Trang chủ      Email      Sơ đồ site      Liên hệ 

 

                                                                                           TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
                                                                                                  VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ
              NATIONAL ECONOMICS UNIVERSITY - INTERNATIONAL SCHOOL OF MANAGEMENT & ECONOMICS

Giới thiệu
Đại học
Sau đại học
Nghiên cứu Khoa học
Tuyển sinh
Tài nguyên
Du học
Thông báo  |  Kết quả học tập  |  Hoạt động ngoại khóa  |  Tin tuyển dụng  |  Bản tin nội bộ Safari
Thông báo

Danh sách lớp, lịch học lớp ngữ âm - tiếng Anh cấp độ 1 - khóa 14 Mùa Thu - IBD@NEU

smallLargeLarger

Lưu ý: Sinh viên bắt đầu học giờ ngữ âm từ tuần sau, 8/10/2018.
Địa điểm: Trung tâm EFL, 2A Nguyễn Đình Chiểu.

DANH SÁCH LỚP NGỮ ÂM - TIẾNG ANH CẤP ĐỘ 1 - KHÓA 14 MÙA THU

Lớp ngữ âm 1

Thời gian: 14h00 - 16h30, chiều thứ 2, chiều thứ 4

STT

Họ và

Tên

Ngày sinh

Lớp

Lớp Ngữ âm

1

Đinh Thị Kim

Anh

11/30/2000

14 B1

Ngữ âm 1

2

Lê Dương

Anh

8/10/2000

14 B1

Ngữ âm 1

3

Mai Lâm Hồng

Anh

5/17/2000

14 B1

Ngữ âm 1

4

Lương Phương

Chi

10/7/2000

14 B1

Ngữ âm 1

5

Nguyễn Văn

Chiến

3/15/2000

14 B1

Ngữ âm 1

6

Đào Thảo

Đan

9/29/2000

14 B1

Ngữ âm 1

7

Kiều Xuân An

Dũng

9/19/2000

14 B1

Ngữ âm 1

8

Phạm Hoàng

Dương

5/23/2000

14 B1

Ngữ âm 1

9

Mai Thu

10/17/2000

14 B1

Ngữ âm 1

10

Trần Thúy

Hiền

9/6/2000

14 B1

Ngữ âm 1

11

Lê Vũ Việt

Hoàng

5/30/2000

14 B1

Ngữ âm 1

12

Trần Quang

Huy

8/3/2000

14 B1

Ngữ âm 1

13

Bùi Trung

Kiên

12/28/2000

14 B1

Ngữ âm 1

14

Bùi Thị Thùy

Linh

11/25/2000

14 B1

Ngữ âm 1

15

Lê Thị Thùy

Linh

2/18/2000

14 B1

Ngữ âm 1

16

Nguyễn Thị Mai

Linh

2/21/2000

14 B1

Ngữ âm 1

Lớp ngữ âm 2

Thời gian: 14h00 - 16h30, chiều thứ 3, chiều thứ 5

STT

Họ và

Tên

Ngày sinh

Lớp

Lớp Ngữ âm

1

Nguyễn Hải

Anh

10/26/2000

14 B2

Ngữ âm 2

2

Nguyễn Phi Ngọc

Ánh

8/9/2000

14 B2

Ngữ âm 2

3

Dương Quang

Đức

7/19/2000

14 B2

Ngữ âm 2

4

Vũ Việt

7/26/2000

14 B2

Ngữ âm 2

5

Hoàng Tuấn

Hiệp

4/16/2000

14 B2

Ngữ âm 2

6

Nguyễn Đức

Huy

8/16/2000

14 B2

Ngữ âm 2

7

Cấn Thu

Huyền

12/20/2000

14 B2

Ngữ âm 2

8

Nguyễn Thị Ngọc

Huyền

8/21/2000

14 B2

Ngữ âm 2

9

Mai Kim

Khánh

12/6/2000

14 B2

Ngữ âm 2

10

Trần Quốc

Khánh

2/18/1999

14 B2

Ngữ âm 2

11

Trần Vân

Khánh

10/19/2000

14 B2

Ngữ âm 2

12

Dương Cẩm

Linh

3/26/2000

14 B2

Ngữ âm 2

13

Hoàng Diệu

Linh

10/29/2000

14 B2

Ngữ âm 2

14

Kiều Diệu

Linh

12/14/2000

14 B2

Ngữ âm 2

15

Trần Nhật

Long

11/1/2000

14 B2

Ngữ âm 2

16

Phùng Quang

Minh

11/5/2000

14 B2

Ngữ âm 2

Lớp ngữ âm 3

Thời gian: 8h30 - 11h00, sáng thứ 3, sáng thứ 5

