Trang chủ      Email      Sơ đồ site      Liên hệ 

 

                                                                                           TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
                                                                                                  VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ
              NATIONAL ECONOMICS UNIVERSITY - INTERNATIONAL SCHOOL OF MANAGEMENT & ECONOMICS

Giới thiệu
Đại học
Sau đại học
Nghiên cứu Khoa học
Tuyển sinh
Tài nguyên
Du học
Thông báo  |  Kết quả học tập  |  Hoạt động ngoại khóa  |  Tin tuyển dụng  |  Bản tin nội bộ Safari
Thông báo

Danh sách phòng thi cuối kỳ môn kỹ năng tin học khóa 15 Mùa xuân ngày 06/06/2019

smallLargeLarger
Viện Đào tạo Quốc tế xin thông báo Danh sách phòng thi môn Tin học khóa 15 Mùa xuân ngày 06/06/2019.
Lưu ý: Xuất trình thẻ SV (giấy tờ cá nhân khác) trước khi vào phòng thi.

DANH SÁCH THI MÔN KỸ NĂNG TIN HỌC KHÓA 15 MÙA XUÂN

Phòng thi: A2-601


Ca thi 1: 13:00-15:00

Ngày thi: 6/6/2019


Ca thi 2: 15:00-17:00

STT

Họ và

Tên

Ngày sinh

Ca thi

1

Đỗ Văn

An

04/10/2000

1

2

Đinh Thị Kim

Anh

30/11/2000

1

3

Đỗ Thị Hoàng

Anh

12/09/2000

1

4

Lê Dương

Anh

10/8/2000

1

5

Mai Lâm Hồng

Anh

17/05/200

1

6

Nguyễn Hải

Anh

26/10/2000

1

7

Nguyễn Việt

Anh

29/05/2000

1

8

Phạm Việt

Anh

01/01/2000

1

9

Triệu Thu

Anh

17/10/2000

1

10

Bùi Ngọc

Ánh

17/01/1999

1

11

Nguyễn Phi Ngọc

Ánh

09/08/2000

1

12

Vũ Phương

Ánh

07/06/2000

1

13

Nguyễn Kim

Chi

13/06/2000

1

14

Nguyễn Văn

Chiến

15/03/2000

1

15

Nguyễn Đình

Cường

17/07/1998

1

16

Đào Ngọc

Diệp

12/12/2000

1

17

Đoàn Việt

Đức

29/09/2000

1

18

Kiều Xuân An

Dũng

19/10/2000

1

19

Nguyễn Tiến

Dương

09/08/1998

1

20

Phạm Hoàng

Dương

23/05/2000

1

21

Nguyễn Hương

Giang

30/08/2000

1

22

Lê Minh

16/04/2000

1

23

Mai Thu

17/10/2000

1

24

Vũ Việt

26/07/2000

1

25

Trần Thúy

Hiền

06/09/2000

1

26

Hoàng Tuấn

Hiệp

16/04/2000

1

27

Lê Vũ Việt

Hoàng

30/05/2000

1

28

Trần Linh

Hương

05/09/2000

1

29

Vương Tất

Huy

30/09/2000

1

30

Cấn Thu

Huyền

20/12/2000

1

31

Mai Kim

Khánh

06/12/2000

1

32

Trần Quốc

Khánh

18/02/1999

1

33

Trần Vân

Khánh

19/10/2000

1

34

Bùi Trung

Kiên

28/12/2000

1

35

Đàm Đình

Kiên

18/03/2000

1

36

Chu Khánh

Linh

30/06/2000

1

37

Đặng Thị Chúc

Linh

26/10/2000

1

38

Đỗ Nhật

Linh

28/10/2000

2

39

Dương Cẩm

Linh

26/03/2000

2

40

Hoàng Diệu

Linh

29/10/2000

2

41

Kiều Diệu

Linh

14/12/2000

2

42

Lê Thị Thùy

Linh

18/02/2000

2

43

Ngô Khánh

Linh

01/12/2000

2

44

Ngô Thùy

Linh

05/12/2000

2

45

Nguyễn Thị Mai

Linh

21/02/2000

2

46

Quách Hoàng Khánh

Linh

01/08/2000

2

47

Đỗ Thành

Long

05/07/2000

2

48

Trần Nhật

Long

01/11/2000

2

49

Đào Cẩm

Ly

27/11/2000

2

50

Nguyễn Tuấn

Minh

05/12/2000

2

51

Trần Ngọc

Minh

12/08/2000

2

52

Hà Duy

Nam

09/07/2000

2

53

Nguyễn Hoàng

Nam

01/03/2000

2

54

Trần Hải

Nam

13/03/2000

2

55

Trần Phương

Ngân

19/11/2000

2

56

Lê Minh

Ngọc

26/10/2000

2

57

Bùi Yến

Như

20/05/2000

2

58

Mai Lan

Phương

18/03/2000

2

59

Nguyễn Hà

Phương

05/09/1999

2

60

Phạm Ngọc Minh

Phương

03/01/2000

2

61

Quách Thị Thu

Phương

31/12/2000

2

62

Đỗ Hồng

Quân

04/05/1999

2

63

Trịnh Thúy

Quyên

12/05/2000

2

64

Hoàng Nhật

Tân

01/01/2000

2

65

Trần Công

Thành

11/11/2000

2

66

Vũ Quốc

Thành

18/09/2000

2

67

Nguyễn Anh

Thư

29/10/2000

2

68

Nguyễn Bảo

Trân

22/11/2000

2

69

Trần Hà

Trang

12/12/2000

2

70

Trần Việt Hà

Trang

16/04/2000

2

71

Cao Thị Minh

02/05/2000

2

72

Nguyễn Ngọc

Tuân

14/02/2000

2

73

Nguyễn Ngọc

Yến

10/04/2000

2

Số lượt đọc:  249  -  Cập nhật lần cuối:  05/06/2019 01:02:51 PM
Bài mới:  
Bài đã đăng:
Đối tác
Tổng lượt truy cập: 17.111.449