Trang chủ      Email      Sơ đồ site      Liên hệ 

 

                                                                                           TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
                                                                                                  VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ
              NATIONAL ECONOMICS UNIVERSITY - INTERNATIONAL SCHOOL OF MANAGEMENT & ECONOMICS

Giới thiệu
Đại học
Sau đại học
Nghiên cứu Khoa học
Tuyển sinh
Tài nguyên
Du học
Thông báo  |  Kết quả học tập  |  Hoạt động ngoại khóa  |  Tin tuyển dụng  |  Bản tin nội bộ Safari
Thông báo

Danh sách phòng thi giữa kỳ môn tiếng anh cấp độ 2 khóa 15 Mùa Xuân

smallLargeLarger
*NOTE: Please bring your Student ID card (or Identity card) when you take the exam.


International school of Management and economics

IBD@NEU


ENGLISH LEVEL 2


MIDTERM EXAMINATION


Date: 06/04/2019


Student should be at the place of Test by: 8:00 am


No

Family name

First name

DoB

Time and place


8:15 AM

10:20 AM


Test

Room

Test

Desk

Room


1

Đỗ Văn

An

04/10/2000

Written

402

Speaking

1

402


2

Đinh Thị Kim

Anh

30/11/2000

Written

402

Speaking

1

402


3

Đỗ Thị Hoàng

Anh

12/09/2000

Written

402

Speaking

1

402


4

Lê Dương

Anh

10/08/2000

Written

402

Speaking

1

402


5

Mai Lâm Hồng

Anh

17/05/2000

Written

402

Speaking

1

402


6

Nguyễn Hải

Anh

26/10/2000

Written

402

Speaking

1

402


7

Triệu Thu

Anh

17/10/2000

Written

402

Speaking

1

402


8

Bùi Ngọc

Ánh

17/01/1999

Written

402

Speaking

1

402


9

Nguyễn Phi Ngọc

Ánh

09/08/2000

Written

402

Speaking

1

402


10

Vũ Phương

Ánh

07/06/2000

Written

402

Speaking

1

402


11

Nguyễn Kim

Chi

13/06/2000

Written

402

Speaking

1

402


12

Nguyễn Văn

Chiến

15/03/2000

Written

402

Speaking

1

402


13

Nguyễn Đình

Cường

17/07/1998

Written

402

Speaking

1

402


14

Đào Ngọc

Diệp

12/12/2000

Written

402

Speaking

1

402


15

Hoàng Trung

Đô

30/4/2000

Written

402

Speaking

1

402


16

Đoàn Việt

Đức

29/09/2000

Written

402

Speaking

1

402


17

Nguyễn Thị Hồng

Dung

23/08/2000

Written

402

Speaking

1

402


18

Kiều Xuân An

Dũng

19/09/2000

Written

402

Speaking

1

402


19

Lương Đức

Dương

13/03/2000

Written

402

Speaking

1

402


20

Nguyễn Tiến

Dương

09/08/1998

Written

403

Speaking

1

402


21

Phạm Hoàng

Dương

23/05/2000

Written

403

Speaking

1

402


22

Nguyễn Hương

Giang

30/08/2000

Written

403

Speaking

1

402


23

Lê Minh

16/04/2000

Written

403

Speaking

1

402


24

Mai Thu

17/10/2000

Written

403

Speaking

1

402


25

Vũ Việt

26/07/2000

Written

403

Speaking

1

402


26

Hoàng Thanh

Hải

27/8/1998

Written

403

Speaking

2

404


27

Trần Thúy

Hiền

06/09/2000

Written

403

Speaking

2

404


28

Hoàng Tuấn

Hiệp

16/04/2000

Written

403

Speaking

2

404


29

Vũ Minh

Hiếu

22/05/2000

Written

403

Speaking

2

404


30

Lê Vũ Việt

Hoàng

30/05/2000

Written

403

Speaking

2

