Trang chủ      Email      Sơ đồ site      Liên hệ 

 

                                                                                           TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
                                                                                                  VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ
              NATIONAL ECONOMICS UNIVERSITY - INTERNATIONAL SCHOOL OF MANAGEMENT & ECONOMICS

Giới thiệu
Đại học
Sau đại học
Nghiên cứu Khoa học
Tuyển sinh
Tài nguyên
Du học
Thông báo  |  Kết quả học tập  |  Hoạt động ngoại khóa  |  Tin tuyển dụng  |  Bản tin nội bộ Safari
Thông báo

Thông báo về yêu cầu tham dự Hoạt động định hướng khóa 14MX

smallLargeLarger
Thông báo về yêu cầu tham dự Hoạt động định hướng khóa 14MX của Viện Đào tạo Quốc tế, trường Đại học Kinh tế Quốc dân.
Tải về toàn văn Thông báo và lịch trình Định hướng hoạt động tại đây.

TR­­­­ƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN

VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ

----------------------

SỐ: 20 / TB- ĐTQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------------

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2018

Th«ng b¸o

V/v: Tham dự hoạt động Định hướng học tập dành cho sinh viên khóa 14 mùa Xuân,
Chương trình Cử nhân Quốc tế (IBD@NEU)

Ngày 26/01/2018, Viện Đào tạo Quốc tế, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã có thông báo số 11/TB-ĐTQT về thủ tục nhập học và tư vấn kế hoạch học tập đối với thí sinh trúng tuyển Chương trình Cử nhân Quốc tế, kỳ Mùa xuân năm 2018. Theo đó, hoạt động Định hướng học tập là bắt buộc đối với thí sinh trúng tuyển chính thức vào khóa 14 kỳ mùa Xuân 2018. Việc tham dự hoạt động này là một phần chính thức của Chương trình đào tạo và là điều kiện để xem xét công nhận hoàn thành thủ tục nhập học cho sinh viên.

Viện Đào tạo Quốc tế yêu cầu tất cả các sinh viên đã trúng tuyển chính thức kỳ tuyển sinh mùa Xuân năm 2018 tham gia đầy đủ lịch trình hoạt động đã được thông báo. Sinh viên sẽ có buổi làm việc tiếp theo theo nhóm vào thứ 3, ngày 6/2/2018, và tham gia sự kiện “Khởi nghiệp cùng IBD” vào thứ 4, ngày 7/2/2018 (Lịch trình hoạt động cụ thể kèm theo).

Trường hợp sinh viên không tham gia hoạt động Định hướng học tập theo yêu cầu, Viện Đào tạo Quốc tế sẽ xem xét việc tiếp tục theo học trong chương trình của sinh viên.

Nơi nhận:

- Sinh viên khóa14 mùa Xuân chương trình CNQT (để thực hiện)

- Lưu VP, Ban ĐH

KT. VIỆN TRƯỞNG

PHÓ VIỆN TRƯỞNG

(đã ký và đóng dấu)

ThS. Trịnh Thị Thu Giang

Số lượt đọc:  208  -  Cập nhật lần cuối:  05/02/2018 07:13:47 PM
Bài mới:  
Bài đã đăng:
Đối tác
Tổng lượt truy cập: 11.578.364