Trang chủ      Email      Sơ đồ site      Liên hệ 

 

                                                                                           TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
                                                                                                  VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ
              NATIONAL ECONOMICS UNIVERSITY - INTERNATIONAL SCHOOL OF MANAGEMENT & ECONOMICS

Giới thiệu
Đại học
Sau đại học
Nghiên cứu Khoa học
Tuyển sinh
Tài nguyên
Du học
Lời chào mừng  |  Giới thiệu về Viện ĐTQT  |  Cơ cấu tổ chức & đội ngũ cán bộ  |  Giới thiệu về Trường ĐHKTQD

Điều kiện dự tuyển Kỳ tuyển sinh mùa Thu, Khóa 14

   
11:18' AM - Thứ tư, 30/11/2011


I. XÉT TUYỂN ĐỢT 1

Trước khi thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2018 (Đối tượng 1)

1. Điều kiện dự tuyển: Dành cho thí sinh đạt đủ các điều kiện sau:

+ Điểm trung bình lớp 12 đạt tối thiểu là 8,0/10 và không có môn nào dưới 5,0/10;

+ Điểm trung bình môn Toán hoặc Ngữ văn lớp 12 đạt tối thiểu là 8,0/10;

+ Điểm IELTS quốc tế trong thời hạn (tính đến ngày nộp) đạt từ 6.0 trở lên và không có điểm thành phần nào dưới 5.5, hoặc tương đương;

2. Cách thức tuyển sinh

Thí sinh nộp hồ sơ tại Viện Đào tạo Quốc tế và tham gia bài phỏng vấn trực tiếp bằng tiếng Việt.

3. Căn cứ xét tuyển

Thí sinh được miễn điều kiện đầu vào tiếng Anh. Kết quả xét tuyển được căn cứ vào Điểm phỏng vấn tuyển sinh sớm.

4. Cách thức xét tuyển

Điểm sàn phỏng vấn sớm do Hội đồng tuyển sinh quyết định.

Thí sinh được công nhận trúng tuyển có điều kiện khi có Điểm phỏng vấn tuyển sinh sớm đạt từ mức Điểm sàn phỏng vấn sớm trở lên, và được công nhận trúng tuyển chính thức khi hoàn thành điều kiện tốt nghiệp THPT.

5. Thời hạn xét tuyển

Thời hạn nhận hồ sơ từ ngày 02/05/2018 đến ngày 16/06/2018.


II. XÉT TUYỂN ĐỢT 2

Sau khi thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2018 (Đối tượng 2 và 3)

II.1. Đối tượng 2

(i) Điều kiện dự tuyển:

+ Điểm trung bình lớp 12 đạt tối thiểu là 8,0/10 và không có môn nào dưới 5,0/10;

+ Điểm IELTS quốc tế trong thời hạn (tính đến ngày nộp) đạt từ 6.0 trở lên và không có điểm thành phần nào dưới 5.5, hoặc tương đương;

+ Tổng điểm 2 môn thi Tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2018 trừ môn tiếng Anh, đạt từ 15 điểm trở lên, trong đó có môn thi Toán hoặc Ngữ văn; hoặc Điểm trung bình môn Toán hoặc Ngữ văn lớp 12 đạt tối thiểu là 8,0/10;

(ii) Cách thức tuyển sinh

Thí sinh nộp hồ sơ tại Viện Đào tạo Quốc tế và tham gia bài phỏng vấn trực tiếp bằng tiếng Việt.

(iii) Căn cứ xét tuyển

Thí sinh được miễn điều kiện đầu vào tiếng Anh. Kết quả xét tuyển được căn cứ vào Điểm phỏng vấn tuyển sinh sớm.

(iv) Cách thức xét tuyển

Điểm sàn phỏng vấn sớm do Hội đồng tuyển sinh quyết định.

Thí sinh được công nhận trúng tuyển có điều kiện khi có Điểm phỏng vấn tuyển sinh sớm đạt từ mức Điểm sàn phỏng vấn sớm trở lên, và được công nhận trúng tuyển chính thức khi hoàn thành điều kiện tốt nghiệp THPT.

(v) Thời hạn xét tuyển

Thời hạn nhận hồ sơ từ ngày 02/07/2018 đến ngày 15/08/2018.

II.2. Đối tượng 3

(i) Điều kiện dự tuyển: Dành cho thí sinh đạt đủ các điều kiện sau:

+ Tốt nghiệp trung học phổ thông;

+ Điểm trung bình lớp 12 tối thiểu là 6,5/10.