STT

Họ và

Tên

Ngày sinh

Lớp

Lớp Ngữ âm

1

Đỗ Văn

An

10/4/2000

14 B3

Ngữ âm 3

2

Đỗ Thị Hoàng

Anh

9/12/2000

14 B3

Ngữ âm 3

3

Triệu Thu

Anh

10/17/2000

14 B3

Ngữ âm 3

4

Bùi Ngọc

Ánh

1/17/1999

14 B3

Ngữ âm 3

5

Nguyễn Kim

Chi

6/13/2000

14 B3

Ngữ âm 3

6

Nguyễn Đình

Cường

7/17/1998

14 B3

Ngữ âm 3

7

Đào Ngọc

Diệp

12/12/2000

14 B3

Ngữ âm 3

8

Đoàn Việt

Đức

9/29/2000

14 B3

Ngữ âm 3

9

Nguyễn Tiến

Dương

8/9/1998

14 B3

Ngữ âm 3

10

Nguyễn Hương

Giang

8/30/2000

14 B3

Ngữ âm 3

11

Lê Minh

4/16/2000

14 B3

Ngữ âm 3

12

Nguyễn Thúy

Hạnh

8/25/2000

14 B3

Ngữ âm 3

13

Vũ Minh

Hiếu

5/22/2000

14 B3

Ngữ âm 3

14

Vương Tất

Huy

9/30/2000

14 B3

Ngữ âm 3

15

Đàm Đình

Kiên

3/18/2000

14 B3

Ngữ âm 3

16

Chu Khánh

Linh

6/30/2000

14 B3

Ngữ âm 3

Lớp ngữ âm 4

Thời gian: 14h00 - 16h30, chiều thứ 2, chiều thứ 5

STT

Họ và

Tên

Ngày sinh

Lớp

Lớp Ngữ âm

1

Nguyễn Đức

Minh

11/25/2000

14 B1

Ngữ âm 4

2

Hà Duy

Nam

7/9/2000

14 B2

Ngữ âm 4

3

Nguyễn Hoàng

Nam

3/1/2000

14 B2

Ngữ âm 4

4

Trần Hải

Nam

11/3/2000

14 B1

Ngữ âm 4

5

Trần Hải

Nam

3/13/2000

14 B1

Ngữ âm 4

6

Trần Phương

Ngân

11/19/2000

14 B2

Ngữ âm 4

7

Lê Minh

Ngọc

10/26/2000

14 B1

Ngữ âm 4

8

Nguyễn Thị Bích

Ngọc

11/2/2000

14 B2

Ngữ âm 4

9

Nguyễn Đình

Nguyên

1/26/2000

14 B2

Ngữ âm 4

10

Nguyễn Hà

Phương

9/5/1999

14 B1

Ngữ âm 4

11

Quách Thị Thu

Phương

12/31/2000

14 B2

Ngữ âm 4

12

Nguyễn Huệ

Thư

8/27/2000

14 B2

Ngữ âm 4

13

Trần Việt Hà

Trang

4/16/2000

14 B2

Ngữ âm 4

14

Đỗ Quốc

Trung

10/10/2000

14 B2

Ngữ âm 4

15

Vũ Đình

9/8/1999

14 B2

Ngữ âm 4

16

Bùi Thị Lan

Tường

1/28/2000

14 B2

Ngữ âm 4

Lớp ngữ âm 5

Thời gian: 8h30 - 11h00, sáng thứ 7, sáng chủ nhật

STT

Họ và

Tên

Ngày sinh

Lớp

Lớp Ngữ âm

1

Ngô Thùy

Linh

12/5/2000

14 B3

Ngữ âm 5

2

Trần Ngọc

Minh

8/12/2000

14 B3

Ngữ âm 5

3

Nguyễn Thị Khánh

Nhi

7/27/2000

14 B3

Ngữ âm 5

4

Bùi Yến

Như

5/20/2000

14 B3

Ngữ âm 5

5

Mai Lan

Phương

3/18/2000

14 B3

Ngữ âm 5

6

Phạm Ngọc Minh

Phương

1/3/2000

14 B3

Ngữ âm 5

7

Đỗ Hồng

Quân

5/4/1999

14 B1

Ngữ âm 5

8

Nguyễn Huy

Quang

6/23/2000

14 B3

Ngữ âm 5

9

Vương San

San

12/3/2000

14 B3

Ngữ âm 5

10

Vũ Quốc

Thành

9/18/2000

14 B1

Ngữ âm 5

11

Nguyễn Phương

Thảo

1/7/2000

14 B1

Ngữ âm 5

12

Nguyễn Mỹ

Trà

7/26/2000

14 B1

Ngữ âm 5

13

Vũ Thanh

Trà

10/5/2000

14 B3

Ngữ âm 5

14

Phạm Thu

Trang

10/15/2000

14 B3

Ngữ âm 5

15

Trần Hà

Trang

12/12/2000

14 B1

Ngữ âm 5

16

Cao Thị Minh

5/2/2000

14 B1

Ngữ âm 5

17

Nguyễn Ngọc

Yến

4/10/2000

14 B3

Ngữ âm 5


Số lượt đọc:  458  -  Cập nhật lần cuối:  04/10/2018 11:11:44 AM
Bài mới:  
Bài đã đăng:
Đối tác
Tổng lượt truy cập: 20.144.966