Trang chủ      Email      Sơ đồ site      Liên hệ 

 

                                                                                           TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
                                                                                                  VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ
              NATIONAL ECONOMICS UNIVERSITY - INTERNATIONAL SCHOOL OF MANAGEMENT & ECONOMICS

Giới thiệu
Đại học
Sau đại học
Nghiên cứu Khoa học
Tuyển sinh
Tài nguyên
Du học
Thông báo  |  Kết quả học tập  |  Hoạt động ngoại khóa  |  Tin tuyển dụng  |  Bản tin nội bộ Safari
Thông báo

Danh sách Sinh viên không đủ điều kiện tham dự kỳ thi cuối kỳ môn Tin học K14MX

smallLargeLarger
Viện Đào tạo Quốc tế xin thông báo Danh sách các sinh viên không đủ điều kiện thi cuối kỳ môn Tin học, K14MX do nghỉ quá số tiết:

TT

Họ và

Tên

Ngày sinh

Lớp

Điểm chuyên cần (10%)

Số tiết nghỉ

1

Đặng Quỳnh

Anh

10/15/1998

14 S1

0

10

2

Lê Phương

Anh

8/14/1999

14 S2

1

9

3

Nguyễn Quý

Anh

12/16/1999

14 S2

0

10

4

Phạm Ngọc

Ánh

9/11/1999

14 S1

0

10

5

Nguyễn Cảnh

Bách

12/6/1998

14 S2

0

10

6

Ngô Quốc

Bảo

6/18/1999

14 S2

0

10

7

Nguyễn Đắc Tuấn

Dũng

6/4/1999

14 S1

1

9

8

Trần Hoàng

1/1/2000

14 S1

0

10

9

Nguyễn Thanh

Hải

10/7/1997

14 S2

1

9

10

Nguyễn Trung

Hiếu

31/10/1998

14 S3

3

7

11

Nguyễn Tôn

Hoàng

12/20/1999

14 S3

3

7

12

Nguyễn Việt

Hưng

3/8/1999

14 S2

1

9

13

Nguyễn Quang

Huy

8/4/1999

14 S2

0

10

14

Trần Thị Thanh

Huyền

10/15/1999

14 S3

0

10

15

Nguyễn Trung

Kiên

1/26/1999

14 S2

0

10

16

Nguyễn Tùng

Lâm

3/8/1999

14 S2

0

10

17

Phạm Lưu Khánh

Linh

11/23/1999

14 S1

0

10

18

Đặng Quang

Linh

2/23/1999

14 S3

2

8

19

Bùi Nhật

Minh

27/02/1999

14 S2

0

10

20

Lương Trung

Nghĩa

4

6

21

Vũ Dung

Nhi

12/5/1999

14 S1

2

8

22

Dương Ngọc

Sơn

9/9/1999

14 S1

0

10

23

Hoàng Trần

Thắng

6/23/1999

14 S1

3

7

24

Nguyễn Kiên

Trung

29/12/1996

14 S2

2

8

Số lượt đọc:  157  -  Cập nhật lần cuối:  07/06/2018 02:42:37 PM
Bài mới:  
Bài đã đăng:
Đối tác
Tổng lượt truy cập: 14.367.888