Trang chủ      Email      Sơ đồ site      Liên hệ 

 

                                                                                           TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
                                                                                                  VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ
              NATIONAL ECONOMICS UNIVERSITY - INTERNATIONAL SCHOOL OF MANAGEMENT & ECONOMICS

Giới thiệu
Đại học
Sau đại học
Nghiên cứu Khoa học
Tuyển sinh
Tài nguyên
Du học
Thông báo  |  Kết quả học tập  |  Hoạt động ngoại khóa  |  Tin tuyển dụng  |  Bản tin nội bộ Safari
Kết quả học tập

Kết quả kỳ thi lại cuối tiếng Anh cấp độ 4, khóa 14 mùa Xuân, chương trình CNQT

smallLargeLarger
1. Kết quả kỳ thi lại:

TT

MSSV.

Midtest - Level 4 - 01122018

Pj (10)

Resit Final Test/ 100

Tổng điểm cuối cấp độ 4/ 100

Lis (20)

Rd (20)

UsE (20)

Wr 1 (10)

Wr 2 (10)

Sp(20)

Total (100)

Lis/ 25

Rd/ 25

Wr/ 25

Sp/ 25

Total/ 100

1

10180003

11

11.5

7

5

5.5

13

53.0

7.05

8.5

7

9

15

39.50

45.30

2

10180004

14.5

12

6

5

5

12

54.5

8.2

13

10.5

5

12.5

41.00

47.80

3

10170363

15

12

14

9

50.00

50.00

4

10170372

8

8

7.5

4.5

5

8

41.0

5.95

10

7

6.5

8

31.50

36.20

5

10170312

15.5

12

11.5

3

3

13

58.0

7.05

15.5

9.5

2.5

17

44.50

49.80

6

10180007

6.5

5.5

7.5

5

5

12

41.5

5.8

10.5

6.5

9

9

35.00

38.60

7

10180008

14.5

7

9.5

2

5

12

50.0

7.05

12.5

5

4

9

30.50

38.40

8

10180010

11

16.5

3.5

6

6.5

9

52.5

7.7

14

7

7

14

42.00

47.60

9

10180282

14.5

14

12

4.5

7.5

12

64.5

0

14

12.5

13

20

59.50

54.55

10

10170033

12.5

12.5

7.5

2

4.5

11

50.0

7.7

11.5

12

9.5

17

50.00

52.70

11

10180012

6.5

8

6

4

4.5

6

35.0

7.3

13

13

12

13

51.00

50.00

12

10180014

5.5

15.5

4

4.5

3.5

7

40.0

7.95

11.5

9.5

6.5

14

41.50

45.00

13

10180017

7.5

10.5

6.5

4

4.5

7

40.0

8.4

5

4

0

0

9.00

22.70

14

10170012

1.5

8

7.5

4

4

0

25.0

6.4

7.5

4.5

12

11.5

35.50

36.25

15

10170401

14.5

17.5

9.5

4

5

14

64.5

6.45

11.5

10

14

15

50.50

54.70

16

10170403

13.5

10.5

5.5

3

3.5

15

51.0

6.5

12.5

6.5

4

12.5

35.50

41.55

17

10170407

15

14

5.5

6

6

12

58.5

6.65

15

14

11

10

50.00

53.35

18

10180242

18.5

19

13.5

5

3

12

71.0

0

21

15

18

18

72.00

64.60

19

10170409

6

11.5

7.5

6

4.5

8

43.5

6.2

9.5

9.5

9.5

12

40.50

43.25

20

10170018

9

14.5

6.5

6

5

9

50.0

6.6

14

11

14

11

50.00

51.60

21

10180019

8.5

12.5

9.5

5

5

12

52.5

6.3

12.5

12

12.5

13

50.00

51.80

22

10180022

11.5

5.5

5.5

5

3

7

37.5

7.05

8.5

4.5

7.5

11

31.50

36.60

23

10170021

4.5

9.5

5.5

5.5

6

7

38.0

7.2

8.5

5.5

10.5

9

33.50

38.25

24

10180393

20

15

13.5

6.5

6.5

15

76.5

0

22.5

17.5

18.5

18

76.50

68.85

25

10180025

15

13.5

7

4

3.5

13

56.0

6.4

15.5

11

20

13

59.50

59.25

26

10180028

12

13

4

5.5

7

11

52.5

7.5

15

10

19

14

58.00

58.60

27

10180035

18

13

10

5

7.5

11

64.5

0

16.5

12

16

20

64.50

58.05

28

10180036

6.5

1

3.5

5

3

3

22.0

6.85

9

10.5

9

7

35.50

36.10

29

10170024

3.5

10

7.5

5.5

