Trang chủ      Email      Sơ đồ site      Liên hệ 

 

                                                                                           TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
                                                                                                  VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ
              NATIONAL ECONOMICS UNIVERSITY - INTERNATIONAL SCHOOL OF MANAGEMENT & ECONOMICS

Giới thiệu
Đại học
Sau đại học
Nghiên cứu Khoa học
Tuyển sinh
Tài nguyên
Du học
Thông báo  |  Kết quả học tập  |  Hoạt động ngoại khóa  |  Tin tuyển dụng  |  Bản tin nội bộ Safari
Thông báo

Danh sách phòng thi cuối kỳ cấp độ 01, Khóa 14 Mùa thu ngày 16/01/2019

smallLargeLarger
Viện Đào tạo Quốc tế xin thông báo Danh sách phòng thi cuối kỳ cấp độ 01, Khóa 14 Mùa thu ngày 16/01/2019

Số lượt đọc:  379  -  Cập nhật lần cuối:  15/01/2019 04:24:47 PM
Bài mới:  
Bài đã đăng:
Đối tác
Tổng lượt truy cập: 16.140.614