Trang chủ      Email      Sơ đồ site      Liên hệ 

 

                                                                                           TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
                                                                                                  VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ
              NATIONAL ECONOMICS UNIVERSITY - INTERNATIONAL SCHOOL OF MANAGEMENT & ECONOMICS

Giới thiệu
Đại học
Sau đại học
Nghiên cứu Khoa học
Tuyển sinh
Tài nguyên
Du học
Lời chào mừng  |  Giới thiệu về Viện ĐTQT  |  Cơ cấu tổ chức & đội ngũ cán bộ  |  Giới thiệu về Trường ĐHKTQD
Lịch sự kiện

Kế hoạch hoạt động chương trình Cao học Việt Bỉ năm 2012

smallLargeLarger

VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ

BAN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2012

TT Nội dung công việc Thời gian
triển khai
Thời gian
thực hiện
Thời gian
kết thúc
1 2 3 4 5
1 Tuyển sinh Chương trình Thạc sỹ quản lý công Khóa 7 – MPM7, Cao học Việt Bỉ
Thi tuyển sinh 17/3/2012 9-17/3/2012 30/3/2012
Khai giảng 30/3/2012 16/3/2012 30/3/2012
2 Bế giảng Chương trình Thạc sỹ QTKD Khóa 9 – MBA9, Cao học Việt Bỉ
Bế giảng 1/4/2012 20/4/2012 30/4/2012
3 Tuyển sinh Chương trình Thạc sỹ marketing và quảng cáo Khóa 1 – MMA1, Cao học Việt Bỉ
Thông báo và tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh 1/1/2012 1/1-30/5/2012 10/6/2012
Thi tuyển sinh 10/6/2012 16-17/6/2012 25/6/2012
Khai giảng 25/6/2012 29/6/2012 15/7/2012
4 Tuyển sinh Chương trình Thạc sỹ tài chính ngân hàng Khóa 1 – MFB, Cao học Việt Bỉ
Thông báo và tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh 1/1/2012 1/1-30/5/2012 10/6/2012
Thi tuyển sinh 10/6/2012 16-17/6/2012 25/6/2012
Khai giảng 25/6/2012 29/6/2012 15/7/2012
5 Tuyển sinh Chương trình Thạc sỹ QTKD Khóa 12, Cao học Việt Bỉ
Thông báo và tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh 15/3/2012 1/4-30/8/2012 10/9/2012
Thi tuyển sinh 10/9/2012 15-16/9/2012 20/9/2012
Khai giảng 20/9/2012 28/9/2012 15/10/2012
6 Giải tennis thường niên, học viên và cựu học viên Cao học Việt Bỉ 1/1/2012 20-30/11/2012 15/12/2012
7 Dạ hội “Master the future” dành cho học viên và cựu học viên Cao học Việt Bỉ 15/11/2012 1-7/12/2012 15/12/2012
Số lượt đọc:  441  -  Cập nhật lần cuối:  27/12/2011 03:35:33 PM
Bài đã đăng:
Đối tác
Tổng lượt truy cập: 14.367.778