Trang chủ      Email      Sơ đồ site      Liên hệ 

 

                                                                                           TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
                                                                                                  VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ
              NATIONAL ECONOMICS UNIVERSITY - INTERNATIONAL SCHOOL OF MANAGEMENT & ECONOMICS

Giới thiệu
Đại học
Sau đại học
Nghiên cứu Khoa học
Tuyển sinh
Tài nguyên
Du học
Thông báo  |  Kết quả học tập  |  Hoạt động ngoại khóa  |  Tin tuyển dụng  |  Bản tin nội bộ Safari
Thông báo

Thay đổi giảng đường và một số giờ học của Chương trình BTEC HND, học kỳ 2 năm học 2017-2018

smallLargeLarger
Viện Đào tạo Quốc tế xin thông báo đến các sinh viên đang học chương trình BTEC HND về một số thay đổi của Thời khóa biểu, học kỳ II năm học 2017-2018 như sau:

- Môn MBP: môn học được cấu trúc lại với các giờ Giảng chính và Trợ giảng/ Workshop để sinh viên tiếp cận môn học tốt hơn. Cả 2 lớp MBP sẽ học vào Chiều thứ 4, mỗi lớp 2 giờ Giảng chính và sinh viên sẽ tham dự Workshop vào Sáng thứ 2 hoặc Sáng thứ 3 (theo bố trí của Giáo viên)
- Môn FSA: để tạo điều kiện cho tất cả sinh viên tham dự được lớp Trợ giảng, giờ Trợ giảng sẽ được chuyển sang ca 2 chiều thứ 2. Những sinh viên trùng lịch học với lớp Trợ giảng BL (B) đã được đổi sang lớp Trợ giảng BL (A). Sinh viên kiểm tra tài khoản Unisoft các thông tin chi tiết.
- Môn WLP: giờ giảng chính được chuyển sang ca 2 sáng thứ 4. Việc chuyển đổi này không ảnh hưởng đến các môn học khác của sinh viên lớp này.
- Môn SPO: các sinh viên viết đơn đề nghị tổ chức thêm lớp SPO đều đã được đăng ký và học 4-5 môn trong kỳ. Vì vậy, kỳ này sẽ không tổ chức thêm lớp SPO nữa. Những sinh viên này sẽ được ưu tiên học SPO vào kỳ sau.

Một số giảng đường được thay đổi để phù hợp với sĩ số sinh viên từng lớp. Các sinh viên tải file sau để xem cụ thể Thời khóa biểu các môn của mình: tải file tại đây

Số lượt đọc:  468  -  Cập nhật lần cuối:  25/01/2018 04:36:12 PM
Bài mới:  
Bài đã đăng:
Đối tác
Tổng lượt truy cập: 11.578.342