Trang chủ      Email      Sơ đồ site      Liên hệ 

 

                                                                                           TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
                                                                                                  VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ
              NATIONAL ECONOMICS UNIVERSITY - INTERNATIONAL SCHOOL OF MANAGEMENT & ECONOMICS

Giới thiệu
Đại học
Sau đại học
Nghiên cứu Khoa học
Tuyển sinh
Tài nguyên
Du học
Thông báo  |  Kết quả học tập  |  Hoạt động ngoại khóa  |  Tin tuyển dụng  |  Bản tin nội bộ Safari
Thông báo

Danh sách phòng thi kỳ thi cuối tiếng Anh cấp độ 04 – lần 2, Khóa 14 Mùa Xuân ngày 17/01/2019

smallLargeLarger

Viện Đào tạo Quốc tế xin thông báo danh sách phòng thi kỳ thi lại cuối tiếng Anh cấp độ 04, Khóa 14 Mùa Xuân ngày 17/01/2019 (thi viết) và ngày 19/1/2019 (phỏng vấn) như sau:

International school of Management and economics

IBD@NEU

ENGLISH LEVEL 4

RESIT EXAMINATION

Date:17/01/2019

Student should be at the place of Test by: 13h00 pm

TT

Họ và

Tên

Ngày sinh

Time and place

1:00 PM (17/1)

8:00:00 AM (Saturday, 19/1)

Test

Room

Test

Desk

Room

1

Nguyễn Hải

Anh

19/05/1999

Written

401

Speaking

1

402

2

Nguyễn Quý

Anh

16/12/1999

Written

401

Speaking

1

402

3

Nguyễn Quỳnh

Anh

31/03/1999

Written

401

Speaking

1

402

4

Phạm Hoàng

Anh

06/11/1999

Written

401

Speaking

1

402

5

Phạm Thế

Anh

6/8/1999

Written

401

Speaking

1

402

6

Trương Mỹ

Anh

18/08/1999

Written

401

Speaking

1

402

7

Phạm Ngọc

Ánh

11/09/1999

Written

401

Speaking

1

402

8

Ngô Quốc

Bảo

18/06/1999

Written

401

Speaking

1

402

9

Nguyễn Thị Thu

Cúc

7/8/2000

Written

401

Speaking

1

402

10

Lê Ngọc

Cường

19/01/1998

Written

401

Speaking

1

402

11

Nguyễn Đắc Tuấn

Dũng

04/06/1999

Written

401

Speaking

1

402

12

Bùi Thị Thùy

Dương

16/04/1999

Written

401

Speaking

1

402

13

Bùi Thu

08/12/1999

Written

401

Speaking

1

402

14

Đỗ Thu

06/04/1998

Written

401

Speaking

1

402

15

Đoàn Thái

10/09/1999

Written

401

Speaking

1

402

16

Trần Hoàng

01/01/2000

Written

401

Speaking

1

402

17

Trần Đức

Hải

04/06/1999

Written

405

Speaking

2

405

18

Nguyễn Thị Hồng

Hạnh

29/11/2000

Written

405

Speaking

2

405

19

Đỗ Thị Thúy

Hiền

09/05/1999

Written

405

Speaking

2

405

20

Đỗ Thu

Hiền

13/09/1998

Written

405

Speaking

2

405

21

Lê Thị

Hiền

14/08/1999

Written

405

Speaking

2

405

22

Nguyễn Quang

Huy

04/08/1999

Written

405

Speaking

2

405

23

Trần Thị Khánh

Huyền

28/01/1998

Written

405

Speaking

2

405

24

Nguyễn Minh

Khiêm

30/8/2000

Written

405

Speaking

2

405

25

Nguyễn Trung

Kiên

26/01/1999

Written

405

Speaking

2

405

26

Đỗ Mỹ

Linh

01/04/1998

Written

405

Speaking

2

405

27

Nguyễn Thùy

Linh

30/01/1999

Written

405

Speaking

2

405

28

Phạm Lưu Khánh

Linh

23/11/1999

Written

405

Speaking

2

405

29

Đỗ Hải

Ly

12/06/1998

Written

405

Speaking

2

405

30

Nguyễn Đức

Mạnh

02/04/1999

Written

405

Speaking

2

405

31

Nguyễn Đức

Mạnh

06/08/1998

Written

405

Speaking

2

405

32

Nguyễn Gia

Minh

08/03/1998

Written

405

Speaking

2

405

33

Nguyễn Quang

Minh

25/2/1997

Written

406

Speaking

3

406

34

Đỗ Hằng

My

26/01/1998

Written

406

Speaking

3

406

35

Đinh Đại

Nam

28/10/1997

Written

406

Speaking

3

406

36

Ngô Hồng

Oanh

26/04/1997

Written

406

Speaking

3

406

37

Nguyễn Phạm Anh

Phương

12/10/1999

Written

406

Speaking

3

406

38

Đỗ Diễm

Quỳnh

17/01/1999

Written

406

Speaking

3

406

39

Nguyễn Minh

Tâm

20/6/2000

Written

406

Speaking

3

406

40

Ngô Xuân

Thành

27/07/1999

Written

406

Speaking

3

406

41

Hà Quang

Thịnh

9/5/2000

Written

406

Speaking

3

406

42

Nguyễn Hà

Thu

19/09/1999

Written

406

Speaking

3

406

43

Phạm Ngọc

Trâm

20/08/1999

Written

406

Speaking

3

406

44

Phạm Minh

Trang

11/11/1999

Written

406

Speaking

3

406

45

Trần Quỳnh

Trang

18/09/1999

Written

406

Speaking

3

406

46

Nguyễn Bắc

Trung

17/05/1998

Written

406

Speaking

3

406

47

Hồ Thu

Uyên

01/12/1999

Written

406

Speaking

3

406

48

Phạm Tuấn

Việt

07/06/1999

Written

406

Speaking

3

406


Số lượt đọc:  456  -  Cập nhật lần cuối:  17/01/2019 11:33:21 AM
Bài mới:  
Bài đã đăng:
Đối tác
Tổng lượt truy cập: 16.140.639