Trang chủ      Email      Sơ đồ site      Liên hệ 

 

                                                                                           TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
                                                                                                  VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ
              NATIONAL ECONOMICS UNIVERSITY - INTERNATIONAL SCHOOL OF MANAGEMENT & ECONOMICS

Giới thiệu
Đại học
Sau đại học
Nghiên cứu Khoa học
Tuyển sinh
Tài nguyên
Du học
Thông báo  |  Kết quả học tập  |  Hoạt động ngoại khóa  |  Tin tuyển dụng  |  Bản tin nội bộ Safari
Thông báo

Danh sách sinh viên không đủ điều kiện tham gia thuyết trình kết thúc môn học Phương pháp học tập

smallLargeLarger
Viện Đào tạo Quốc tế thông báo danh sách sinh viên khóa 13 mùa Thu không đủ điều kiện tham gia thuyết trình kết thúc môn học (không tham dự đủ số tiết học theo quy định là 70%) như sau:

STT

Họ

Tên

Lớp TA

Lớp PPHT

% Số tiết đi học

1

Lê Đức

Anh

I13 A1

SS3

0%

2

Phạm Thế

Anh

I13 A5

SS1

25%

3

Trương Quốc

Anh

I13 A7

SS2

56%

4

Nguyễn Linh

Chi

I13 A4

SS3

0%

5

Trương Minh

Đức

I13A3

SS1

25%

6

Nguyễn Linh

Giang

I13 A7

SS2

56%

7

Lều Quang

Huy

I13 A7

SS2

44%

8

Bùi Nhật

Minh

I13 A1

SS3

19%

9

Đinh Quang

Minh

I13 A1

SS3

56%

10

Minh

I13 A7

SS2

19%

11

Nguyễn Quang

Minh

I13 A5

SS1

44%

12

Võ Nhật

Minh

I13 A6

SS1

56%

13

Lương Trung

Nghĩa

I13 A6

SS1

0%

14

Dương Anh

Nhi

I13 A2

SS3

38%

15

Ngô Tố

Quyên

I13 A6

SS2

56%

16

Trương Văn

Thành

I13 A7

SS2

56%


Những sinh viên có tên trong danh sách trên có thể đăng ký học lại môn học PPHT cùng sinh viên khóa 14 Mùa Xuân. Lớp dự kiến được tổ chức vào tuần 26/2/2018. Sinh viên chủ động đăng ký học lại theo lịch đã thông báo, và theo dõi lịch học trên Website của Viện.
Số lượt đọc:  385  -  Cập nhật lần cuối:  12/01/2018 02:18:38 PM
Bài mới:  
Bài đã đăng:
Đối tác
Tổng lượt truy cập: 10.892.767