Trang chủ      Email      Sơ đồ site      Liên hệ 

 

                                                                                           TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
                                                                                                  VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ
              NATIONAL ECONOMICS UNIVERSITY - INTERNATIONAL SCHOOL OF MANAGEMENT & ECONOMICS

Giới thiệu
Đại học
Sau đại học
Nghiên cứu Khoa học
Tuyển sinh
Tài nguyên
Du học
Qui chế  |  Hướng dẫn  |  Mẫu đơn từ  |  Tài liệu tham khảo
Hướng dẫn

Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm hỗ trợ học tập Moodle

smallLargeLarger
Sinh viên tải nội dung hướng dẫn phần mềm hỗ trợ học tập Moodle tại đây.
Số lượt đọc:  1335  -  Cập nhật lần cuối:  08/08/2013 05:24:32 PM
Bài mới:  
Bài đã đăng:
Đối tác
Tổng lượt truy cập: 16.140.634