Trang chủ      Email      Sơ đồ site      Liên hệ 

 

                                                                                           TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
                                                                                                  VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ
              NATIONAL ECONOMICS UNIVERSITY - INTERNATIONAL SCHOOL OF MANAGEMENT & ECONOMICS

Giới thiệu
Đại học
Sau đại học
Nghiên cứu Khoa học
Tuyển sinh
Tài nguyên
Du học
Lời chào mừng  |  Giới thiệu về Viện ĐTQT  |  Cơ cấu tổ chức & đội ngũ cán bộ  |  Giới thiệu về Trường ĐHKTQD
Giới thiệu tri thức
Bài đọc
Sách hay
Báo chí
Sách hay

Tài liệu Cẩm nang OMT Elearning về Đào tạo trực tuyến

smallLargeLarger

OMT được thành lập trên nền tảng nhân sự và kinh nghiệm đào tạo, tư vấn quản lý của Công ty Cổ phần Phát triển Năng lực Tổ chức (OCD), với sự hỗ trợ khởi đầu của Chương trình Hỗ trợ cạnh tranh toàn cầu cho Doanh nghiệp Việt Nam (the Global Competitiveness Facility) của Chính phủ Đan Mạch.

OMT là công ty tiên phong trong lĩnh vực đào tạo quản lý trực tuyến cho doanh nghiệp Việt Nam và là đối tác quốc tế của Mạng lưới đào tạo trực tuyến Illinois (Illinois Online Network) tại Việt Nam. Đồng thời OMT còn là thành viên của Chương trình tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources), do Quỹ Việt Nam cùng một số trường đại học danh tiếng của Mỹ khởi xướng và hỗ trợ.

Chương trình Đào tạo Quản lý Trực tuyến OMT được xây dựng trên cơ sở sự hiểu biết về nhu cầu đào tạo quản lý cho doanh nghiệp Việt Nam, kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm thực tiễn của đội ngũ giảng viên và chuyên gia tư vấn doanh nghiệp có trình độ cao, giàu kinh nghiệm, và việc áp dụng nền tảng công nghệ đào tạo trực tuyến tiên tiến đã được kiểm chứng thành công tại nhiều nước trên thế giới.

Các khoá học của OMT đều xuất phát từ nhu cầu giải quyết các vấn đề quản lý cụ thể của doanh nghiệp Việt Nam hiện đại. Chủ trì các nhóm chủ đề là những giảng viên giàu kinh nghiệm xây dựng chương trình giảng dạy quản lý tại Việt Nam và những nhà quản lý lâu năm trong lĩnh vực đó. Các khóa học có tính tương tác cao, trong đó học viên thảo luận với nhau và với giảng viên một cách thuận tiện, có trọng tâm. Giảng viên đóng vai trò định hướng và thúc đẩy, giúp người học đạt hiệu quả cao hơn trong quá trình học tập.

Tải cẩm nang OMT E-learning 2012 tại đây

Số lượt đọc:  114  -  Cập nhật lần cuối:  16/01/2013 10:08:46 AM
Đối tác
Tổng lượt truy cập: 28.640.860