Trang chủ      Email      Sơ đồ site      Liên hệ 

 

                                                                                           TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
                                                                                                  VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ
              NATIONAL ECONOMICS UNIVERSITY - INTERNATIONAL SCHOOL OF MANAGEMENT & ECONOMICS

Giới thiệu
Đại học
Sau đại học
Nghiên cứu Khoa học
Tuyển sinh
Tài nguyên
Du học
Lời chào mừng  |  Giới thiệu về Viện ĐTQT  |  Cơ cấu tổ chức & đội ngũ cán bộ  |  Giới thiệu về Trường ĐHKTQD

Cơ cấu tổ chức và Đội ngũ Cán bộ

smallLargeLarger

1. Cơ cấu tổ chức


2. Đội ngũ Cán bộ

Lãnh đạo Viện

Đồng Xuân Đảm, Viện Trưởng. Tiến sĩ Quản trị Chiến lược và hành vi tổ chức, UQAM, Canada; Thạc sỹ Luật Kinh doanh Quốc tế, ĐH Tours, Pháp; Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh, CFVG Hà Nội; Cử nhân Quản trị Du lịch, ĐH KTQD.

Trịnh Thị Thu Giang, phó Viện trưởng. Thạc sĩ QTKD, ĐHTH Bang Washington, Hoa Kỳ; Cử nhân Luật Kinh tế Quốc tế, Học viện Quan hệ Quốc tế.

Phan Thị Thục Anh, phó Viện trưởng. Phó Giáo sư, Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh Quốc tế, Đại học Fribourg, Thụy Sĩ; Thạc sĩ Phương pháp Nghiên cứu trong Quản lý, Đại học Macquarie, Australia; Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, Đại học Boise State, Hoa Kỳ; Cử nhân Kinh tế Du lịch, Đại học Kinh tế Quốc Dân.

Ban Đào tạo Đại học

Hồ Hoàng Lan, Trưởng Ban ĐT Đại học; Chủ nhiệm Chương trình Ngân hàng Tài chính; NCS Kinh tế; Thạc sĩ Kinh tế - Tài chính, ĐHTH Sydney, Úc; Cử nhân Kinh tế Đầu tư, ĐH KTQD.

Nguyễn Thái Hà, Phó Trưởng Ban ĐT Đại học; Chủ nhiệm Chương trình Kinh doanh Quốc tế; NCS Marketing; Thạc sĩ Marketing, ĐHTH Huddersfield, VQ Anh; Cử nhân QTKD, ĐHTH Sunderland, VQ Anh.

Nguyễn Thị Hồng Vân, Nguyên Trưởng Ban ĐT Đại học. Nghiên cứu sinh tại ĐHTH Leeds. Thạc sĩ Marketing Quốc tế, ĐHTH Leeds, VQ Anh; Cử nhân Kinh tế đối ngoại, ĐH Ngoại thương.

Bùi Thị Quỳnh Trang, Chủ nhiệm chương trình tiếng Anh IBD@NEU; Thạc sĩ EMBA tại ĐH KTQD; Kỹ sư Kinh tế, ĐH Thủy lợi Hà Nội.

Nguyễn Thùy Chinh, Điều phối môn học nhóm ngành QTKD của IBD@NEU; Thạc sĩ QTKD, Cao học Việt Bỉ; Cử nhân QTKD, ĐHTH Sunderland, VQ Anh.

Lưu Hải Đăng, Điều phối viên môn học năm cuối ngành QTKD; Cử nhân Kinh tế đối ngoại – Đại học Ngoại thương Hà Nội.

Trần Thị Bích Ngọc, Điều phối môn học nhóm ngành NHTC của IBD@NEU; Thạc sĩ Kinh tế Doanh nghiệp Quốc tế Đại học Westminster, London, Anh; Cử nhân Quốc tế, Trường United World College of the Atlantic, Xứ Wales, VQ Anh.

