Trang chủ      Email      Sơ đồ site      Liên hệ 

 

                                                                                           TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
                                                                                                  VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ
              NATIONAL ECONOMICS UNIVERSITY - INTERNATIONAL SCHOOL OF MANAGEMENT & ECONOMICS

Giới thiệu
Đại học
Sau đại học
Nghiên cứu Khoa học
Tuyển sinh
Tài nguyên
Du học
Tin tức du học  |  Cẩm nang du học  |  Góc du học sinh  |  Hỗ trợ du học
Tin tức du học

Hội thảo "Hành trang du học - Predeparture" cho sinh viên kỳ mùa Xuân 2015

   
09:31' AM - Thứ hai, 12/01/2015

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN

VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ

––––––––––––––––

Số: ……../TB-ĐTQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

––––––––––––––––––––––––

Hà Nội, ngày 9 tháng 01 năm 2015

THÔNG BÁO

Về việc: Hội thảo “Hành trang du học” cho sinh viên kỳ mùa xuân 2015

Để hỗ trợ sinh viên chuẩn bị tốt nhất cho việc đi du học tại các trường đại học Anh quốc, Viện Đào tạo Quốc tế tổ chức hội thảo “Hành trang du học” cho các sinh viên chuyển tiếp kỳ mùa xuân 2015 và các em sinh viên có ý định du học, quan tâm đến cuộc sống và học tập tại nước ngoài.

Nội dung chính của hội thảo bao gồm:

1. Kinh nghiệm học tập hiệu quả tại các trường đại học Anh Quốc

2. Chuẩn bị trước khi lên đường

3. Cuộc sống tại Anh Quốc

4. Gặp gỡ, trao đổi với sinh viên, cựu sinh viên Chương trình Cử nhân Quốc tế đã và đang học tại các trường Đại học Anh Quốc

5. Trao quà tặng “Phí khám sức khỏe tại IOM” cho sinh viên chuyển tiếp

Arkansas State University

Thời gian: 17h00 ngày 12/01/2015 (Thứ hai)

Địa điểm: Phòng 403 – Giảng đường D2, Đại học Kinh tế Quốc dân

Nơi nhận:

- Lưu Viện ĐTQT

- Giảng đường

- Sinh viên IBD

VIỆN TRƯỞNG

Đã ký

GS. TS. Hoàng Văn Hoa

Số lượt đọc:  109  -  Cập nhật lần cuối:  24/11/2015 01:13:20 PM
Đối tác
Tổng lượt truy cập: 14.361.467