Trang chủ      Email      Sơ đồ site      Liên hệ 

 

                                                                                           TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
                                                                                                  VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ
              NATIONAL ECONOMICS UNIVERSITY - INTERNATIONAL SCHOOL OF MANAGEMENT & ECONOMICS

Giới thiệu
Đại học
Sau đại học
Nghiên cứu Khoa học
Tuyển sinh
Tài nguyên
Du học
Thông báo  |  Kết quả học tập  |  Hoạt động ngoại khóa  |  Tin tuyển dụng  |  Bản tin nội bộ Safari
Thông báo

Danh sách lớp, thời khóa biểu lớp tiếng Anh cấp độ 4 - khóa 14 mùa Xuân

smallLargeLarger

1. Danh sách lớp:

TT

Họ và

Tên

Ngày sinh

Giới tính

Lớp cấp độ 4

1

Nguyễn Hải

Anh

19/05/1999

Nữ

14 S1

2

Nguyễn Quý

Anh

16/12/1999

Nam

14 S2

3

Phạm Hoàng

Anh

06/11/1999

Nam

14 S2

4

Phạm Thế

Anh

6/8/1999

Nam

14 S2

5

Trần Thị Phương

Anh

09/01/1998

Nữ

14 S2

6

Trương Mỹ

Anh

18/08/1999

Nữ

14 S1

7

Phạm Ngọc

Ánh

11/09/1999

Nữ

14 S1

8

Ngô Quốc

Bảo

18/06/1999

Nam

14 S2

9

Nguyễn Thị Thu

Cúc

7/8/2000

Nữ

14 S1

10

Lê Ngọc

Cường

19/01/1998

Nam

14 S2

11

Dư Hoàng Tiến

Đạt

10/1/2000

Nam

14 S1

12

Vũ Quốc

Đạt

29/06/1999

Nam

14 S3

13

Nguyễn Anh

Đức

19/06/1999

Nam

14 S2

14

Nguyễn Đắc Tuấn

Dũng

04/06/1999

Nam

14 S1

15

Phan Tiến

Dũng

01/09/1999

Nam

14 S3

16

Bùi Thị Thùy

Dương

16/04/1999

Nữ

14 S2

17

Nguyễn Thị

Giang

07/11/1998

Nữ

14 S1

18

Bùi Thu

08/12/1999

Nữ

14 S2

19

Đỗ Nguyễn Minh

14/09/1999

Nữ

14 S3

20

Đỗ Thu

06/04/1998

Nữ

14 S2

21

Đoàn Thái

10/09/1999

Nam

14 S3

22

Trần Hoàng

01/01/2000

Nam

14 S1

23

Trần Đức

Hải

04/06/1999

Nam

14 S2

24

Nguyễn Thị Hồng

Hạnh

29/11/2000

Nữ

14 S1

25

Đỗ Thị Thúy

Hiền

09/05/1999

Nữ

14 S3

26

Đỗ Thu

Hiền

13/09/1998

Nữ

14 S3

27

Lê Thị

Hiền

14/08/1999

Nữ

14 S1

28

Đặng Xuân

Hiệp

27/5/1999

Nam

14 S1

29

Lại Duy

Hưng

8/9/1999

Nam

14 S1

30

Nguyễn Quang

Huy

04/08/1999

Nam

14 S2

31

Trần Thị Khánh

Huyền

28/01/1998

Nữ

14 S1

32

Nguyễn Minh

Khiêm

30/8/2000

Nam

14 S1

33

Nguyễn Trung

Kiên

26/01/1999

Nam

14 S2

34

Nguyễn Trung

Kiên

4/8/2000

Nam

14 S3

35

Lê Quý

Kỳ

18/03/1999

Nam

14 S3

36

Đinh Hoàng

Lân

18/02/1998

Nam

14 S3

37

Đỗ Mỹ

Linh

01/04/1998

Nữ

14 S3

38

Nguyễn Khánh

Linh

06/12/1999

Nữ

14 S3

39

Nguyễn Nhật

Linh

29/11/1999

Nữ

14 S1

40

Nguyễn Phan Diệu

Linh

04/02/1999

Nữ

14 S2

41

Nguyễn Thùy

Linh

30/01/1999

Nữ

14 S1

42

Phạm Hà Phương

Linh

05/09/1999

Nữ

14 S2

43

Phạm Lưu Khánh

Linh

23/11/1999

Nữ

14 S1

44

Vũ Nguyên

Long

17/6/2000

Nam

14 S3

45

Đào Cẩm

Ly

27/11/2000

Nữ

14 S3

46

Đỗ Hải

Ly

12/06/1998

Nữ

14 S3

47

Nguyễn Đức

Mạnh

02/04/1999

Nam

14 S1

48

Nguyễn Đỗ Bình

Minh

17/09/1999

Nam

14 S3

49

Nguyễn Gia

Minh

08/03/1998

Nam

14 S1

50

Nguyễn Quang

Minh

25/2/1997

Nam

14 S3

51

Đỗ Hằng

My

26/01/1998

Nữ

14 S2

52

Đinh Đại

Nam

28/10/1997

Nam

14 S1

53

Ngô Hồng

Oanh

26/04/1997

Nữ

14 S3

54

Nguyễn Phạm Anh

Phương

12/10/1999

Nữ

14 S2

55

Đỗ Diễm

Quỳnh

17/01/1999

Nữ

14 S3

56

Nguyễn Minh

Tâm

20/6/2000

Nữ

14 S3

57

Hoàng Trần

Thắng

23/06/1999

Nam

14 S1

58

Ngô Xuân

Thành

27/07/1999

Nam

14 S2

59

Hà Quang

Thịnh