3.5

3

33.0

6.65

15.5

15

18

10

58.50

54.20

30

10170025

10

7

6

1

4

8

36.0

5.1

17

13.5

13

10

53.50

50.00

31

10180038

6.5

11

9

2

3

11

42.5

6.85

11.5

4

7.5

9

32.00

37.75

32

10180040

5.5

10

6

3

6

12

42.5

7.5

14

14

8

14

50.00

51.00

33

10180426

17

18

8.5

5

5.5

14

68.0

5.8

17.5

10

8.5

14

50.00

54.40

34

10170026

2

8

7.5

3

5

12.5

38.0

8

6.5

5.5

10

11

33.00

38.70

35

10180041

8

7

6.5

3.5

5

10.5

40.5

6.9

14

7

9

9

39.00

42.30

36

10170027

3.5

11

6.5

4

3.5

4

32.5

5

9

5.5

9

4

27.50

30.75

37

10180049

10

12

8.5

5

5

9

49.5

6.6

12

13

13

12

50.00

51.50

38

10180051

13

14

8

4.5

6

12

57.5

7.1

15.5

12.5

11.5

14

53.50

56.05

39

10180285

15.5

6

13

5

4

14

57.5

6.6

11.5

7

13.5

20

52.00

54.50

40

10170477

12

9

4.5

5

4

11

45.5

7.5

11.5

4

9

15

39.50

44.25

41

10180274

17.5

15

12.5

4

5

14

68.0

7.1

20

15

12.5

19

66.50

67.25

42

10170484

8.5

10

4.5

4

5

12

44.0

8.2

13

11

11

15

50.00

52.00

43

10180059

4.5

4

8.5

6

5.5

11

39.5

7.75

12.5

11

10

17

50.50

51.00

44

10180057

11.5

6

6.5

4.5

5

11

44.5

7.75

11.5

6.5

9

16

43.00

46.75

45

10180058

8

8

3

5.5

3

8

35.5

6.5

6.5

9

7.5

13

36.00

38.80

46

10180060

10

6

6

5

4

9

40.0

7.55

16.5

10

10.5

13

50.00

50.55

47

10180048

10

14

8.5

4

4

10

50.5

7.55

6.5

5.5

7.5

16

35.50

42.50

48

10170504

15.5

9

8.5

18

51.00

51.00


2. Lưu ý:

- Sinh viên nộp bản sao có công chứng Bằng Tốt nghiệp Trung học phổ thông (TN THPT) chậm nhất là 16g00 ngày 28/01/2019. Sinh viên không hoàn thành việc nộp bản sao công chứng Bằng TN THPT sẽ không được xét hoàn thành Năm 1 để chuyển lên chuyên ngành. (SV nộp cho cô Mai Trang – Phòng 1409, nhà A1, V. ĐTQT).

- Đối với sinh viên học ngành Quản trị Kinh doanh đã đạt yêu cầu trong kỳ thi tiếng Anh cấp độ 4: Sinh viên lưu ý theo dõi thông báo về “Lịch tập huấn cho giai đoạn BTEC HND” trên Website của Viện và qua hệ thống Moodle. Buổi tập huấn được tổ chức vào 14h30, thứ 6, ngày 25/01/2019. Địa điểm: Phòng 404, Giảng đường D2, ĐH KTQD.

- Đối với sinh viên học ngành NH-TC đã đạt yêu cầu trong kỳ thi tiếng Anh cấp độ 4 (vẫn có nhu cầu theo học ngành NH-TC): cần làm đơn bảo lưu KQHT đến T8/2019, chờ lớp NH-TC bắt đầu. Sinh viên lưu ý lớp Toán Kinh tế sẽ bắt đầu vào tuần đầu tháng 8/2019.

- Đối với sinh viên chưa đạt yêu cầu tiếng Anh cấp độ 4, sinh viên cần làm đơn bảo lưu kết quả học tập giai đoạn tiếng Anh đến tháng 8/2019 (Đơn gửi lên Viện - Phòng 1409 trước 16h30 thứ 4, ngày 30/1/2019). Sinh viên có thể đăng ký học lại tiếng Anh cấp độ 4 cùng khóa 14 mùa Thu (lớp bắt đầu tuần đầu tháng 4/2019), hoặc đăng ký thi lại cùng khóa 14 mùa Thu (dự kiến tuần cuối tháng 6/2019), hoặc nộp kết quả IELTS 6.0 trước 28/6/2019 để được xét vào học chuyên ngành.

- Đối với sinh viên chưa đạt yêu cầu tiếng Anh cấp độ 4, và đã hết thời hạn hoàn thành giai đoạn tiếng Anh: Sinh viên cần lên gặp trực tiếp Ban ĐH chương trình để nhận được tư vấn trực tiếp của chương trình - Phòng 305, nhà A1, ĐH KTQD.


Số lượt đọc:  1328  -  Cập nhật lần cuối:  31/01/2019 09:43:24 AM
Bài đã đăng:
Đối tác
Tổng lượt truy cập: 16.140.685