Trang chủ      Email      Sơ đồ site      Liên hệ 

 

                                                                                           TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
                                                                                                  VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ
              NATIONAL ECONOMICS UNIVERSITY - INTERNATIONAL SCHOOL OF MANAGEMENT & ECONOMICS

Giới thiệu
Đại học
Sau đại học
Nghiên cứu Khoa học
Tuyển sinh
Tài nguyên
Du học
Thông báo  |  Kết quả học tập  |  Hoạt động ngoại khóa  |  Tin tuyển dụng  |  Bản tin nội bộ Safari
Thông báo
Danh sách phòng thi cuối kỳ cấp độ 01 Tiếng anh, K13 MT ngày 13/01/2018
Danh sách sinh viên không đủ điều kiện tham gia thuyết trình kết thúc môn học Phương pháp học tập
Tình hình kỷ luật các lớp Tiếng Anh cấp độ 01-I13 MT sau 15 tuần học
Thông báo kết quả thi môn Basic Economics khóa 13 mùa xuân lần 2.
Danh sách sinh viên dự kiến lên BABM Tháng 1.2018
Danh sách Phòng thi cuối kỳ môn Tin học ngày 13/01/2018
Danh sách Sinh viên không đủ điều kiện tham dự kỳ thi cuối kỳ môn Tin học-Khóa 13 MT
Thời khóa biểu chương trình BTEC HND, học kỳ II năm học 2017-2018
Thông báo lùi lịch thuyết trình môn Kỹ năng học tập kỳ mùa thu 2017
Thông báo lịch thuyết trình môn Kỹ năng học tập kỳ mùa thu 2017
Danh sách sinh viên không đủ điều kiện tham dự kì thi kết thúc cấp độ 4- Khóa 13 Mùa Xuân
Lịch tập huấn chuyên ngành dành cho sinh viên chương trình Cử nhân Quốc tế, ngành Quản trị Kinh doanh
Học phí chương trình BABM tại Việt Nam dành cho nhóm sinh viên sẽ lên BABM vào Tháng 1/2018
Lịch dự kiến các môn học sẽ mở cho chương trình BTEC HND, năm học 2017-2018 và năm học 2018-2019
Học phí chương trình BTEC HND, hệ RQF, học kỳ II năm học 2017-2018
Trang:  2/102  Trang trước   |   Trang sau 
Đối tác
Tổng lượt truy cập: 2.808.225