Trang chủ      Email      Sơ đồ site      Liên hệ 

 

                                                                                           TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
                                                                                                  VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ
              NATIONAL ECONOMICS UNIVERSITY - INTERNATIONAL SCHOOL OF MANAGEMENT & ECONOMICS

Giới thiệu
Đại học
Sau đại học
Nghiên cứu Khoa học
Tuyển sinh
Tài nguyên
Du học
Thông báo  |  Kết quả học tập  |  Hoạt động ngoại khóa  |  Tin tuyển dụng  |  Bản tin nội bộ Safari
Thông báo

Danh sách Sinh viên không đủ điều kiện tham dự kỳ thi cuối kỳ môn Tin học-Khóa 13 MT

smallLargeLarger
Viện Đào tạo Quốc tế xin thông báo danh sách sinh viên không đủ điều kiện tham dự kỳ thi cuối kỳ môn Tin học Khóa 13MT (được tổ chức vào T7, ngày 13/01/2018)

TT

Họ và

Tên

Lớp

Lý do không được thi

1

Nguyễn Thị Phương

Anh

I13 A2

nghỉ quá 3 buổi+không thi giữa kỳ

2

Hoàng Quỳnh

Anh

I13 A3

nghỉ quá 3 buổi+không thi giữa kỳ

3

Lê Đức

Anh

I13 A1

nghỉ quá 3 buổi+không thi giữa kỳ

4

Trần Thị Phương

Anh

I13 A1

nghỉ quá 3 buổi+không thi giữa kỳ

5

Phạm Thế

Anh

I13 A5

nghỉ quá 3 buổi

6

Vũ Linh

Chi

I13 A2

nghỉ quá 3 buổi+không thi giữa kỳ

7

Nguyễn Linh

Chi

I13A4

nghỉ quá 3 buổi+không thi giữa kỳ

8

Nguyễn Linh

Chi

I13A4

nghỉ quá 3 buổi+không thi giữa kỳ

9

Hoàng Minh

Đức

I13 A2

nghỉ quá 3 buổi+không thi giữa kỳ

10

Nguyễn Thùy

Dung

I13 A3

nghỉ quá 3 buổi+không thi giữa kỳ

11

Phạm Hoàng

Dũng

I13 A2

nghỉ quá 3 buổi

12

Đặng Ngân

I13 A2

nghỉ quá 3 buổi+không thi giữa kỳ

13

Đỗ Thu

I13A4

nghỉ quá 3 buổi+không thi giữa kỳ

14

Đoàn Thái

I13A7

nghỉ quá 3 buổi

15

Nguyễn Thanh

Hải

I13A4

nghỉ quá 3 buổi+không thi giữa kỳ

16

Hoàng Thanh

Hải

I13 A5

nghỉ quá 3 buổi

17

Trần Trung

Kiên

I13 A2

nghỉ quá 3 buổi

18

Đỗ Hải

Ly

I13A4

nghỉ quá 3 buổi+không thi giữa kỳ

19

Nguyễn Đức

Mạnh

I13 A1

nghỉ quá 3 buổi+không thi giữa kỳ

20

Bùi Nhật

Minh

I13 A1

nghỉ quá 3 buổi

21

Nguyễn Quang

Minh

I13 A5

nghỉ quá 3 buổi

22

Minh

I13A7

nghỉ quá 3 buổi

23

Đỗ Hằng

My

I13A2

nghỉ quá 3 buổi+không thi giữa kỳ

24

Lương Trung

Nghĩa

I13A6

nghỉ quá 3 buổi

25

Dương Anh

Nhi

I13 A5

nghỉ quá 3 buổi+không thi giữa kỳ

26

Ngô Hồng

Oanh

I13 A6

nghỉ quá 3 buổi

27

Võ Hoàng

Quân

I13A5

nghỉ quá 3 buổi

28

Nguyễn Hoàng

Trung

I13 A5

nghỉ quá 3 buổi

29

Lê Hoàng Minh

Ý

I13A4

nghỉ quá 3 buổi+không thi giữa kỳ

Số lượt đọc:  159  -  Cập nhật lần cuối:  09/01/2018 03:15:26 PM
Bài mới:  
Bài đã đăng:
Đối tác
Tổng lượt truy cập: 9.559.329