Trang chủ      Email      Sơ đồ site      Liên hệ 

 

                                                                                           TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
                                                                                                  VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ
              NATIONAL ECONOMICS UNIVERSITY - INTERNATIONAL SCHOOL OF MANAGEMENT & ECONOMICS

Giới thiệu
Đại học
Sau đại học
Nghiên cứu Khoa học
Tuyển sinh
Tài nguyên
Du học
Thông báo  |  Kết quả học tập  |  Hoạt động ngoại khóa  |  Tin tuyển dụng  |  Bản tin nội bộ Safari
Thông báo
Thông báo nộp học phí học kỳ 1, năm học 2018-2019, Chương trình Cử nhân Quốc tế, ngành Ngân hàng - Tài chính
TB Kết quả thi Toán kinh tế lần 1
Mời tham dự Lễ tốt nghiệp IBD khóa 10, ngành Ngân hàng & Tài chính
TB Lịch thi toán kinh tế lần 1 (28.8.2018)
Thông báo nộp học phí học kỳ 08/2018, năm học 2017-2018 dành cho Sinh viên khóa 14 Mùa Xuân, Chương trình Cử nhân Quốc tế
TB Học phí chương trình BTEC HND - hệ QCF, học kỳ I năm học 2018-2019
TB Học phí chương trình BTEC HND - hệ RQF, học kỳ I năm học 2018 - 2019
Cập nhật về TKB và tình hình đăng ký môn học chương trình BTEC HND, học kỳ I năm học 2018-2019
Thời khóa biểu và Kế hoạch đăng ký môn học, Lịch tập huấn cho học kỳ I năm học 2018-2019, chương trình BTEC HND (CẬP NHẬT)
Danh sách lớp Toán kinh tế 8.2018
Lớp Toán kinh tế cho sinh viên ngành Ngân hàng & Tài chính Tháng 8/2018
Lịch tập huấn chương trình BABM tại Việt Nam cho các sinh viên hoàn thành BTEC T7/2018
Lịch rà soát Kết quả học tập 16 môn BTEC HND cho sinh viên vừa hoàn thành chương trình BTEC HND
Danh sách sinh viên không đủ điều kiện tham dự kì thi cuối cấp độ 4 Tiếng anh khóa 13 mùa Thu
Tình hình kỷ luật các lớp Tiếng anh cấp độ 04 - K13MT sau 12 tuần học
Trang:  2/106  Trang trước   |   Trang sau 
Đối tác
Tổng lượt truy cập: 9.553.870