Trang chủ      Email      Sơ đồ site      Liên hệ 

 

                                                                                           TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
                                                                                                  VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ
              NATIONAL ECONOMICS UNIVERSITY - INTERNATIONAL SCHOOL OF MANAGEMENT & ECONOMICS

Giới thiệu
Đại học
Sau đại học
Nghiên cứu Khoa học
Tuyển sinh
Tài nguyên
Du học
Thông báo  |  Kết quả học tập  |  Hoạt động ngoại khóa  |  Tin tuyển dụng  |  Bản tin nội bộ Safari
Thông báo

Danh sách phòng thi cuối kỳ lần 02 môn Tiếng anh cấp độ 03, Khóa 14 Mùa thu, ngày 27/03/2019

smallLargeLarger
*NOTE: Please bring your Student ID card (or Identity card) when you take the exam.


International school of Management and economics

IBD@NEU

ENGLISH LEVEL 3

FINAL EXAMINATION

Date: 27/03/2019

Student should be at the place of Test by: 7h45 amNo

Family name

First name

DoB

Time and place

8:00 AM

13:45 PM

Test

Desk

Room

Test

Room

1

Bùi Minh

Anh

13/11/2000

Speaking

1

401

Written

304

2

Đặng Hà

Anh

23/01/2000

Speaking

1

401

Written

304

3

Đỗ Thùy

Anh

17/09/2000

Speaking

1

401

Written

304

4

Nguyễn Phương

Anh

14/11/2000

Speaking

1

401

Written

304

5

Nguyễn Quang

Anh

05/04/2000

Speaking

1

401

Written

304

6

Nguyễn Quỳnh

Anh

01/08/2000

Speaking

1

401

Written

304

7

Nguyễn Thị Vân

Anh

04/10/2000

Speaking

1

401

Written

304

8

Nguyễn Tuấn

Anh

05/05/2000

Speaking

1

401

Written

304

9

Nguyễn Việt

Anh

29/05/2000

Speaking

1

401

Written

304

10

Phạm Tùng

Anh

04/05/2000

Speaking

1

401

Written

304

11

Phạm Việt

Anh

01/01/2000

Speaking

1

401

Written

304

12

Tạ Ngọc

Anh

07/10/1999

Speaking

1

401

Written

304

13

Trần Mai

Anh

02/05/2000

Speaking

1

401

Written

304

14

Trần Nhật

Anh

05/02/2000

Speaking

1

401

Written

304

15

Trần Thị Hồng

Anh

06/10/1999

Speaking

1

401

Written

304

16

Vương Phượng

Anh

13/04/2000

Speaking

1

401

Written

304

17

Nguyễn Cảnh

Bách

06/12/1998

Speaking

1

401

Written

304

18

Phạm Đức

Bình

13/11/2000

Speaking

1

401

Written

304

19

Hoàng Minh

Đức

08/02/1998

Speaking

1

401

Written

304

20

Lê Anh

Đức

15/06/2000

Speaking

1

401

Written

401

21

Vũ Anh

Đức

07/10/2000

Speaking

1

401

Written

401

22

Nguyễn Thùy

Dung

02/01/1998

Speaking

1

401

Written

401

23

Khổng Thùy

Dương

01/08/1999

Speaking

1

401

Written

401

24

Lê Quỳnh

Giang

26/11/2000

Speaking

1

401

Written

401

25

Nguyễn Việt

21/06/2000

Speaking

1

401

Written

401

26

Vũ Nguyễn Việt

01/04/2000

Speaking

2

403

Written

401

27

Nguyễn Thanh

Hải

07/10/1997

Speaking

2

403

Written

401

28

Nguyễn Thế Long

Hải

29/02/2000

Speaking

2

403

Written

401

29

Đặng Minh

Hằng

06/02/2000

Speaking

2

403

Written

401

30

Mai Tuấn

Hiệp

04/06/2000

Speaking

2

403

Written

401

31

