Trang chủ      Email      Sơ đồ site      Liên hệ 

 

                                                                                           TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
                                                                                                  VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ
              NATIONAL ECONOMICS UNIVERSITY - INTERNATIONAL SCHOOL OF MANAGEMENT & ECONOMICS

Giới thiệu
Đại học
Sau đại học
Nghiên cứu Khoa học
Tuyển sinh
Tài nguyên
Du học
Qui chế  |  Hướng dẫn  |  Mẫu đơn từ  |  Tài liệu tham khảo
Mẫu đơn từ

Mẫu đơn bảo lưu kết quả tuyển sinh

smallLargeLarger

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------------------------

ĐƠN XIN BẢO LƯU KẾT QUẢ TUYỂN SINH

Kính gửi : Viện Đào tạo Quốc tế,

Trường Đại học Kinh tế quốc dân

Tên em là: ……………………………………… SBD…………….………………

Ngày sinh…………………………………. Số CMND: …………………………...

Địa chỉ nhận thư: ………………………………………………………………........

…………………………………………….................................................................

Số điện thoại: Nhà riêng:…………….……. Di động:…..…….….……………….

Email: …………………………………………………...…………………………..

Em đã trúng tuyển kì tuyển sinh Khóa……- Kỳ mùa……...., năm………. Chương trình Cử nhân Quốc tế tại Viện Đào tạo Quốc tế, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, ngành:

Quản trị Kinh doanh

Kinh tế, chuyên ngành Tiền tệ - Ngân hàng – Tài chính

Trong thời điểm hiện tại, em không thể theo học Chương trình vì:

Đang học lớp 12

† Lí do khác……………………………………………………………………

Em làm đơn này xin bảo lưu kết quả tuyển sinh trong một (01) học kỳ.

Rất mong Nhà trường chấp nhận và tạo điều kiện thuận lợi cho em hoàn thành các thủ tục cần thiết. Em x­­­­­in chân thành cảm ơn.

Hà Nội, ngày tháng năm

Ý kiến của

Viện Đào tạo Quốc tế

Sinh viên

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ý kiến và xác nhận củaPhụ huynh/Người bảo trợ

(Ký và ghi rõ họ tên)

Số lượt đọc:  4243  -  Cập nhật lần cuối:  26/12/2011 02:58:17 PM
Bài mới:  
Đối tác
Tổng lượt truy cập: 16.140.749