Đỗ Hồng Minh

09/01/1998

Nữ

001198001013

D2-306

Bàn số 4, Sáng 04/09/2016

D2 - 304

8h00

129

Đỗ Văn Minh

15/07/1998

Nam

174522078

D2-306

Bàn số 4, Sáng 04/09/2016

D2 - 304

8h00

130

Lê Nguyễn Bá Minh

21/10/1998

Nam

045188665

D2-401

Bàn số 4, Sáng 04/09/2016

D2 - 304

8h00

131

Lê Tuấn Minh

22/10/1998

Nam

001098001051

D2-304

D2-401

Bàn số 4, Sáng 04/09/2016

D2 - 304

8h00

132

Nguyễn Nhật Minh

08/04/1997

Nam

186636946

D2-304

D2-401

Bàn số 4, Sáng 04/09/2016

D2 - 304

9h45

133

Nguyễn Quang Minh

27/08/1998

Nam

013656575

Bàn số 4, Sáng 04/09/2016

D2 - 304

9h45

134

Nguyễn Thị Hồng Minh

13/04/1998

Nữ

013631530

D2-304

D2-401

Bàn số 4, Sáng 04/09/2016

D2 - 304

9h45

135

Trương Đức Minh

12/01/1998

Nam

174980797

D2-401

Bàn số 4, Sáng 04/09/2016

D2 - 304

9h45

136

Vũ Ngọc Minh

10/03/1998

Nam

013537032

D2-401

Bàn số 4, Sáng 04/09/2016

D2 - 304

9h45

137

Đào Thị Nga My

18/11/1998

Nữ

33198000684

D2-304

D2-401

Bàn số 4, Sáng 04/09/2016

D2 - 304

9h45

138

Đỗ Hằng My

26/01/1998

Nữ

001198012547

D2-304

D2-401

Bàn số 4, Chiều 04/09/2016

D2 - 304

14h00

139

Nguyễn Lê Thảo My

02/02/1998

Nữ

101260796

D2-401

Bàn số 4, Chiều 04/09/2016

D2 - 304

14h00

140

Phạm Ngọc Mỹ

07/11/1998

Nữ

013603891

D2-304

D2-401

Bàn số 4, Chiều 04/09/2016

D2 - 304

14h00

141

Nguyễn Sơn Nam

03/03/1998

Nam

24098000011

D2-401

Bàn số 4, Chiều 04/09/2016

D2 - 304

14h00

142

Nguyễn Thế Nam

17/05/1998

Nam

013507736

D2-401

Bàn số 4, Chiều 04/09/2016

D2 - 304

14h00

143

Lê Nguyễn Thu Ngân

29/08/1998

Nữ

013617582

D2-401

Bàn số 4, Chiều 04/09/2016

D2 - 304

15h45

144

Phan Quang Nghĩa

27/04/1998

Nam

013515317

D2-401

Bàn số 4, Chiều 04/09/2016

D2 - 304

15h45

145

Đặng Thái Ngọc

16/11/1998

Nữ

013517549

D2-304

D2-401

Bàn số 4, Chiều 04/09/2016

D2 - 304

15h45

146

Nguyễn Hồng Ngọc

18/05/1998

Nữ

082343226

D2-304

D2-401

Bàn số 4, Chiều 04/09/2016

D2 - 304

15h45

147

Phan Minh Ngọc

08/07/1998

Nữ

013519294

D2-401

Bàn số 4, Chiều 04/09/2016

D2 - 304

15h45

148

Phan Thị Huyền Ngọc

08/12/1998

Nữ

017353914

D2-401

Bàn số 4, Chiều 04/09/2016

D2 - 304

15h45

149

Trần Bảo Ngọc

15/10/1998

Nữ

013663033

D2-305

D2-401

Bàn số 4, Chiều 05/09/2016

D2 - 305

14h00

150

Bùi Hạnh Nguyên

21/02/1998

Nữ

132409123

D2-401

Bàn số 4, Chiều 05/09/2016

