Trang chủ      Email      Sơ đồ site      Liên hệ 

 

                                                                                           TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
                                                                                                  VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ
              NATIONAL ECONOMICS UNIVERSITY - INTERNATIONAL SCHOOL OF MANAGEMENT & ECONOMICS

Giới thiệu
Đại học
Sau đại học
Nghiên cứu Khoa học
Tuyển sinh
Tài nguyên
Du học
Thông báo  |  Kết quả học tập  |  Hoạt động ngoại khóa  |  Tin tuyển dụng  |  Bản tin nội bộ Safari
Thông báo

Danh sách lớp, thời khóa biểu lớp tiếng Anh cấp độ 3, khóa 15 mùa Xuân

smallLargeLarger


Viện ĐTQT thông báo danh sách lớp và lịch học lớp tiếng Anh cấp độ 3, khóa 15 mùa Xuân như sau:

- Sinh viên đến sớm 15 phút trước khi giờ học bắt đầu để nhận giáo trình học tập và ổn định lớp học

- Sinh viên nộp phí và nhận sách hệ thống kiến thức bổ sung (Revision) tại phòng giáo viên tầng 4, D2 (gặp cô Lam).

1. Danh sách lớp:


TT

Họ và

Tên

Ngày sinh

Lớp

1

Đinh Thị Kim

Anh

30/11/2000

15 S1

2

Lê Dương

Anh

10/08/2000

15 S1

3

Phạm Việt

Anh

01/01/2000

15 S1

4

Nguyễn Văn

Chiến

15/03/2000

15 S1

5

Đoàn Quang

Chính

14/01/2000

15 S1

6

Kiều Xuân An

Dũng

19/09/2000

15 S1

7

Lương Đức

Dương

13/03/2000

15 S1

8

Phạm Hoàng

Dương

23/05/2000

15 S1

9

Lê Minh

Giang

22/11/2000

15 S1

10

Mai Thu

17/10/2000

15 S1

11

Trần Thúy

Hiền

06/09/2000

15 S1

12

Lê Vũ Việt

Hoàng

30/05/2000

15 S1

13

Nguyễn Thị Ngọc

Khánh

04/10/2000

15 S1

14

Bùi Trung

Kiên

28/12/2000

15 S1

15

Mậu Nguyên

Lân

16/05/1998

15 S1

16

Đỗ Nhật

Linh

28/10/2000

15 S1

17

Lê Thị Thùy

Linh

18/02/2000

15 S1

18

Trần Nhật

Linh

19/12/1999

15 S1

19

Trần Hải

Nam

13/03/2000

15 S1

20

Trần Hoàng

Nam

01/09/2000

15 S1

21

Lê Minh

Ngọc

26/10/2000

15 S1

22

Đỗ Hồng

Quân

04/05/1999

15 S1

23

Nguyễn Anh

Quang

02/01/2000

15 S1

24

Lê Hoàng Diễm

Quỳnh

18/12/2000

15 S1

25

Hoàng Nhật

Tân

01/01/2000

15 S1

26

Cao Thị Minh

02/05/2000

15 S1

27

Bùi Minh

Anh

13/11/2000

15 S2

28

Nguyễn Hải

Anh

26/10/2000

15 S2

29

Trần Thị Hồng

Anh

06/10/1999

15 S2

30

Nguyễn Phi Ngọc

Ánh

09/08/2000

15 S2

31

Vũ Phương

Ánh

07/06/2000

15 S2

32

Hoàng Trung

Đô

30/4/2000

15 S2

33

Nguyễn Thị Hồng

Dung

23/08/2000

15 S2

34

Vũ Việt

26/07/2000

15 S2

35

Hoàng Tuấn

Hiệp

16/04/2000

15 S2

36

Cấn Thu

Huyền

20/12/2000

15 S2

37

Mai Kim

Khánh

06/12/2000

15 S2

38

Trần Quốc

Khánh

18/02/1999

15 S2

39

Trần Vân

Khánh

19/10/2000

15 S2

40

Hoàng Diệu

Linh

29/10/2000

15 S2

41

Kiều Diệu

Linh

14/12/2000

15 S2

42

Ngô Khánh

Linh

01/12/2000

15 S2

43

Trần Nhật

Long

01/11/2000

15 S2

44

Nguyễn Thị

My

30/07/2000

15 S2

45

Hà Duy

Nam

09/07/2000

15 S2

46

Nguyễn Hoàng

Nam

01/03/2000

15 S2

47

Phạm Hoàng

Nam

15/03/2000

15 S2

48

Trần Phương

Ngân

19/11/2000

15 S2

49

Dương Anh

Nhi

03/10/1999

15 S2

50

Quách Thị Thu

Phương

