Trang chủ      Email      Sơ đồ site      Liên hệ 

 

                                                                                           TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
                                                                                                  VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ
              NATIONAL ECONOMICS UNIVERSITY - INTERNATIONAL SCHOOL OF MANAGEMENT & ECONOMICS

Giới thiệu
Đại học
Sau đại học
Nghiên cứu Khoa học
Tuyển sinh
Tài nguyên
Du học
Thông báo  |  Kết quả học tập  |  Hoạt động ngoại khóa  |  Tin tuyển dụng  |  Bản tin nội bộ Safari
Thông báo

Danh sách phòng thi cuối kỳ lần 02 môn Tiếng anh cấp độ 02, Khóa 15 Mùa xuân, ngày 22/05/2019

smallLargeLarger
*NOTE: Please bring your Student ID card (or Identity card) when you take the exam.


International school of Management and economics


IBD@NEUENGLISH LEVEL 2

FINAL EXAMINATION

Date: 22/05/2019

Student should be at the place of Test by: 7h30 am


No

Family name

First name

DoB

Time and place

7:45 AM

10:30 AM

Test

Room

Test

Desk

Room

1

Lê Dương

Anh

10/08/2000

Written

405

Speaking

1

405

2

Triệu Thu

Anh

17/10/2000

Written

405

Speaking

1

405

3

Đoàn Việt

Đức

29/09/2000

Written

405

Speaking

1

405

4

Kiều Xuân An

Dũng

19/09/2000

Written

405

Speaking

1

405

5

Nguyễn Tiến

Dương

09/08/1998

Written

405

Speaking

1

405

6

Phạm Hoàng

Dương

23/05/2000

Written

405

Speaking

1

405

7

Lê Minh

Giang

22/11/2000

Written

405

Speaking

1

405

8

Mai Thu

17/10/2000

Written

405

Speaking

1

405

9

Vũ Minh

Hiếu

22/05/2000

Written

405

Speaking

1

405

10

Nguyễn Thị Ngọc

Khánh

04/10/2000

Written

405

Speaking

1

405

11

Bùi Trung

Kiên

28/12/2000

Written

405

Speaking

1

405

12

Đàm Đình

Kiên

18/03/2000

Written

405

Speaking

1

405

13

Chu Khánh

Linh

30/06/2000

Written

405

Speaking

1

405

14

Đào Huyền

Linh

3/11/2000

Written

405

Speaking

1

405

15

Dương Cẩm

Linh

26/03/2000

Written

405

Speaking

1

405

16

Kiều Diệu

Linh

14/12/2000

Written

405

Speaking

1

405

17

Lê Thị Thùy

Linh

18/02/2000

Written

405

Speaking

1

405

18

Ngô Thùy

Linh

05/12/2000

Written

406

Speaking

2

406

19

Nguyễn Thị Mai

Linh

21/02/2000

Written

406

Speaking

2

406

20

Trần Ngọc

Minh

12/08/2000

Written

406

Speaking

2

406

21

Nguyễn Thị

My

7/30/2000

Written

406

Speaking

2

406

22

Trần Hải

Nam

13/03/2000

Written

406

Speaking

2

406

23

Trần Phương

Ngân

19/11/2000

Written

406

Speaking

2

406

24

Mai Lan

Phương

18/03/2000

Written

406

Speaking

2

406

25

Phạm Ngọc Minh

Phương

03/01/2000

Written

406

Speaking

2

406

26

Quách Thị Thu

Phương

31/12/2000

Written

406

Speaking

2

406

27

Đỗ Hồng

Quân

04/05/1999

Written

406

Speaking

2

406

28

Hoàng Nhật

Tân

1/1/2000

Written

406

Speaking

2

406

29

Vũ Quốc

Thành

18/09/2000

Written

406

Speaking

2

406

30

Đỗ Thu

Trà

24/8/2000

Written

406

Speaking

2

406

31

Vũ Thanh

Trà

05/10/2000

Written

406

Speaking

2

406

32

Hoàng Thùy

Trang

17/3/2000

Written

406

Speaking

2

406

33

Trần Hà

Trang

12/12/2000

Written

406

Speaking

2

406

34

Trần Việt Hà

Trang

16/04/2000

Written

406

Speaking

2

406


Số lượt đọc:  349  -  Cập nhật lần cuối:  21/05/2019 04:10:23 PM
Bài mới:  
Bài đã đăng:
Đối tác
Tổng lượt truy cập: 22.328.934