Trang chủ      Email      Sơ đồ site      Liên hệ 

 

                                                                                           TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
                                                                                                  VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ
              NATIONAL ECONOMICS UNIVERSITY - INTERNATIONAL SCHOOL OF MANAGEMENT & ECONOMICS

Giới thiệu
Đại học
Sau đại học
Nghiên cứu Khoa học
Tuyển sinh
Tài nguyên
Du học
Thông báo  |  Kết quả học tập  |  Hoạt động ngoại khóa  |  Tin tuyển dụng  |  Bản tin nội bộ Safari
Thông báo

Thời khóa biểu chương trình BTEC HND, học kỳ II năm học 2017-2018

smallLargeLarger

Viện Đào tạo Quốc tế thông báo đến các sinh viên đang học chương trình BTEC HND về Thời khóa biểu cho học kỳ II, năm học 2017-2018 như sau: File download

Sinh viên xem thêm thông tin về các môn học được cung cấp tại link sau: Các điều cần lưu ý

Thời gian đăng ký môn học: 10h00 thứ năm, 11/1/2018 đến 10h00 chủ nhật, 14/1/2018 (dành cho tất cả các sinh viên đang học chương trình BTEC HND)


Sinh viên cần lưu ý kỹ những điểm sau:

- Đối với các sinh viên học chương trình BTEC HND, hệ RQF lưu ý cấu trúc các giờ học như sau:

+ Mỗi tuần, sinh viên sẽ học 3,5 giờ Giảng chính (Lecture) và 1,5 giờ Trợ giảng (Tutor) cho mỗi môn học

+ Với môn MBP, sinh viên sẽ học 3,5 giờ Giảng chính (Lecture) và tham dự các giờ Coaching với Giáo viên hướng dẫn của nhóm mình

+ Với môn HRM, sinh viên sẽ học 2 giờ Giảng chính (Lecture); 1,5 giờ Trợ giảng (Tutor) và tham dự Thuyết trình hàng tuần (Workshop) theo Thời khóa biểu

- Sinh viên đang học chương trình BTEC HND - QCF (Khóa 11 Mùa thu và Khóa 12 Mùa xuân) không đăng ký các môn thuộc BTEC HND – RQF

- Sinh viên đang học chương trình BTEC HND – RQF (Khóa 12 Mùa thu) học 4 môn: MO, SFM, MBP và FM (dành cho các sinh viên chọn ngành hẹp là Accounting & Finance)

- Sinh viên vừa hoàn thành chương trình Tiếng Anh và lên chuyên ngành (Khóa 13 Mùa xuân) học 4 môn: BBE, MA, HRM và ME. Danh sách các lớp sẽ được Viện chia ngẫu nhiên và thông báo cho sinh viên bằng Tài khoản Unisoft

- Trong thời khóa biểu, các môn học được chia thành 2 lớp giảng có ký hiệu là (1), (2) ở cuối để phân biệt. Trường hợp 1 lớp giảng được chia thành 2 lớp trợ giảng thì các lớp trợ giảng có ký hiệu là (A), (B) ở cuối để phân biệt.

- Trong trường hợp trùng giữa giờ giảng (LT) và giờ trợ giảng (TH) của các môn, sinh viên có thể chọn giờ trợ giảng của nhóm lớp khác, nếu có. Ví dụ, chọn giờ giảng (LT) lớp 1 và giờ trợ giảng (TH) lớp 2 (2A hoặc 2B).

- Trong học kỳ II năm học 2017-2018, các môn được thiết kế dưới dạng Lecture + Tutor + Workshop là: WLP, PPD, HRM; môn SPO được thiết kế kết hợp các giờ Guest speaker và môn RP, MBP được thiết kế với các giờ Lecture + Coaching; Môn BBE, BS và SPO không có giờ Trợ giảng.

- Đối với môn MI, sinh viên cần đăng ký môn học từ đầu học kỳ (ngày 11/1 - 14/1/2018) và môn MI sẽ được tổ chức Intensive, dự kiến học từ 4/6/2018 đến 29/6/2018.

- Môn RP chỉ dành cho sinh viên học kỳ chuyên môn cuối cùng trong giai đoạn BTEC HND.

- Môn BBE & RP: Sinh viên không có lớp Giảng chính 2 môn này từ 3/2 đến 5/3/2018. Lịch học bù như sau:

+ Môn BBE: học vào Sáng Thứ 6, 26/1 và 2/2 từ 8.00 đến 11.30, phòng học sẽ được báo sau

+ Môn RP: học vào Sáng Thứ 7, 27/1 và 10/3 từ 7.45 đến 12.00 (cả 2 lớp RP), phòng học sẽ được báo sau

- Môn FM: Sinh viên không có lớp Giảng chính từ 28/1 đến 25/2. Lịch học bù như sau: Thứ hai, 22/1 và Thứ hai, 26/2 từ 8.00 đến 11.30, phòng học sẽ được báo sau.

- Sinh viên được đăng ký tối đa 5 môn học trong học kỳ (tính cả môn học lại, môn đăng ký hàng đợi và môn MI intensive).

- Trường hợp sinh viên muốn đăng ký một môn học nhưng đã hết chỗ trống, sinh viên có thể đăng ký vào hàng đợi. Chức năng này chỉ mở ra cho các môn học đã hết chỗ trống để đăng ký. Môn học sinh viên đăng ký vào hàng đợi cũng được tính vào tổng số môn học đăng ký cho học kỳ.

- Đối với các môn học lại: sinh viên cần đăng ký môn học lại trên hệ thống Unisoft. Ngoài ra, sinh viên cần lên P.304-Viện Đào tạo Quốc tế gặp các Điều phối viên chương trình BTEC HND để được khẳng định môn học lại. Sinh viên đóng phí học lại theo quy định của chương trình.
Số lượt đọc:  1126  -  Cập nhật lần cuối:  08/01/2018 06:05:47 PM
Bài mới:  
Bài đã đăng:
Đối tác
Tổng lượt truy cập: 9.559.902