31/12/2000

15 S2

51

Nguyễn Đắc Tuấn

Thành

20/08/2000

15 S2

52

Trần Công

Thành

11/11/2000

15 S2

53

Trần Việt Hà

Trang

16/04/2000

15 S2

54

Đỗ Văn

An

04/10/2000

15 S3

55

Đỗ Thị Hoàng

Anh

12/09/2000

15 S3

56

Nguyễn Quỳnh

Anh

01/08/2000

15 S3

57

Tạ Ngọc

Anh

07/10/1999

15 S3

58

Triệu Thu

Anh

17/10/2000

15 S3

59

Bùi Ngọc

Ánh

17/01/1999

15 S3

60

Nguyễn Kim

Chi

13/06/2000

15 S3

61

Nguyễn Đình

Cường

17/07/1998

15 S3

62

Đào Ngọc

Diệp

12/12/2000

15 S3

63

Đoàn Việt

Đức

29/09/2000

15 S3

64

Nguyễn Tiến

Dương

09/08/1998

15 S3

65

Nguyễn Hương

Giang

30/08/2000

15 S3

66

Nguyễn Thái

Hoàng

22/06/2000

15 S3

67

Vương Tất

Huy

30/09/2000

15 S3

68

Đàm Đình

Kiên

18/03/2000

15 S3

69

Chu Khánh

Linh

30/06/2000

15 S3

70

Nguyễn Khánh

Linh

19/09/2000

15 S3

71

Trần Đức

Nghĩa

28/09/1999

15 S3

72

Bùi Yến

Như

20/05/2000

15 S3

73

Phạm Ngọc Minh

Phương

03/01/2000

15 S3

74

Vũ Thanh

Trà

05/10/2000

15 S3

75

Dương Thùy

Trang

09/08/2000

15 S3

76

Hoàng Thùy

Trang

17/3/2000

15 S3

77

Ngô Phát

Triệu

30/03/2000

15 S3

78

Nguyễn Anh

25/07/1999

15 S3

79

Nguyễn Ngọc

Yến

10/04/2000

15 S3


2. Thời khóa biểu học tập:


TIMETABLE - LEVEL 3 - I15Spring - IBD Program (12 weeks)
(from 27/5/2019 to 4/10/2019) (Summer holiday from 22/6/2019 to 11/8/2019)

I15S1 - 206D2

Periods

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Sat

2

7:50 - 8:35

GE - Jack

Sp - Jack

GE - Mai Thanh

Wr - Minh Diệp

Pj - PLan

3

8:40 - 9:25

GE - Jack

Sp - Jack

GE - Mai Thanh

Wr - Minh Diệp

Pj - PLan

4

9:35 - 10:20

Revision - Minh Diệp

Sp - Jack

Rd - Phương Lan

Wr - Minh Diệp

Lis - Danielle

5

10:25 - 11:10

Revision - Minh Diệp

GE - Dylan

Rd - Phương Lan

Lis - Danielle

6

11:15-12:00

Revision - Minh Diệp

GE - Dylan

Rd - Phương Lan

Lis - Danielle

I15S2 - 305D2

Periods

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Sat

2

7:50 - 8:35

GE - Danielle

Lis - Danielle

Pj - Hồng Hạnh

GE - Phạm Hà

3

8:40 - 9:25

GE - Danielle

Lis - Danielle

Pj - Hồng Hạnh

GE - Phạm Hà

4

9:35 - 10:20

Sp - Jack

Lis - Danielle

Revision - Mai Thanh

Rd - Lê Hà

Wr - PLan

5

10:25 - 11:10

Sp - Jack

GE - Jack

Revision - Mai Thanh

Rd - Lê Hà

Wr -P Lan

6

11:15-12:00

Sp - Jack

GE - Jack

Revision - Mai Thanh

Rd - Lê Hà

Wr - PLan

I15S3 - 306D2

Periods

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Sat

2

7:50 - 8:35

GE -Minh Diệp

Sp - Dylan

Pj - Lê Ha

GE - Danielle

3

8:40 - 9:25

GE -Minh Diệp

Sp - Dylan

Pj - Lê Ha

GE - Danielle

4

9:35 - 10:20

Lis - Danielle

Sp - Dylan

Rd - Hồng Hạnh

Revision - Mai Thanh

Wr - Phạm Hà

5

10:25 - 11:10

Lis - Danielle

GE - Danielle

Rd - Hồng Hạnh

Revision - Mai Thanh

Wr - Phạm Hà

6

11:15-12:00

Lis - Danielle

GE - Danielle

Rd - Hồng Hạnh

Revision - Mai Thanh

Wr - Phạm Hà


Notice: Revision class will take 10 weeks (from Week 2 <3/6/2019> to Week 11).


Số lượt đọc:  1203  -  Cập nhật lần cuối:  25/05/2019 10:58:16 PM
Bài mới:  
Bài đã đăng:
Đối tác
Tổng lượt truy cập: 22.326.889