Trang chủ      Email      Sơ đồ site      Liên hệ 

 

                                                                                           TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
                                                                                                  VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ
              NATIONAL ECONOMICS UNIVERSITY - INTERNATIONAL SCHOOL OF MANAGEMENT & ECONOMICS

Giới thiệu
Đại học
Sau đại học
Nghiên cứu Khoa học
Tuyển sinh
Tài nguyên
Du học
Lời chào mừng  |  Giới thiệu về Viện ĐTQT  |  Cơ cấu tổ chức & đội ngũ cán bộ  |  Giới thiệu về Trường ĐHKTQD

GIỚI THIỆU VỀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

smallLargeLarger

Website: www.neu.edu.vn

Thành lập năm 1956, trường Đại học Kinh tế Quốc dân (ĐH KTQD) là trường trọng điểm quốc gia, trường đầu ngành trong khối các trường đào tạo về kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh ở Việt Nam. Với sứ mệnh cung cấp cho nền kinh tế đất nước nguồn nhân lực có chất lượng cao, ĐH KTQD luôn là trường đại học tiên phong của Việt Nam tiên phong trong lĩnh vực phát triển giáo dục và nghiên cứu khoa học.

Sau hơn 20 năm đổi mới, ĐH KTQD đã xây dựng được một đội ngũ giảng viên có trình độ, giàu kinh nghiệm, và từng bước hướng đến chuẩn khu vực và quốc tế. Với đội ngũ hơn 1.200 cán bộ, giáo viên, Nhà trường có 50 chuyên ngành đào tạo ở bậc đại học và hơn 20 chuyên ngành đào tạo ở bậc thạc sỹ và tiến sỹ, với quy mô đào tạo khoảng 50.000 sinh viên.

Hiện nay, ĐH KTQD đang thực hiện chiến lược xây dựng Nhà trường theo hướng đa ngành, đa lĩnh vực, mở rộng hợp tác quốc tế, trở thành trường đại học đẳng cấp trong khu vực. Thực hiện chiến lược đó, Nhà trường chú ý mở rộng hợp tác quốc tế, hội nhập với nền giáo dục khu vực và thế giới. Tính đến nay, ĐH KTQD có các chương trình hợp tác đào tạo và nghiên cứu với trên 100 trường đại học và tổ chức giáo dục danh tiếng của hơn 50 quốc gia trên thế giới.

Sinh viên trường ĐHKTQD trong niềm vui ngày tốt nghiệp:


Số lượt đọc:  13106  -  Cập nhật lần cuối:  03/04/2018 11:29:28 AM
Đối tác
Tổng lượt truy cập: 35.244.779