Trang chủ      Email      Sơ đồ site      Liên hệ 

 

                                                                                           TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
                                                                                                  VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ
              NATIONAL ECONOMICS UNIVERSITY - INTERNATIONAL SCHOOL OF MANAGEMENT & ECONOMICS

Giới thiệu
Đại học
Sau đại học
Nghiên cứu Khoa học
Tuyển sinh
Tài nguyên
Du học
Thông báo  |  Kết quả học tập  |  Hoạt động ngoại khóa  |  Tin tuyển dụng  |  Bản tin nội bộ Safari
Thông báo
Thông báo danh sách Sinh viên Khóa 14MT không đủ điều kiên tham dự kỳ thi lần 01 và lần 02 Tiếng anh cấp độ 02
Tình hình kỷ luật các lớp cấp độ 01 và cấp độ 02 TA Khóa 14MT (Cập nhật)
Mua bảo hiểm y tế bắt buộc đối với sinh viên năm 2019
Danh sách Phòng thi giữa kỳ, tiếng Anh cấp độ 4, khóa 14 Mùa Xuân, ngày 01/12/2018
Tình hình kỷ luật các lớp cấp độ 04 TA khóa 14MX sau 02 tuần học
Tình hình kỷ luật các lớp cấp độ 01 & 02 TA khóa 14MT sau 05 tuần học
Tổ chức Lễ Tốt nghiệp Chương trình Cử nhân Quốc tế, ngành Quản trị Kinh doanh Khóa 10, năm 2018
Thư mời tham dự Ngày hội Phụ huynh 2018, Chương trình Cử nhân Quốc tế IBD@NEU
Danh sách lớp kỹ năng viết Level 4 - khóa 14 mùa Xuân - IBD@NEU
Thông báo lịch học môn Kinh tế học cơ bản (Basic Economics) khoá 14 mùa Xuân
Danh sách lớp, thời khóa biểu lớp tiếng Anh cấp độ 4 - khóa 14 mùa Xuân
Danh sách Phòng thi môn Tin học lớp BBAE K01 ngày 21/10/2018
Danh sách phòng thi lại kỳ thi cuối cấp độ 03 Tiếng anh, Khóa 14 Mùa Xuân ngày 17/10/2018
Tình hình kỷ luật các lớp tiếng Anh Cấp độ 01 & Cấp độ 02 K14MT và BBAE K1 sau 02 tuần học
Danh sách lớp môn bổ trợ Tin học Khóa 14 Mùa Thu
Trang:  2/107  Trang trước   |   Trang sau 
Đối tác
Tổng lượt truy cập: 12.413.696