Trang chủ      Email      Sơ đồ site      Liên hệ 

 

                                                                                           TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
                                                                                                  VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ
              NATIONAL ECONOMICS UNIVERSITY - INTERNATIONAL SCHOOL OF MANAGEMENT & ECONOMICS

Giới thiệu
Đại học
Sau đại học
Nghiên cứu Khoa học
Tuyển sinh
Tài nguyên
Du học
Lời chào mừng  |  Giới thiệu về Viện ĐTQT  |  Cơ cấu tổ chức & đội ngũ cán bộ  |  Giới thiệu về Trường ĐHKTQD
Thông báo

Mời tham dự Buổi giới thiệu thông tin tuyển sinh và học bổng - Info Session June 2018

smallLargeLarger

Chương trình Thạc sĩ Quốc tế IMD@NEU: Mời tham dự Buổi giới thiệu thông tin tuyển sinh và học bổng - Info Session 2018

Viện Đào tạo Quốc tế, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân trân trọng thông báo và kính mời các ứng viên quan tâm Chương trình Thạc sĩ Quốc tế IMD@NEU tham dự Buổi giới thiệu thông tin tuyển sinh và học bổng – Info Session năm 2018 vào thời gian, địa điểm và nội dung như sau

GIỚI THIỆU THÔNG TIN TUYỂN SINH

CHƯƠNG TRÌNH THẠC SĨ QUỐC TẾ IMD@NEU

Thời gian: 18h00-20h30, Thứ Năm, ngày 21/6/2018

Địa điểm: P1005, Tầng 10, Tòa nhà A2, ĐHKTQD, 207 Giải Phóng, HN

18h00-18h15

Tiếp đón

Reception

18h15

Clip giới thiệu về các trường đối tác: Viện Đào tạo Quốc tế, ĐHKTQD; ĐH Koblenz Landau (CHLB Đức) và ĐH UQAM (Canada)

Clip introducing on partners: International School of Management and Economics, NEU; University of Koblenz Landau (Germany) and UQAM (Canada)

18h30

Giới thiệu thông tin Chương trình ETI-M, Học bổng Erasmus+ và chương trình trải nghiệm Field trip tại CHLB Đức

Giới thiệu thông tin Chương trình Executive MBA UQAM, Học bổng “Innovative Leadership” và Chương trình trải nghiệm Summer School tại Canada

Diễn giả: Bà Lê Thị Hương Lan, Trưởng Ban Hợp tác và Phát triển và Ông Dương Văn Bảy, Trưởng Ban Sau Đại học

Presentation on the ETI-M program, Erasmus+ Scholarship and Field trip experience in Germany

Presentation on the Executive MBA UQAM Program, "Innovative Leadership" Scholarships and Summer School in Canada

Presenters: Mrs. Le Thi Huong Lan, Head of Cooperation and Development Dept., and Mr. Duong Van Bay, Head of Postgraduate Dept.,

19h00

Chia sẻ môi trường, điều kiện học tập với các học viên ETIM đang học tập tại KO-LD Uni., CHLB Đức theo diện học bổng Erasmus+

Sharing learning environment with the ETIM students who are studying at KO-LD Uni., Germany with the Erasmus+ Scholarship

19h15

Hỏi đáp

Q & A

19h30

Tư vấn cá nhân cho các ứng viên E-MBA & ETI-M

Personal counseling for E-MBA & ETI-M Program candidates

20h00-20h30

Giao lưu

Networking


Số lượt đọc:  111  -  Cập nhật lần cuối:  21/06/2018 10:51:10 AM
Bài mới:  
Bài đã đăng:
Đối tác
Tổng lượt truy cập: 12.413.829