Trang chủ      Email      Sơ đồ site      Liên hệ 

 

                                                                                           TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
                                                                                                  VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ
              NATIONAL ECONOMICS UNIVERSITY - INTERNATIONAL SCHOOL OF MANAGEMENT & ECONOMICS

Giới thiệu
Đại học
Sau đại học
Nghiên cứu Khoa học
Tuyển sinh
Tài nguyên
Du học
Thông báo  |  Kết quả học tập  |  Hoạt động ngoại khóa  |  Tin tuyển dụng  |  Bản tin nội bộ Safari
Thông báo

Lịch nghỉ hè và kế hoạch năm học mới 2018-2019

smallLargeLarger

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN

VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ

––––––––––––––

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

–––––––––––––––––

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2018

THÔNG BÁO

V/v: Thời gian nghỉ hè và kế hoạch năm học mới 2018-2019

Chương trình Cử nhân Quốc tế (IBD@NEU)

Viện Đào tạo Quốc tế thông báo một số mốc thời gian quan trọng của chương trình Cử nhân Quốc tế IBD@NEU, bao gồm thời gian nghỉ hè và kế hoạch triển khai năm học mới 2018 – 2019. Nội dung cụ thể cho các chương trình như sau:

1. Chương trình Năm 1 (Tiếng Anh + môn cơ sở)

Khóa 13 Mùa thu - Cấp độ 4

· Thi kết thúc tiếng Anh cấp độ 4 (lần 1): 29/06/2018

· Sinh viên đăng ký và thi lại cuối tiếng Anh cấp độ 4 từ 8h30 đến 16g00 thứ 3, 24/7/2018.

· Thi lại tiếng Anh cấp độ 4: dự kiến ngày 26-28/7/2018.

· Sinh viên nộp bản sao có công chứng Bằng Tốt nghiệp Trung học phổ thông (TN THPT) chậm nhất là 16g00 ngày 27/7/2018. Sinh viên không hoàn thành việc nộp bản sao công chứng Bằng TN THPT sẽ không được xét hoàn thành Năm 1 để chuyển lên
chuyên ngành.

· Sinh viên sau khi hoàn thành tiếng Anh cấp độ 4 lưu ý theo dõi thông tin về buổi
tập huấn, giới thiệu về chương trình chuyên ngành, và lịch trình học tập cụ thể trong
mục 2 (đối với sinh viên đăng ký học ngành NHTC) và mục 3 (đối với sinh viên đăng ký học ngành QTKD) trong thông báo này. Thông tin cụ thể sẽ được thông báo
trên Website của Viện trước khi mỗi sự kiện bắt đầu.

Lưu ý: Sinh viên đăng ký học ngành NH&TC lưu ý theo dõi lịch học môn Toán Kinh tế
(dự kiến bắt đầu từ tuần 6/8/2018)

Khóa 14 mùa Xuân - Cấp độ 3

· Thời gian nghỉ hè: 25/06/2018 đến hết ngày 12/08/2018. Học tiếp cấp độ 3 vào 13/8/2018.

· Thi giữa cấp độ 3: 8/9/2018.

· Thi cuối cấp độ 3: Dự kiến 13/10/2018.

Khóa 14 mùa Xuân - Cấp độ 4

· Bắt đầu tiếng Anh cấp độ 4: Dự kiến 22/10/2018.

· Kết thúc tiếng Anh cấp độ 4: 19/1/2018.

Các môn cơ sở:

- Kinh tế học cơ bản:

+ Thi lần 1: 30/6/2018

+ Thi lần 2: 30/7/2018 (dự kiến)

- Toán kinh tế* (dành cho sinh viên ngành NH&TC): 6/8 – 24/8/2018

+ Thi lần 1: 27/8/2018

+ Thi lần 2: 6/9/2018 (dự kiến)

*Lưu ý: Sinh viên không đạt môn Kinh tế học cơ bản và Toán kinh tế không được học tiếp chuyên ngành NHTC.