404


31

Nguyễn Thái

Hoàng

22/06/2000

Written

403

Speaking

2

404


32

Vương Tất

Huy

30/09/2000

Written

403

Speaking

2

404


33

Cấn Thu

Huyền

20/12/2000

Written

403

Speaking

2

404


34

Mai Kim

Khánh

06/12/2000

Written

403

Speaking

2

404


35

Trần Quốc

Khánh

18/02/1999

Written

403

Speaking

2

404


36

Trần Vân

Khánh

19/10/2000

Written

403

Speaking

2

404


37

Bùi Trung

Kiên

28/12/2000

Written

403

Speaking

2

404


38

Đàm Đình

Kiên

18/03/2000

Written

403

Speaking

2

404


39

Chu Khánh

Linh

30/06/2000

Written

404

Speaking

2

404


40

Đào Huyền

Linh

11/03/2000

Written

404

Speaking

2

404


41

Đỗ Nhật

Linh

28/10/2000

Written

404

Speaking

2

404


42

Dương Cẩm

Linh

26/03/2000

Written

404

Speaking

2

404


43

Hoàng Diệu

Linh

29/10/2000

Written

404

Speaking

2

404


44

Kiều Diệu

Linh

14/12/2000

Written

404

Speaking

2

404


45

Lê Thị Thùy

Linh

18/02/2000

Written

404

Speaking

2

404


46

Ngô Khánh

Linh

01/12/2000

Written

404

Speaking

2

404


47

Ngô Thùy

Linh

05/12/2000

Written

404

Speaking

2

404


48

Nguyễn Thị Mai

Linh

21/02/2000

Written

404

Speaking

2

404


49

Trần Nhật

Long

01/11/2000

Written

404

Speaking

2

404


50

Trần Ngọc

Minh

12/08/2000

Written

404

Speaking

2

404


51

Nguyễn Thị

My

30/07/2000

Written

404

Speaking

3

406


52

Hà Duy

Nam

09/07/2000

Written

404

Speaking

3

406


53

Nguyễn Hoàng

Nam

01/03/2000

Written

404

Speaking

3

406


54

Trần Hải

Nam

13/03/2000

Written

404

Speaking

3

406


55

Trần Phương

Ngân

19/11/2000

Written

404

Speaking

3

406


56

Lê Minh

Ngọc

26/10/2000

Written

404

Speaking

3

406


57

Bùi Yến

Như

20/05/2000

Written

406

Speaking

3

406


58

Mai Lan

Phương

18/03/2000

Written

406

Speaking

3

406


59

Nguyễn Hà

Phương

05/09/1999

Written

406

Speaking

3

406


60

Phạm Ngọc Minh

Phương

03/01/2000

Written

406

Speaking

3

406


61

Quách Thị Thu

Phương

31/12/2000

Written

406

Speaking

3

406


62

Đỗ Hồng

Quân

04/05/1999

Written

406

Speaking

3

406


63

Lê Hoàng Diễm

Quỳnh

18/12/2000

Written

406

Speaking

3

406


64

Hoàng Nhật

Tân

01/01/2000

Written

406

Speaking

3

406


65

Trần Công

Thành

11/11/2000

Written

406

Speaking

3

406


66

Vũ Quốc

Thành

18/09/2000

Written

406

Speaking

3

406


67

Đỗ Thu

Trà

24/8/2000

Written

406

Speaking

3

406


68

Vũ Thanh

Trà

05/10/2000

Written

406

Speaking

3

406


69

Dương Thùy

Trang

09/08/2000

Written

406

Speaking

3

406


70

Hoàng Thùy

Trang

17/3/2000

Written

406

Speaking

3

406


71

Trần Hà

Trang

12/12/2000

Written

406

Speaking

3

406


72

Trần Việt Hà

Trang

16/04/2000

Written

406

Speaking

3

406


73

Cao Thị Minh

02/05/2000

Written

406

Speaking

3

406


74

Nguyễn Ngọc

Yến

10/04/2000

Written

406

Speaking

3

406


Số lượt đọc:  405  -  Cập nhật lần cuối:  05/04/2019 11:09:11 AM
Bài mới:  
Bài đã đăng:
Đối tác
Tổng lượt truy cập: 17.111.856