Trang chủ      Email      Sơ đồ site      Liên hệ 

 

                                                                                           TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
                                                                                                  VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ
              NATIONAL ECONOMICS UNIVERSITY - INTERNATIONAL SCHOOL OF MANAGEMENT & ECONOMICS

Giới thiệu
Đại học
Sau đại học
Nghiên cứu Khoa học
Tuyển sinh
Tài nguyên
Du học
Thông báo  |  Kết quả học tập  |  Hoạt động ngoại khóa  |  Tin tuyển dụng  |  Bản tin nội bộ Safari
Thông báo

Danh sách sinh viên chưa hoàn thành các thủ tục nộp học phí giai đoạn BTEC Chương trình Cử nhân Quốc tế kỳ tháng 01/2018

smallLargeLarger

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN

VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ

––––––––––––––––––

Số: 40 /TB- ĐTQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

––––––––––––––––––––––––

Hà Nội, ngày 03 tháng 05 năm 2018

THÔNG BÁO

V/v: Danh sách sinh viên chưa hoàn thành các thủ tục nộp học phí giai đoạn BTEC Chương trình Cử nhân Quốc tế kỳ tháng 01/2018

Theo thông báo số 1941/TB-ĐTQT ngày 25/12/2017 của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân về việc nộp học phí năm 2, năm 3 (BTEC HND) ngành Quản trị kinh doanh, Chương trình Cử nhân Quốc tế, hạn nộp cuối cùng là ngày 19/01/2018. Tuy nhiên, theo thống kê của phòng Tài chính - Kế toán, đến nay còn một số sinh viên chưa hoàn thành việc nộp học phí - danh sách đính kèm.

Những sinh viên có mã sinh viên trong danh sách nêu trên cần hoàn thành các thủ tục nộp học phí như sau:

1. Sinh viên trực tiếp đến Viện Đào tạo Quốc tế kiểm tra và xác nhận thông tin;

2. Những sinh viên đã nộp học phí nhưng chưa nộp bản sao biên lai nộp học phí, khẩn trương nộp ngay bản sao biên lai cho Văn phòng Viện Đào tạo Quốc tế;

3. Những sinh viên chưa nộp học phí phải hoàn thành ngay việc nộp học phí và nộp bản sao biên lai cho Văn phòng Viện Đào tạo Quốc tế;

4. Thời hạn cuối cùng hoàn thiện các thủ tục nộp học phí: 17h00 ngày 10/05/2018

5. Hết thời hạn trên các sinh viên không hoàn thành thủ tục nộp học phí sẽ bị buộc dừng học.

Liên hệ: Cô Vũ Mai Hường, phòng 303, Viện Đào tạo Quốc tế.

ĐT: 024 8697296 – ext: 5639

Nơi nhận:

- Sinh viên chương trình Cử nhân quốc tế

- Lưu ĐTQT

VIỆN TRƯỞNG

(đã ký)

TS Đồng Xuân Đảm


DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA HOÀN THÀNH VIỆC NỘP HỌC PHÍ BTEC,

KỲ THÁNG 1/2018

STT

Mã sinh viên

Ghi chú

1

10140050

2

10140063

3

10140361

4

10150132

5

10150190

6

10150219

7

10160014

8

10160051

(Danh sách này gồm 08 sinh viên)

Sinh viên có thể tải Thông báo tại đây
Số lượt đọc:  289  -  Cập nhật lần cuối:  08/05/2018 05:18:24 PM
Bài mới:  
Bài đã đăng:
Đối tác
Tổng lượt truy cập: 14.943.374