Trang chủ      Email      Sơ đồ site      Liên hệ 

 

                                                                                           TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
                                                                                                  VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ
              NATIONAL ECONOMICS UNIVERSITY - INTERNATIONAL SCHOOL OF MANAGEMENT & ECONOMICS

Giới thiệu
Đại học
Sau đại học
Nghiên cứu Khoa học
Tuyển sinh
Tài nguyên
Du học
Lời chào mừng  |  Giới thiệu về Viện ĐTQT  |  Cơ cấu tổ chức & đội ngũ cán bộ  |  Giới thiệu về Trường ĐHKTQD

Điều kiện dự tuyển

   
11:18' AM - Thứ tư, 30/11/2011

Thí sinh tham gia dự tuyển phải đảm bảo các điều kiện sau:

- Đối với thí sinh tự do:

+ Tốt nghiệp trung học phổ thông;

+ Điểm trung bình lớp 12 tối thiểu là 6,5/10.

- Đối với thí sinh là sinh viên các trường đại học trong và ngoài nước, thí sinh là người nước ngoài: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương và đáp ứng yêu cầu tuyển chọn của Chương trình.

2. Cách thức tuyển sinh

Quy trình tuyển sinh bao gồm các bài đánh giá như sau:

a, Bài đánh giá Kiến thức tổng hợp

Thí sinh tham dự bài đánh giá Kiến thức tổng hợp (KTTH), bao gồm các nội dung: tiếng Việt, Toán và Logic. Kết quả bài đánh giá KTTH của thí sinh cần đạt mức điểm sàn do Hội đồng tuyển sinh quy định để được tham gia xét tuyển.

Thí sinh tham dự kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia tại các cụm thi liên tỉnh do các trường đại học chủ trì có thể lấy kết quả của tổ hợp điểm 3 môn xét tuyển THPT thay thế điểm thi KTTH nếu tổ hợp điểm này cao hơn ngưỡng đảm bảo chất lượng của Bộ GD 2 điểm.

Đối với ngành Ngân hàng-Tài chính, thí sinh phải đạt thêm điều kiện điểm Toán ≥ 5/10 ở bài đánh giá KTTH hoặc ở bài thi Toán trong kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia nói trên.

b, Phỏng vấn: Phỏng vấn trực tiếp bằng tiếng Việt.

c, Kiểm tra tiếng Anh: Bao gồm các phần: ngữ pháp, nghe, đọc và viết, theo trình độ tiếng Anh bậc trung học phổ thông.

3.1. Điểm tuyển sinh (Điểm TS) là điểm tổng hợp của các điểm thành phần, bao gồm: i) điểm trung bình phổ thông; ii) Điểm đánh giá Kiến thức tổng hợp hoặc Điểm thay thế KTTH và iii) Điểm phỏng vấn, cụ thể như sau:

Điểm TS = Điểm PT x 2,0 + Điểm KTTH (hoặc Điểm thay thế KTTH) x 4,5 + Điểm PV x 3,5

Trong đó:

- Điểm PT – là điểm trung bình chung lớp 12

- Điểm KTTH – là điểm đánh giá Kiến thức Tổng hợp

- Điểm thay thế KTTH – là kết quả của 3 môn có điểm thi cao nhất trong kỳ thi Trung học

phổ thông quốc gia tại các cụm thi liên tỉnh do các trường đại học chủ trì vào tháng 7/2015

- Điểm PV – điểm phỏng vấn

Các số 2,0; 4,5 và 3,5 là các trọng số của các điểm thành phần đã được quy đổi về thang điểm 10.

3.2. Điểm tiếng Anh: đạt mức yêu cầu của Chương trình.

4. Cách thức xét tuyển

a. Đối với thí sinh tự do:

Thí sinh được công nhận trúng tuyển chính thức khi điểm tiếng Anh đạt yêu cầu và có Điểm tuyển sinh từ Điểm sàn trúng tuyển trở lên. Điểm sàn trúng tuyển do Hội đồng tuyển sinh quyết định.

Nếu thí sinh đạt điểm sàn trúng tuyển mà chưa đạt yêu cầu tiếng Anh, thí sinh cần bảo lưu kết quả tuyển sinh trong 1 học kỳ, đăng ký học lớp bổ trợ tiếng Anh và tham gia bài đánh giá tiếng Anh vào kỳ tuyển sinh mùa Xuân năm 2016 của Chương trình.

b. Đối với thí sinh là sinh viên các trường đại học trong và ngoài nước, thí sinh là người nước ngoài

Hội đồng tuyển sinh sẽ căn cứ vào hồ sơ thí sinh và kết quả tham gia các bài đánh giá để xét tiếp nhận vào Chương trình.

Chương trình tuyển sinh 2 kì một năm:

• Kì Mùa xuân (tháng 1)
• Kì Mùa thu (tháng 9)Số lượt đọc:  7739  -  Cập nhật lần cuối:  14/04/2016 10:59:28 AM
Đối tác
Tổng lượt truy cập: 2.593.460