Trang chủ      Email      Sơ đồ site      Liên hệ 

 

                                                                                           TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
                                                                                                  VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ
              NATIONAL ECONOMICS UNIVERSITY - INTERNATIONAL SCHOOL OF MANAGEMENT & ECONOMICS

Giới thiệu
Đại học
Sau đại học
Nghiên cứu Khoa học
Tuyển sinh
Tài nguyên
Du học
Thông báo  |  Kết quả học tập  |  Hoạt động ngoại khóa  |  Tin tuyển dụng  |  Bản tin nội bộ Safari
Thông báo

Thông báo lịch thuyết trình môn Kỹ năng học tập kỳ mùa thu 2017

smallLargeLarger
Viện Đào tạo Quốc tế thông báo lịch thuyết trình môn Kỹ năng học tập dành cho kỳ mùa thu 2017, thông tin cụ thể như sau:

Thứ 2, ngày 8/1/2018


Lớp

Nhóm

3

D2 - 405

D - 406

GV chấm

8:00 - 8:20

8:30 - 8:50

9:00 - 9:20

9:30 - 9:50

10:00 - 10:201:30 - 1:50

1

2

2:00 - 2:20

3

4

2:30 - 2:50

5

6

3:00 - 3:20

7

8

3:30 - 3:50

9

10

4:00 - 4:20

11


Thứ 4, ngày 10/1/2018


Lớp

Nhóm

2

D2 - 405

D - 406

GV chấm8:00 - 8:20

1

2

8:30 - 8:50

3

4

9:00 - 9:20

5

6

9:30 - 9:50

7

8

10:00 - 10:20

9

4

1:30 - 1:50

1

2

2:00 - 2:20

3

4

2:30 - 2:50

5

6

3:00 - 3:20

7

8

3:30 - 3:50

9

10

4:00 - 4:20

11

Thứ 5, ngày 11/1/2018


Lớp

Nhóm

1

D2 - 405

D - 406

GV chấm8:00 - 8:20

1

2

8:30 - 8:50

3

4

9:00 - 9:20

5

6

9:30 - 9:50

7

8

10:00 - 10:20

9

1:30 - 1:50

2:00 - 2:20

2:30 - 2:50

3:00 - 3:20

3:30 - 3:50

4:00 - 4:20


Số lượt đọc:  330  -  Cập nhật lần cuối:  05/01/2018 05:36:22 PM
Bài mới:  
Bài đã đăng:
Đối tác
Tổng lượt truy cập: 9.559.321