(ii) Cách thức tuyển sinh

Quy trình tuyển sinh bao gồm các bài đánh giá như sau:

a, Bài đánh giá Kiến thức tổng hợp

Thí sinh tham dự bài đánh giá Kiến thức tổng hợp (KTTH), bao gồm các nội dung: Tiếng Việt, Toán và Logic. Kết quả bài đánh giá KTTH của thí sinh cần đạt mức điểm sàn do Hội đồng tuyển sinh quy định để được tham gia xét tuyển.

Điểm KTTH có thể thay thế bằng kết quả của một trong các kỳ thi đánh giá năng lực sau (sau đây gọi là Điểm thay thế KTTH):

- Tổ hợp 3 môn có điểm cao nhất trong kỳ thi Tốt nghiệp Trung học Phổ thông quốc gia vào tháng 6/2018 (trong đó có 1 môn là Toán hoặc Ngữ văn) nếu kết quả này đạt từ 18 điểm trở lên.

- Điểm SAT quốc tế còn thời hạn, đạt mức từ 1.200 trở lên.

Đối với ngành Ngân hàng-Tài chính, thí sinh phải đạt thêm điều kiện điểm Toán ≥ 5/10 ở bài đánh giá KTTH hoặc ở bài thi Toán trong kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia nói trên, hoặc tương đương.

b, Phỏng vấn: Phỏng vấn trực tiếp bằng tiếng Việt.

c, Kiểm tra tiếng Anh: Bao gồm các phần: ngữ pháp, nghe, đọc và viết, theo trình độ tiếng Anh bậc trung học phổ thông.

(iii) Căn cứ xét tuyển

Kết quả xét tuyển được căn cứ vào Điểm tuyển sinhđiểm tiếng Anh.

Điểm tuyển sinh (Điểm TS) là điểm tổng hợp của các điểm thành phần, bao gồm: i) điểm trung bình phổ thông; ii) Điểm đánh giá Kiến thức tổng hợp hoặc Điểm thay thế KTTH và iii) Điểm phỏng vấn, cụ thể như sau:

Điểm TS = Điểm PT x 2,0 + Điểm KTTH (hoặc Điểm thay thế KTTH) x 4,5 + Điểm PV x 3,5

Trong đó:

- Điểm PT – là điểm trung bình chung lớp 12

- Điểm KTTH – là điểm đánh giá Kiến thức Tổng hợp

- Điểm thay thế KTTH – là kết quả của 3 môn có điểm thi cao nhất trong kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông quốc gia năm 2018 (trong đó có 1 môn là Toán hoặc Ngữ văn)

- Điểm PV – điểm phỏng vấn

Các số 2,0; 4,5 và 3,5 là các trọng số của các điểm thành phần đã được quy đổi về thang điểm 10.

Điểm tiếng Anh: đạt mức yêu cầu của Chương trình.

(iv) Cách thức xét tuyển

Thí sinh được công nhận trúng tuyển chính thức khi điểm tiếng Anh đạt yêu cầu và có Điểm tuyển sinh từ Điểm sàn trúng tuyển trở lên. Điểm sàn trúng tuyển do Hội đồng tuyển sinh quyết định.

Nếu thí sinh đạt điểm sàn trúng tuyển mà chưa đạt yêu cầu tiếng Anh, thí sinh cần bảo lưu kết quả tuyển sinh trong 1 học kỳ, đăng ký học lớp bổ trợ tiếng Anh và tham gia bài đánh giá tiếng Anh vào kỳ tuyển sinh mùa Xuân năm tiếp theo của Chương trình.

(v) Thời hạn xét tuyển

Thời hạn nhận hồ sơ từ ngày 02/07/2018 đến ngày 25/08/2018.


Cách thức đăng ký dự tuyển:

Thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển đại học năm 2018 vào chương trình Cử nhân Khởi nghiệp và Phát triển Kinh doanh, trường Đại học Kinh tế Quốc dân

  • Mã ngành: 52340101
  • Mã tuyển sinh: EP01
Các tổ hợp xét tuyển: A01 (Toán, Lý, Anh), D01 (Toán, Văn, Anh), D07 (Toán, Hóa, Anh), D09 (Toán, Sử, Anh), trong đó tiếng Anh nhân hệ số 2.


Số lượt đọc:  8281  -  Cập nhật lần cuối:  24/04/2018 09:07:34 PM
Đối tác
Tổng lượt truy cập: 14.367.989