Trang chủ      Email      Sơ đồ site      Liên hệ 

 

                                                                                           TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
                                                                                                  VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ
              NATIONAL ECONOMICS UNIVERSITY - INTERNATIONAL SCHOOL OF MANAGEMENT & ECONOMICS

Giới thiệu
Đại học
Sau đại học
Nghiên cứu Khoa học
Tuyển sinh
Tài nguyên
Du học
Thông báo  |  Kết quả học tập  |  Hoạt động ngoại khóa  |  Tin tuyển dụng  |  Bản tin nội bộ Safari
Thông báo
Danh sách lớp, thời khóa biểu lớp tiếng Anh cấp độ 3, khóa 16 mùa Xuân
Danh sách lớp, thời khóa biểu học tập lớp tiếng Anh cấp độ 4 khóa 15 mùa Thu, chương trình Cử nhân Quốc tế
Danh sách phòng thi cuối cấp độ 4 - môn Tiếng anh lần 2 - khóa 15 Mùa Thu, ngày 11/01/2020
Danh sách sinh viên không đủ điều kiện tham dự kỳ thi cuối kỳ, môn Tiếng anh cấp độ 4 khóa 15, kỳ học mùa Xuân
Danh sách phòng thi cuối cấp độ - môn Tiếng anh cấp độ 1 - khóa 15 Mùa Thu, ngày 28/12/2019
Danh sách sinh viên không đủ điều kiện tham dự kỳ thi cuối kỳ, môn Tiếng anh cấp độ 1 khóa 15, kỳ học mùa thu
Danh sách lớp, thời khóa biểu lớp tiếng Anh cấp độ 3, khóa 15 mùa Thu
Kết quả học tập
Kết quả kỳ thi lại cuối tiếng Anh cấp độ 3 - khóa 16 Mùa xuân, một số thông tin lưu ý về lịch trình học tập
Kết quả kỳ thi cuối tiếng Anh cấp độ 3 lần 1, khóa 16 mùa Xuân, IBD@NEU, thông tin kỳ thi lại
Kết quả kỳ thi lại cuối tiếng Anh cấp độ 4 và lịch trình học tập tiếp theo của sinh viên khóa 15 mùa Thu, chương trình CNQT
Kết quả kỳ thi cuối tiếng Anh cấp độ 4 - khóa 15 mùa Thu (lần 1), thông tin kỳ thi lại
Kết quả kỳ thi giữa tiếng Anh cấp độ 3 - khóa 16 mùa Xuân, chương trình Cử nhân Quốc tế
Kết quả kỳ thi giữa tiếng Anh cấp độ 4 - khóa 15 mùa Thu, chương trình Cử nhân Quốc tế
Kết quả kỳ thi lại - kỳ thi cuối cấp độ - tiếng Anh cấp độ 2 - khóa 16 mùa Xuân
Đối tác
Tổng lượt truy cập: 35.243.538