Trang chủ      Email      Sơ đồ site      Liên hệ 

 

                                                                                           TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
                                                                                                  VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ
              NATIONAL ECONOMICS UNIVERSITY - INTERNATIONAL SCHOOL OF MANAGEMENT & ECONOMICS

Giới thiệu
Đại học
Sau đại học
Nghiên cứu Khoa học
Tuyển sinh
Tài nguyên
Du học
Thông báo  |  Kết quả học tập  |  Hoạt động ngoại khóa  |  Tin tuyển dụng  |  Bản tin nội bộ Safari
Thông báo
Tình hình kỷ luật các lớp tiếng Anh cấp độ 3 khóa 14 mùa Thu sau 10 tuần học và tiếng Anh cấp độ 2 khóa 15 mùa Xuân sau 3 tuần học
Tình hình đi học các lớp cấp độ 03 khóa 14MT sau 08 tuần học
Danh sách và lịch học lớp Kỹ năng Tin học dành cho sinh viên Tiếng Anh cấp độ 2 khóa 15 mùa xuân. (bao gồm nhóm sinh viên khóa 15 mùa xuân đã đăng ký học vượt cấp)
Thông báo học phí học kỳ 2, năm học 2018-2019, dành cho sinh viên khóa 14 mùa Thu
Danh sách phòng thi giữa kỳ cấp độ 03, Khóa 14 Mùa thu ngày 26/01/2019
Tình hình đi học các lớp cấp độ 03 khóa 14MT sau 05 tuần học
Danh sách phòng thi kỳ thi cuối tiếng Anh cấp độ 04 – lần 2, Khóa 14 Mùa Xuân ngày 17/01/2019
Kết quả học tập
Kết quả kỳ thi giữa cấp độ, tiếng Anh cấp độ 3, khóa 14 mùa Thu
Kết quả kỳ thi lại cuối tiếng Anh cấp độ 4, khóa 14 mùa Xuân, chương trình CNQT
Kết quả kỳ thi cuối tiếng Anh cấp độ 1, khóa 14 Mùa Thu, thời gian nhập học chính thức
Kết quả kỳ thi cuối tiếng Anh cấp độ 4 lần 1, khóa 14 mùa Xuân, IBD@NEU, thông tin kỳ thi lại
Kết quả kỳ thi lại tiếng Anh cấp độ 2, khóa 14 mùa Thu, kế hoạch học tập của sinh viên
Kết quả kỳ thi cuối tiếng Anh cấp độ 2 - khóa 14 mùa Thu (lần 1), thông tin kỳ thi lại
Kết quả kỳ thi giữa cấp độ, tiếng Anh cấp độ 4 - khóa 14 mùa Xuân
Đối tác
Tổng lượt truy cập: 13.048.979