Trang chủ      Email      Sơ đồ site      Liên hệ 

 

                                                                                           TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
                                                                                                  VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ
              NATIONAL ECONOMICS UNIVERSITY - INTERNATIONAL SCHOOL OF MANAGEMENT & ECONOMICS

Giới thiệu
Đại học
Sau đại học
Nghiên cứu Khoa học
Tuyển sinh
Tài nguyên
Du học
Thông báo  |  Kết quả học tập  |  Hoạt động ngoại khóa  |  Tin tuyển dụng  |  Bản tin nội bộ Safari
Thông báo
Gia hạn đăng ký Chương trình Quản trị Kinh doanh Quốc tế
Giới thiệu các cơ hội Top-up năm cuối tại Chương trình Cử nhân Quốc tế, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
Danh sách phòng thi cuối kỳ môn Tin học I13 MX ngày 7/6/2017
Tình hình kỷ luật các lớp Tiếng Anh cấp độ 04-I12MT sau 7 tuần học
Danh sách lớp và thời khóa biểu lớp tiếng Anh cấp độ 3 - khóa 13 mùa Xuân
Danh sách phòng thi Midterm Level 4-K12 MT
Danh sách phòng thi Final Level 2 lần 02-K13 MX ngày 24/05/2017
Tập huấn Chuyên ngành Lần 2 cho sinh viên Khóa 12 Mùa xuân, chương trình BTEC HND (cập nhật)
Danh sách Phòng thi Final Level 02-K13 MX ngày 20/05/2017
Danh sách sinh viên không đủ điều kiện tham dự kì thi kết thúc cấp độ 2- Khóa 13 Mùa Xuân
Thông báo lịch thuyết trình Kỹ năng học tập - Khóa 13 Mùa Xuân
Tình hình kỷ luật các lớp Tiếng Anh cấp độ 02-I13MX sau 12 tuần học
Chương trình Top-up BA (Hons) International Business Management dành cho SV BTEC
Tình hình kỷ luật các lớp Tiếng Anh cấp độ 04-I12MT sau 03 tuần học
Danh sách thi chương trình UWE_S2 1617 cho sinh viên chuyên ngành năm 2 (UWE-I10)
Trang:  1/96Trang sau 
Đối tác
Tổng lượt truy cập: 19.755