Trang chủ      Email      Sơ đồ site      Liên hệ 

 

                                                                                           TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
                                                                                                  VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ
              NATIONAL ECONOMICS UNIVERSITY - INTERNATIONAL SCHOOL OF MANAGEMENT & ECONOMICS

Giới thiệu
Đại học
Sau đại học
Nghiên cứu Khoa học
Tuyển sinh
Tài nguyên
Du học
Qui chế  |  Hướng dẫn  |  Mẫu đơn từ  |  Tài liệu tham khảo
Hướng dẫn

Qui định về mượn và trả sách thư viện Viện ĐTQT

smallLargeLarger

QUY ĐỊNH VỀ MƯỢN SÁCH VÀ TRẢ SÁCH THƯ VIỆN

I/ Qui định chung

Giữ gìn sách, phòng đọc.

Giữ trật tự phòng đọc. Không mang thức ăn, đồ uống vào phòng đọc.

1. Đối với sinh viên

- Bạn đọc là sinh viên phải có thẻ do Trường, Viện cấp (khoá mới chưa có thẻ có thể sử dụng CMT)

- Đối với bạn đọc tại chỗ đặt thẻ lại thư viện mượn sách đọc tại phòng 406 – D2.

- Đối với bạn đọc mượn về nhà:

+ Đặt thẻ lại thư viện.

+ Được mượn 1 đến 2 cuốn.

+ Thời gian mượn 3 ngày (nếu chưa đọc xong mang sách đến gia hạn thêm 1 lần và gia hạn không quá 2 lần).

2. Đối với giáo viên

- Bạn đọc là giáo viên, CBCNV của Viện đào tạo Quốc tế.

- Sách chuyên ngành được mượn 1 đến 2 cuốn.

- Thời gian mượn 1 tuần.

II/ Xử lý vi phạm và tổ chức thực hiện

1. Xử lý vi phạm

Tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm, các hình thức xử lý:

- Tạm dừng hay không được mượn sách từ thư viện. Bồi thường thiệt hại bằng hiện vật hay bằng tiền trong các trường hợp sau:

+ Ghi chép, làm hư hỏng sách.

+ Làm mất sách.

+ Mượn sách quá hạn

2. Tổ chức thực hiện

- Thư viện có trách nhiệm thông báo qui định tới tất cả bạn đọc

- Giờ mở cửa:

+ Sáng 9h đến 11h30

+ Chiều 14h đến 17h

+ Mở cửa từ thứ 2 đến thứ 5 (thứ 6 nghỉ kiểm kê, sắp xếp, vệ sinh thư viện)

Qui định trên nhằm bảo quản và gi ữ gìn tài sản của Viện Đào tạo Quốc tế nói chung. Rất mong được bạn đọc chấp hành đúng qui định.

Thư viện Viện Đào tạo Quốc tế

Số lượt đọc:  998  -  Cập nhật lần cuối:  29/07/2013 03:46:50 PM
Bài mới:  
Bài đã đăng:
Đối tác
Tổng lượt truy cập: 16.140.655