Đinh Quỳnh Mai, Điều phối môn học nhóm ngành QTKD của IBD@NEU; Cử nhân Tài chính và Quản lý Đầu tư ĐH Northumbria, VQ Anh.

Nguyễn Đình Hiệu, Điều phối viên, Cử nhân Quản trị Kinh doanh, Đại học Bedfordshire, VQ Anh

Nguyễn Minh Tuấn, Điều phối môn học nhóm ngành QTKD của IBD@NEU; Thạc sỹ Kế toán Đại học tổng hợp công nghệ Swinburne - Úc, Cử nhân Kinh tế - Tài chính ngân hàng - Học viện Tài chính.

Ngô Thế Gia Lộc, Điều phối viên, Cử nhân Kinh tế - tài chính, ĐH RMIT


Ban Hợp tác và Phát triển

Lê Thị Hương Lan, Trưởng Ban Hợp tác và Phát triển. NCS Kinh tế, Trường ĐHKTQD; Thạc sĩ QTKD, Chương trình hợp tác đào tạo giữa ĐH KTQD và ĐHTH Bang Washington, Hoa Kỳ; Cử nhân Quản lý Xây dựng, ĐHTH Công nghệ Queensland, Úc.

Trần Thu Thủy, Quản lý môn học Study Skills của IBD@NEU; Thạc sĩ Tài chính lưu thông tiền tệ, ĐH KTQD; Cử nhân Ngân hàng - Tài chính, ĐH KTQD.

Lê Diệu Linh, Quản lý hoạt động ngoại khóa của IBD@NEU; Thạc sĩ Quốc tế học, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn; Cử nhân Kinh tế Quốc tế, Học viện Quan hệ Quốc tế


Văn phòng Viện

Vũ Hoàng Oanh, Chánh Văn phòng Viện. NCS Quản lý giáo dục, Viện KH Giáo dục Việt Nam; Thạc sĩ Quản lý Giáo dục, ĐH Sư phạm Hà Nội; Cử nhân Kinh tế, ĐH KTQD.

Lê Thị Thu Hà, Kế toán Viện. Cử nhân Kế toán, ĐH KTQD.

Vũ Mai Hường, Thủ quỹ Viện. Cử nhân Xã hội học, trường ĐH KH Xã hội và Nhân văn, ĐH QG Hà Nội.

Lê Thị Lam, Cán bộ hỗ trợ giảng đường. Cử nhân Kinh tế, Đại học KTQD

Vũ Minh Tuấn, cán bộ IT, APTECH

Ban Đào tạo Sau Đại học

Dương Văn Bảy, Trưởng Ban Sau Đại học. Thạc sĩ Quản trị doanh nghiệp và Hệ thống thông tin, ĐHTH Tự do Bruxelles, VQ Bỉ; Cử nhân QTKD Quốc tế, ĐH KTQD.

Nguyễn Phương Mai, Giảng viên nhóm ngành Ngân hàng Tài chính; Thạc sĩ Kinh tế - Tài chính, ĐHTH London, VQ Anh; Cử nhân KT lao động, ĐH KTQD.

Đào Lê Thanh, Giảng viên nhóm ngành Ngân hàng Tài chính; Tiến sĩ Kinh tế, ĐHTH Sussex, VQ Anh; Thạc sĩ Kinh tế, ĐHTH Toulouse 1, Pháp; Cử nhân Ngân hàng - Tài chính, ĐH KTQD.

Lê Mai Trang, Chủ nhiệm Chương trình ETI-M, Chủ nhiệm lớp giai đoạn tiếng Anh IBD@NEU; Thạc sỹ kế toán tài chính - Quản trị, ĐH Kinh tế và Luật Berlin - CHLB Đức; Cử nhân Kế toán TC, Đại học Curtin, Úc

Trần Thanh Bình, Phát triển Chương trình, Cử nhân Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Số lượt đọc:  17983  -  Cập nhật lần cuối:  01/06/2018 04:59:16 PM
Đối tác
Tổng lượt truy cập: 35.243.409