Trang chủ      Email      Sơ đồ site      Liên hệ 

 

                                                                                           TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
                                                                                                  VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ
              NATIONAL ECONOMICS UNIVERSITY - INTERNATIONAL SCHOOL OF MANAGEMENT & ECONOMICS

Giới thiệu
Đại học
Sau đại học
Nghiên cứu Khoa học
Tuyển sinh
Tài nguyên
Du học
Lời chào mừng  |  Giới thiệu về Viện ĐTQT  |  Cơ cấu tổ chức & đội ngũ cán bộ  |  Giới thiệu về Trường ĐHKTQD

Chương trình đào tạo Thạc sĩ Quản trị Công nghệ, Đổi mới Sáng tạo và Khởi nghiệp (ETI-M)

Chương trình được thiết kế dựa trên sự tích hợp giữa quản trị kinh doanh, kinh tế học và các môn học chuyên ngành về quản trị công nghệ, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, trong đó có nhiều môn học chưa từng xuất hiện tại Việt Nam.

Chương trình đào tạo Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh Cao cấp (Executive MBA UQAM)

Chương trình được thiết kế nhằm cung cấp cho học viên những kiến thức và công cụ nâng cao trong quản trị kinh doanh, cùng với cái nhìn chuyên sâu về quản trị bệnh viện và dịch vụ y tế và quản trị bất động sản.
Đối tác
Tổng lượt truy cập: 8.832.042