1. Chương trình NH&TC (BABF)

Thời gian nghỉ hè

22/5 - 14/9/2018

Thời gian thi lại/nộp lại bài cả 3 khóa 10,11, 12

02/7 - 20/7/2018

Lễ Tốt nghiệp khóa 10- BABF

10/8/2018

Tập huấn lên chuyên ngành dành cho khóa 13 MT

10/9 - 15/9/2018

Tập huấn đầu năm học cho khóa 11, 12

14 - 15/9/2018

Thời gian bắt đầu năm học mới (học kỳ I)

17/9/2018

Kết thúc học kỳ I

15/12/2018

Thi học kỳ I

07/1/2019 - 18/1/2019

Học kỳ II

21/1/2019 – 30/4/2019

Thi học kỳ II

2/5/2019 - 24/5/2019

Kết thúc năm học

24/5/2019

2. Chương trình BTEC-HND

Thời gian kết thúc Kỳ 2 (năm học 2017–2018)

30/06/2018

Thời gian nghỉ hè

01/07 – 19/08/2018

Lịch rà soát kết quả học tập 16 môn BTEC cho sinh viên
kỳ cuối, chuẩn bị lên BABM

12/07/2018

Thời gian đăng ký môn học cho Kỳ I (2018-2019)

07 - 09/08/2018 (dự kiến)

Tập huấn cho SV chuyên ngành:

+ Khóa 13 Mùa xuân (*)

+ Khóa 13 Mùa Thu (**)

14/06/2018

02/08/2018

Kỳ I (năm học 2018-2019)

20/08/2018

Lịch đánh giá cuối học kỳ I

26/11/2018 – 14/12/2018

Kỳ 2 (năm học 2018-2019)

11/02/2019 - 18/05/2019

Lịch đánh giá cuối học kỳ II

20/05/2019 - 14/06/2019

* Đối với khóa 13 Mùa Xuân: Viện ĐTQT sẽ tổ chức buổi hướng dẫn lựa chọn môn học và chuyên ngành vào ngày 14/06/2018. Sinh viên cần tự kiểm tra lại tài khoản Unisoft của mình để đăng ký môn học được đúng nguyện vọng.

** Đối với khóa 13 Mùa Thu: sinh viên hoàn thành Level 4 lên giai đoạn chuyên ngành BTEC HND không cần đăng ký môn học cho kỳ mới. Các môn học của sinh viên trong kỳ chuyên ngành đầu tiên sẽ do Chương trình quyết định, dựa vào kết quả hoàn thành các môn Kinh tế học cơ bản, Kỹ năng học tập và Tin học. SV không hoàn thành các môn học trên chỉ được xét đăng ký tối đa 3 môn học ở năm đầu tiên giai đoạn BTEC HND.

3. Chương trình năm cuối BABM

Thời gian kết thúc năm học 2017-2018

30/06/2018

Thời gian đánh giá cuối kỳ

09/07 - 13/07/2018

Thời gian nghỉ hè

14/07 - 29/07/2018

Thông báo kết quả thi đợt tháng 7

Tháng 8/2018 (dự kiến)

Lễ Tốt nghiệp khóa 10

Tháng 11/2018

Tập huấn cho SV mới lên BABM (***)

15:30 ngày 18/07/2018

Thời gian bắt đầu năm học mới (dành cho những sinh viên đang học BABM và những sinh viên mới đăng ký vào chương trình BABM).

30/07/2018

(***) Đối với những sinh viên đã hoàn thành chương trình BTEC HND (Khóa 11 Mùa Thu), Viện ĐTQT sẽ tổ chức các hoạt động hướng dẫn đăng ký nhập học năm cuối, bao gồm các nội dung:

+ Danh sách các sinh viên dự kiến chuyển tiếp vào chương trình BABM sẽ được đăng trên website của Viện Đào tạo Quốc tế vào ngày 11/07/2018.

+ Chương trình sẽ tổ chức một buổi rà soát kết quả 16 môn BTEC HND cho các sinh viên này vào ngày 12/07/2018.

4. Chương trình năm cuối BA-IBM

Thời gian nghỉ hè

30/6 - 14/9/2018

Thời gian chốt đơn đăng ký chương trình BA-IBM

25/5/2018

Thời gian gửi đơn đăng ký sang trường UWE

15/6/2018

Tập huấn đầu năm học cho sinh viên khóa mới

10/9 - 15/9/2018

Thời gian bắt đầu năm học mới

17/9/2018

Thời gian kết thúc học kỳ I

15/12/2018

Lịch thi học kỳ I

07/1/2019 - 18/1/2019

Học kỳ II

21/1/2019 – 30/4/2019

Thi học kỳ II

2/5/2019 - 24/5/2019

Kết thúc năm học

24/5/2019

VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ

BAN ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

Số lượt đọc:  2140  -  Cập nhật lần cuối:  29/05/2018 10:03:01 AM
Bài mới:  
Bài đã đăng:
Đối tác
Tổng lượt truy cập: 14.367.873