Trang chủ      Email      Sơ đồ site      Liên hệ 

 

                                                                                           TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
                                                                                                  VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ
              NATIONAL ECONOMICS UNIVERSITY - INTERNATIONAL SCHOOL OF MANAGEMENT & ECONOMICS

Giới thiệu
Đại học
Sau đại học
Nghiên cứu Khoa học
Tuyển sinh
Tài nguyên
Du học
Thông báo  |  Kết quả học tập  |  Hoạt động ngoại khóa  |  Tin tuyển dụng  |  Bản tin nội bộ Safari
Thông báo
Tình hình kỷ luật các lớp Tiếng Anh cấp độ 1 khóa 15 Mùa thu sau 9 tuần học
Tình hình kỷ luật các lớp Tiếng Anh cấp độ 4 khóa 15 Mùa thu sau 5 tuần học
Tình hình kỷ luật các lớp Tiếng Anh cấp độ 2 khóa 15 Mùa thu sau 9 tuần học
Danh sách phòng thi giữa kỳ môn Tiếng anh cấp độ 1 khóa 15 Mùa Thu ngày 9/11/2019
Tình hình kỷ luật các lớp Tiếng Anh cấp độ 1&2 khóa 15 Mùa thu sau 6 tuần học và tiếng anh cấp độ 4 sau 2 tuần học
Danh sách lớp và thời khóa biểu lớp tiếng Anh cấp độ 4, khóa 15 mùa Xuân
Danh sách phòng thi cuối kỳ lần 02 môn Tiếng anh cấp độ 03, Khóa 15 Mùa Xuân, ngày 09/10/2019
Kết quả học tập
Kết quả kỳ thi giữa tiếng Anh cấp độ 1 - khóa 15 mùa Thu, chương trình Cử nhân Quốc tế
Kết quả kỳ thi giữa tiếng Anh cấp độ 2 - khóa 15 mùa Thu, chương trình Cử nhân Quốc tế
Kết quả kỳ thi lại cuối tiếng Anh cấp độ 3 - khóa 15 Mùa xuân, một số thông tin lưu ý về lịch trình học tập
Kết quả kỳ thi cuối tiếng Anh cấp độ 3 - khóa 15 mùa Xuân (lần 1), thông tin kỳ thi lại
Kết quả học tập môn Toán kinh tế (Mathematics in Economics) dành cho sinh viên khóa 14 Mùa thu
Kết quả học tập kỳ thi giữa cấp độ - tiếng Anh cấp độ 3 - khóa 15 mùa Xuân - chương trình Cử nhân Quốc tế
Kết quả kỳ thi lại cuối tiếng Anh cấp độ 4 và lịch trình học tập tiếp theo của sinh viên khóa 14 mùa Thu, chương trình CNQT
Đối tác
Tổng lượt truy cập: 17.927.414