Trang chủ      Email      Sơ đồ site      Liên hệ 

 

                                                                                           TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
                                                                                                  VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ
              NATIONAL ECONOMICS UNIVERSITY - INTERNATIONAL SCHOOL OF MANAGEMENT & ECONOMICS

Giới thiệu
Đại học
Sau đại học
Nghiên cứu Khoa học
Tuyển sinh
Tài nguyên
Du học
Thông báo  |  Kết quả học tập  |  Hoạt động ngoại khóa  |  Tin tuyển dụng  |  Bản tin nội bộ Safari
Thông báo

Danh sách lớp và thời khóa biểu môn Phương pháp học tập Khóa 14 mùa Thu 2018

smallLargeLarger

Viện Đào tạo quốc tế xin thông báo Thời khóa biểu, lịch học môn Phương pháp học tập kỳ mùa Thu năm 2018 như sau:

Lớp kỹ năng nghiên cứu bắt đầu từ tuần ngày 15/10/2018

Lớp kỹ năng mềm bắt đầu từ tuần ngày 24/10/2018

Lớp trợ giảng bắt đầu từ tuần ngày 24/10/2018

Môn học được chia làm 2 giai đoạn, đợt 1 bắt đầu từ tuần ngày 15/10/2018, đợt 2 dự kiến bắt đầu từ tuần ngày 03/12/2018

Lưu ý:

- Sinh viên sẽ làm việc và làm bài tập theo nhóm dựa trên nhóm đã được chia cụ thể như trong danh sách lớp trong suốt thời gian học.

- Trong quá trình học, thông tin liên quan đến lớp học và điểm sẽ được thông báo trên kênh quản lý sinh viên Moodle: http://moodle.isneu.edu.vn/. Mỗi sinh viên sẽ được giáo viên chủ nhiệm cung cấp 01 tài khoản trong hệ thống Moodle và sử dụng trong suốt quá trình học tập tại Viện đào tạo quốc tế.

- Sinh viên cần trợ giúp liên quan đến môn học, liên hệ với Điều phối viên môn học: Ms. Đinh Quỳnh Mai. Email: dinh.mai@isneu.org.

1. Lớp SS1 (Lớp LV 4 mùa Thu 2018 và Lớp A1):

1.1 Thời khóa biểu

Đợt 1
Sáng

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7


08h30 - 11h30Chiều


13h30 - 16h30

Kỹ năng nghiên cứu
D2-501
Cô Hoa

Trợ giảng
D2-302
Cô P.Mai


Đợt 2
Sáng

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7


08h30 - 11h30Chiều


13h30 - 16h30

Kỹ năng mềm

Thầy Long


1.2 Danh sách

Trong file đính kèm

2. Lớp SS2 (1/2 Lớp A3 và A4)

2.1 Thời khóa biểu

Đợt 1
Sáng

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7


08h30 - 11h30Chiều


13h30 - 16h30

Trợ giảng
D2-501
Cô Q. Trang

Kỹ năng nghiên cứu
D2-501
Cô Lan


Đợt 2
Sáng

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7


08h30 - 11h30


Kỹ năng mềm

Thầy Long


Chiều


13h30 - 16h30


2.2 Danh sách

Trong file đính kèm

3. Lớp SS3 (1/2 Lớp A3 và A2)

3.1 Thời khóa biểu

Đợt 1
Sáng

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7


08h30 - 11h30Chiều


13h30 - 16h30

Kỹ năng nghiên cứu
D2-501
Cô Lan

Trợ giảng
D2-304
Cô P.Mai


Đợt 2
Sáng

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7


08h30 - 11h30Chiều


13h30 - 16h30

Kỹ năng mềm

Thầy Long


3.2 Danh sách

Trong file đính kèm

4. Lớp SS4 (Lớp A5 và 1/2 Lớp A6)

4.1 Thời khóa biểu

Đợt 1
Sáng

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7


08h30 - 11h30


Kỹ năng mềm
D2-404
Thầy Long


Chiều


13h30 - 16h30


Đợt 2
Sáng

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7


08h30 - 11h30


Kỹ năng nghiên cứu
SS4
Cô Lan

Trợ giảng
SS4
Cô P.Mai


Chiều


13h30 - 16h30


4.2 Danh sách

Trong file đính kèm

5. Lớp SS5 (1/2 Lớp A7 và A8)

5.1 Thời khóa biểu

Đợt 1
Sáng

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7


08h30 - 11h30


Kỹ năng mềm
D2-501
Thầy Long


Chiều


13h30 - 16h30


Đợt 2
Sáng

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7


08h30 - 11h30


Kỹ năng nghiên cứu
SS5
Cô Lan

Trợ giảng
SS5
Cô Q.Trang


Chiều


13h30 - 16h30


5.2 Danh sách

Trong file đính kèm

6. Lớp SS6 (1/2 Lớp A6 và 1/2 Lớp A7)

6.1 Thời khóa biểu

Đợt 1
Sáng

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7


08h30 - 11h30Chiều


13h30 - 16h30

Kỹ năng mềm
D2-404
Thầy Long


Đợt 2
Sáng

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7


08h30 - 11h30


Kỹ năng nghiên cứu
SS6
Cô Hoa

Trợ giảng
SS6
Cô P.Mai


Chiều


13h30 - 16h30


6.2 Danh sách

Trong file đính kèm

Số lượt đọc:  1383  -  Cập nhật lần cuối:  16/10/2018 11:03:39 AM
Bài mới:  
Bài đã đăng:
Đối tác
Tổng lượt truy cập: 16.140.625