Trang chủ      Email      Sơ đồ site      Liên hệ 

 

                                                                                           TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
                                                                                                  VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ
              NATIONAL ECONOMICS UNIVERSITY - INTERNATIONAL SCHOOL OF MANAGEMENT & ECONOMICS

Giới thiệu
Đại học
Sau đại học
Nghiên cứu Khoa học
Tuyển sinh
Tài nguyên
Du học
Lời chào mừng  |  Giới thiệu về Viện ĐTQT  |  Cơ cấu tổ chức & đội ngũ cán bộ  |  Giới thiệu về Trường ĐHKTQD
Lịch sự kiện

Kế hoạch hoạt động chương trình Cử nhân quốc tế năm 2012

smallLargeLarger

VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ

BAN ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2012

TT Nội dung công việc Thời gian triển khai Thời gian thực hiện Thời gian kết thúc
1 Tuyển sinh IBD
Kỳ Mùa Xuân 11/2011-1/2012
Thi KTTH 8/1/2012
Thi Tiếng Anh 15/1/2012
Kỳ Mùa Thu 2012 6/2012-9/2012
Thi KTTH 17/8/2012
Thi Tiếng Anh 26/8/2012
2 Nhập học, khai giảng 1/2012 và tháng 9/2012
Tuần lễ định hướng 24-28/9/2012 1 tuần
3 Tốt nghiệp 20-24/2/2012
4 Kế hoạch học tập, giảng dạy
Thi hết học kỳ 1 2/1/2012-20/1/2012
Học kỳ 2 30/1/2012-8/6/2012
Học kỳ hè 18/6/2012-24/8/2012
Học kỳ 1 năm học 2012-2013 3/9/2012-4/1/2013
5 Các công việc khác
Ngày hội Phụ huynh 21/10/2012
Giới thiệu thông tin tuyển sinh 3/6/2012; 10/7; 17/8 tổ chức 3 lần
Số lượt đọc:  639  -  Cập nhật lần cuối:  27/12/2011 03:28:37 PM
Bài mới:  
Bài đã đăng:
Đối tác
Tổng lượt truy cập: 14.367.838