Trang chủ      Email      Sơ đồ site      Liên hệ 

 

                                                                                           TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
                                                                                                  VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ
              NATIONAL ECONOMICS UNIVERSITY - INTERNATIONAL SCHOOL OF MANAGEMENT & ECONOMICS

Giới thiệu
Đại học
Sau đại học
Nghiên cứu Khoa học
Tuyển sinh
Tài nguyên
Du học
Thông báo  |  Lịch học - lịch thi  |  Kết quả học tập  |  Hoạt động ngoại khóa
Thông báo
Hội thảo Thông tin Tuyển sinh MBA và MMBF – Cao học Việt-Bỉ
Taste of Solvay 2017 – Hà Nội
Lịch trình tuyển sinh Cao học Việt-Bỉ năm 2017
Mời tham gia dạ hội "Master The Future 2016"
Lịch trình tuyển sinh Cao học Việt Bỉ đợt tháng 9/2016
Giải pháp đổi mới nào để tăng sức mạnh cạnh tranh?
Hội thảo "Đổi mới để cạnh tranh: Chiến lược, công cụ và ứng dụng trong marketing và quản lý công"
Hoạt động ngoại khóa
Hội thảo thông tin tuyển sinh Cao học Việt Bỉ năm 2016