Trang chủ      Email      Sơ đồ site      Liên hệ 

 

                                                                                           TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
                                                                                                  VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ
              NATIONAL ECONOMICS UNIVERSITY - INTERNATIONAL SCHOOL OF MANAGEMENT & ECONOMICS

Giới thiệu
Đại học
Sau đại học
Nghiên cứu Khoa học
Tuyển sinh
Tài nguyên
Du học
Qui chế  |  Hướng dẫn  |  Mẫu đơn từ  |  Tài liệu tham khảo
Mẫu đơn từ

Mấu đơn bảo lưu kết quả tuyển sinh và đăng kí học lớp bổ trợ

smallLargeLarger

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----------------------------

ĐƠN XIN BẢO LƯU KẾT QUẢ TUYỂN SINH

VÀ ĐĂNG KÍ HỌC LỚP BỔ TRỢ

Kính gửi : Viện Đào tạo Quốc tế,

Trường Đại học Kinh tế quốc dân

Tên em là: ………………………………………………………………………

Ngày sinh…………………………………. Số CMND: ……………………….

- Địa chỉ gửi thư: ……………………………………………………………… ……………………………………………………………..…………………

- Số điện thoại: Nhà riêng:………….……Di động:………….….……………

- Email: …………………………………………………………………….

Em đã tham dự kỳ tuyển sinh tháng…….. năm…….. của Chương trình Cử nhân Quốc tế của Viện (SBD ……) và đạt kết quả như sau :

- Tổng điểm xét tuyển (/100): ………….…..…...

- Điểm tiếng Anh (/100): ………………………..

Em đã đạt điểm chuẩn trúng tuyển của Chương trình, tuy nhiên em chưa đạt yêu cầu đầu vào về Tiếng Anh.


Theo quy định của Chương trình em chưa trúng tuyển chính thức. Vì vậy, em làm đơn này xin được bảo lưu kết quả tuyển sinh kỳ này trong 1 học kỳ.

  • Đăng ký theo học lớp Bổ trợ tiếng Anh cơ bản.
  • Đăng ký theo học lớp Bổ trợ tiếng Anh tăng cường.

Em cam kết thực hiện đúng quy định của Viện và Trường: Đến kỳ tuyển sinh tiếp theo (tháng…….. năm………), nếu không hoàn thành yêu cầu đầu vào như trên, kết quả tuyển sinh kỳ này sẽ không còn giá trị.

­­­­­­Em xin chân thành cảm ơn!

Hà Nội, ngày tháng năm

Phụ huynh / Người bảo trợ Người làm đơn

(ký và ghi rõ họ tên) (ký và ghi rõ họ tên)

Số lượt đọc:  1423  -  Cập nhật lần cuối:  29/07/2013 03:50:21 PM
Bài mới:  
Bài đã đăng:
Đối tác
Tổng lượt truy cập: 16.140.695