Trang chủ      Email      Sơ đồ site      Liên hệ 

 

                                                                                           TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
                                                                                                  VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ
              NATIONAL ECONOMICS UNIVERSITY - INTERNATIONAL SCHOOL OF MANAGEMENT & ECONOMICS

Giới thiệu
Đại học
Sau đại học
Nghiên cứu Khoa học
Tuyển sinh
Tài nguyên
Du học
Thông báo  |  Kết quả học tập  |  Hoạt động ngoại khóa  |  Tin tuyển dụng  |  Bản tin nội bộ Safari
Thông báo
Tình hình kỷ luật các lớp tiếng Anh cấp độ 3 khóa 14 mùa Thu sau 10 tuần học và tiếng Anh cấp độ 2 khóa 15 mùa Xuân sau 3 tuần học
Tình hình đi học các lớp cấp độ 03 khóa 14MT sau 08 tuần học
Danh sách và lịch học lớp Kỹ năng Tin học dành cho sinh viên Tiếng Anh cấp độ 2 khóa 15 mùa xuân. (bao gồm nhóm sinh viên khóa 15 mùa xuân đã đăng ký học vượt cấp)
Thông báo học phí học kỳ 2, năm học 2018-2019, dành cho sinh viên khóa 14 mùa Thu
Danh sách phòng thi giữa kỳ cấp độ 03, Khóa 14 Mùa thu ngày 26/01/2019
Tình hình đi học các lớp cấp độ 03 khóa 14MT sau 05 tuần học
Danh sách phòng thi kỳ thi cuối tiếng Anh cấp độ 04 – lần 2, Khóa 14 Mùa Xuân ngày 17/01/2019
Danh sách phòng thi cuối kỳ cấp độ 01, Khóa 14 Mùa thu ngày 16/01/2019
Danh sách sinh viên không đủ điều kiện tham dự kỳ thi cuối kỳ cấp độ 01 Tiếng anh, Khóa 14 Mùa Thu
Danh sách sinh viên không đủ điều kiện tham dự kỳ thi lần 01 cấp độ 04 Tiếng anh, Khóa 14 Mùa xuân
Tình hình đi học các lớp cấp độ 01 khóa 14MT sau 15 tuần học và cấp độ 04 khóa 14MX sau 12 tuần học
Tình hình kỷ luật các lớp cấp độ 01 và 04 TA Khóa 14
Tình hình kỷ luật các lớp cấp độ 03 TA Khóa 14MT sau 03 tuần học
Danh sách phòng thi cuối kỳ môn Tin học Khóa 14 Mùa thu ngày 07/01/2019
Danh sách lớp, thời khóa biểu lớp tiếng Anh cấp độ 3, khóa 14 mùa Thu
Trang:  2/109  Trang trước   |   Trang sau 
Đối tác
Tổng lượt truy cập: 14.361.440