Vũ Phương

Hoa

04/07/2000

Speaking

2

403

Written

401

32

Nguyễn Tôn

Hoàng

20/12/1999

Speaking

2

403

Written

401

33

Trần Ngọc

Hưng

17/03/2000

Speaking

2

403

Written

401

34

Đinh Thu

Hương

04/01/2000

Speaking

2

403

Written

401

35

Trần Bảo

Khánh

14/07/2000

Speaking

2

403

Written

401

36

Mậu Nguyên

Lân

16/05/1998

Speaking

2

403

Written

401

37

Bùi Hà Diệu

Linh

21/05/2000

Speaking

2

403

Written

401

38

Nguyễn Khánh

Linh

19/09/2000

Speaking

2

403

Written

401

39

Nguyễn Mai

Linh

13/06/2000

Speaking

2

403

Written

405

40

Nguyễn Phương

Linh

10/12/1999

Speaking

2

403

Written

405

41

Tống Khánh

Linh

26/08/2000

Speaking

2

403

Written

405

42

Vũ Tùng

Linh

01/04/2000

Speaking

2

403

Written

405

43

Bùi Đức

Long

28/07/2000

Speaking

2

403

Written

405

44

Nguyễn Hoàng Hải

Long

24/12/2000

Speaking

2

403

Written

405

45

Nguyễn Thành

Long

28/10/2000

Speaking

2

403

Written

405

46

Nguyễn Văn Hải

Long

27/05/2000

Speaking

2

403

Written

405

47

Trần Xuân

Long

15/11/1999

Speaking

2

403

Written

405

48

Trương Đức

Long

19/03/2000

Speaking

2

403

Written

405

49

Lưu Thị Phương

Mai

09/12/2000

Speaking

2

403

Written

405

50

Nguyễn Hoàng Thu

Mai

17/07/2000

Speaking

2

403

Written

405

51

Ngô Thị Hải

Minh

11/03/1999

Speaking

3

405

Written

405

52

Phạm Vũ Đức

Minh

10/07/2000

Speaking

3

405

Written

405

53

Nguyễn Thị Huyền

My

24/01/2000

Speaking

3

405

Written

405

54

Đinh Quang

Nam

27/06/2000

Speaking

3

405

Written

405

55

Hoàng Khánh

Nam

22/12/1999

Speaking

3

405

Written

405

56

Trần Hoàng

Nam

27/09/1999

Speaking

3

405

Written

405

57

Trần Đức

Nghĩa

28/09/1999

Speaking

3

405

Written

406

58

Nguyễn Bích

Ngọc

30/09/1999

Speaking

3

405

Written

406

59

Nguyễn Minh

Nguyệt

16/06/1999

Speaking

3

405

Written

406

60

Dương Anh

Nhi

03/10/1999

Speaking

3

405

Written

406

61

Vũ Dung

Nhi

05/12/1999

Speaking

3

405

Written

406

62

Nguyễn Thị Tâm

Phương

21/11/2000

Speaking

3

405

Written

406

63

Nguyễn Đắc Tuấn

Thành

20/08/2000

Speaking

3

405

Written

406

64

Quách Thu

Thùy

17/07/2000

Speaking

3

405

Written

406

65

Nguyễn Khánh

Toàn

15/04/2000

Speaking

3

405

Written

406

66

Lê Thị Quỳnh

Trang

10/07/1998

Speaking

3

405

Written

406

67

Nguyễn Thị Thu

Trang

12/08/2000

Speaking

3

405

Written

406

68

Nguyễn Anh

25/07/1999

Speaking

3

405

Written

406

69

Nguyễn Thanh

Tùng

11/05/2000

Speaking

3

405

Written

406

70

Trần Thanh

Tùng

01/10/1999

Speaking

3

405

Written

406

71

Trịnh Thủy

Uyên

19/07/2000

Speaking

3

405

Written

406

72

Vũ Thanh

Vân

25/01/2000

Speaking

3

405

Written

406

73

Kiều Xuân

09/09/2000

Speaking

3

405

Written

406

74

Nguyễn Long

18/12/1999

Speaking

3

405

Written

406


Số lượt đọc:  894  -  Cập nhật lần cuối:  26/03/2019 05:53:20 PM
Bài mới:  
Bài đã đăng:
Đối tác
Tổng lượt truy cập: 17.111.523