9/5/2000

Nam

14 S3

60

Nguyễn Hà

Thu

19/09/1999

Nữ

14 S2

61

Phan Thị Thu

Thủy

21/01/1999

Nữ

14 S1

62

Phạm Ngọc

Trâm

20/08/1999

Nữ

14 S3

63

Phạm Minh

Trang

11/11/1999

Nữ

14 S2

64

Trần Quỳnh

Trang

18/09/1999

Nữ

14 S3

65

Nguyễn Bắc

Trung

17/05/1998

Nam

14 S2

66

Đoàn Mạnh

Tuấn

30/08/1999

Nam

14 S2

67

Hồ Thu

Uyên

01/12/1999

Nữ

14 S2


2. Lịch học:
- Danh sách lớp kỹ năng viết sẽ được thông báo trước khi lớp học bắt đầu qua kênh Chủ nhiệm lớp và Website của Viện.
- Lịch trình chi tiết môn học Basic Economics sẽ có trong thông báo riêng về môn học.

TIMETABLE - LEVEL 4 - INTAKE 14 Spring - IBD Program (22/10/2018 to 12/1/2019)

I14-S1

Room: D2-302 - NEU

Afternoon

Time

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

2

7:50 - 8:35

Wr Group 1:
8h30- 11h30
IBEST centre:
Foreign Teacher

Wr Group 4:
8h30- 11h30
IBEST centre:
Foreign Teacher

Tutor Basic Economics
205, D2
Group 1: 8h30 - 10h00
Group 2: 10h15 - 11h45

3

8:40 - 9:25

4

9:35 - 10:20

5

10:25 - 11:10

6

11:15-12:00

Afternoon

Time

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

7

12:45 - 13:30

Lecture - Basic Economics
204, D2
14h00 - 17h00

Wr - Thanh Bình

Rd - Vân Thuỷ

Lis - Thu Mai

8

13:35 - 14:20

Wr - Thanh Bình

Rd - Vân Thuỷ

Lis - Thu Mai

9

14:25 - 15:10

GE + Revision - Vivian

Rd - Vân Thuỷ

Lis - Thu Mai

10

15:20 - 16:05

Pj - Dân Huyền

GE + Revision - Vivian

GE - Mai Thanh

GE - Vivian

11

16:10 - 16:55

Pj - Dân Huyền

GE + Revision - Vivian

GE - Mai Thanh

GE - Vivian

I14-S2

Room: D2-303 - NEU

Afternoon

Time

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

2

7:50 - 8:35

Wr Group 3, 4:
8h30- 11h30
IBEST centre:
Foreign Teacher

Tutor Basic Economics
205, D2
Group 1: 8h30 - 10h00
Group 2: 10h15 - 11h45

3

8:40 - 9:25

4

9:35 - 10:20

5

10:25 - 11:10

6

11:15-12:00

Afternoon

Time

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

7

12:45 - 13:30

Lecture - Basic Economics
204, D2
14h00 - 17h00

Lis - Minh Diệp

GE -Vivian

GE + Revision - Vivian

Rd - Thu Hà

8

13:35 - 14:20

Lis - Minh Diệp

GE -Vivian

GE + Revision - Vivian

Rd - Thu Hà

9

14:25 - 15:10

Lis - Minh Diệp

GE + Revision - Vivian

Rd - Thu Hà

10

15:20 - 16:05

Wr - Thu Mai

GE - Vân Thuỷ

Pj - Hồng Hạnh

11

16:10 - 16:55

Wr - Thu Mai

GE - Vân Thuỷ

Pj - Hồng Hạnh

I14-S3

Room: D2-305 - NEU

Afternoon

Time

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

2

7:50 - 8:35

Wr Group 2:
8h30- 11h30
IBEST centre:
Foreign Teacher

Wr Group 4:
8h30- 11h30
IBEST centre:
Foreign Teacher

Tutor Basic Economics
205, D2
Group 1: 8h30 - 10h00
Group 2: 10h15 - 11h45

3

8:40 - 9:25

4

9:35 - 10:20

5

10:25 - 11:10

6

11:15-12:00

Afternoon

Time

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

7

12:45 - 13:30

Lecture - Basic Economics
204, D2
14h00 - 17h00

Rd - Thanh Bình

Lis - Mai Thanh

GE + Revision - Vivian

8

13:35 - 14:20

Pj - Dân Huyền

Rd - Thanh Bình

Lis - Mai Thanh

GE + Revision - Vivian

9

14:25 - 15:10

Pj - Dân Huyền

Rd - Thanh Bình

Lis - Mai Thanh

GE + Revision - Vivian

10

15:20 - 16:05

Wr - Minh Diệp

GE - Vivian

GE - Thu Hà

11

16:10 - 16:55

Wr - Minh Diệp

GE - Vivian

GE - Thu Hà

IBEST centre:

No. 5, 231 Lane , Chùa Bộc street

Số lượt đọc:  997  -  Cập nhật lần cuối:  20/10/2018 07:56:25 AM
Bài mới:  
Bài đã đăng:
Đối tác
Tổng lượt truy cập: 13.792.239