D2 - 305

14h00

151

Bùi Thị An Nguyên

31/05/1998

Nữ

017487322

D2-403

Bàn số 4, Chiều 05/09/2016

D2 - 305

14h00

152

Nguyễn Thủy Nguyên

09/07/1998

Nữ

001198009678

D2-305

D2-403

Bàn số 4, Chiều 05/09/2016

D2 - 305

14h00

153

Trần Thị Thảo Nguyên

09/07/1998

Nữ

152225313

D2-403

Bàn số 4, Chiều 05/09/2016

D2 - 305

14h00

154

Nguyễn Hữu Phương Nhi

27/01/1998

Nữ

013490691

D2-305

D2-403

Bàn số 4, Chiều 05/09/2016

D2 - 305

15h45

155

Nguyễn Hồng Nhung

20/09/1998

Nữ

142870670

D2-305

D2-403

Bàn số 4, Chiều 05/09/2016

D2 - 305

15h45

156

Nguyễn Đăng Ninh

01/02/1998

Nam

013475993

D2-305

D2-403

Bàn số 4, Chiều 05/09/2016

D2 - 305

15h45

157

Ngô Hồng Oanh

26/04/1997

Nữ

091853273

D2-305

D2-403

Bàn số 4, Chiều 05/09/2016

D2 - 305

15h45

158

Nguyễn Thục Oanh

02/02/1998

Nữ

186636901

D2-305

D2-403

Bàn số 4, Chiều 05/09/2016

D2 - 305

15h45

159

Dương Tam Phong

04/07/1998

Nam

001098013408

D2-403

Bàn số 4, Chiều 05/09/2016

D2 - 305

15h45

160

Nguyễn Hoàng Phúc

07/10/1998

Nam

001098003892

D2-305

D2-403

Bàn số 5, Sáng 04/09/2016

D2 - 305

8h00

161

Đỗ Thị Thu Phương

13/03/1998

Nữ

174518037

D2-403

Bàn số 5, Sáng 04/09/2016

D2 - 305

8h00

162

Trịnh Nam Phương

05/11/1998

Nữ

013511216

D2-305

D2-403

Bàn số 5, Sáng 04/09/2016

D2 - 305

8h00

163

Vũ Trúc Phương

25/10/1998

Nữ

013616306

D2-305

D2-403

Bàn số 5, Sáng 04/09/2016

D2 - 305

8h00

164

Lê Hoàng Quang

25/12/1998

Nam

013518240

D2-403

Bàn số 5, Sáng 04/09/2016

D2 - 305

8h00

165

Nhâm Minh Quang

19/03/1998

Nam

013571141

D2-305

D2-403

Bàn số 5, Sáng 04/09/2016

D2 - 305

9h45

166

Trần Minh Quang

03/07/1998

Nam

142859798

D2-403

Bàn số 5, Sáng 04/09/2016

D2 - 305

9h45

167

Đào Lê Quân

06/06/1998

Nam

013510878

D2-403

Bàn số 5, Sáng 04/09/2016

D2 - 305

9h45

168

Lã Hoàng Quân

04/11/1998

Nam

017479296

D2-403

Bàn số 5, Sáng 04/09/2016

D2 - 305

9h45

169

Lê Viết Quân

04/01/1998

Nam

013636834

D2-305

D2-403

Bàn số 5, Sáng 04/09/2016

D2 - 305

9h45

170

Hoàng Thẩm Quyên

17/06/1998

Nữ

022198000001

D2-403

Bàn số 5, Sáng 04/09/2016

D2 - 305

9h45

171

Nguyễn Ngọc Sang

24/06/1996

Nam

145647458

D2-305

D2-404

Bàn số 5, Chiều 04/09/2016

D2 - 305

14h00

172

Phan Trung Sơn

26/12/1997

Nam

013392919

D2-305

D2-404

Bàn số 5, Chiều 04/09/2016

D2 - 305

14h00